קבלת שירות באופן מרוכז לתושבי העיר בית שמש

תיק תושב מאפשר באמצעות ממשק ידידותי קבלת מידע אישי לשרותים השונים והמגוונים ממערכות הרשות. השירות דורש הרשמה למערכת תיק תושב והזדהות כמנוי.