רציונל ומטרות

הכשרות במניעה וטיפול בסוגי אלימות שונים ומתן כלים להתערבות עבור עו"סים ואנשי מקצוע מתחום הטיפול, הבריאות, האכיפה והחינוך ברשות.

 

דרכי פעולה

ארגון ימי עיון חד פעמיים וקבועים בתחומים מקצועיים ובנושאי זיהוי אלימות, גורמי סיכון והתמודדות עם אלימות בנושאים מגוונים ומחודשים. במקביל יתקיימו ימי עיון משותפים לגורמים נוספים בעירייה כמו החינוך והמשטרה לטובת יצירת שיתופי פעולה ועבודה משותפת.

הדרכת כוח אדם מקצועי לטיפול ומתן מענים מקצועיים לסוגי אלימות נוספים ומורכבים (פגיעות מיניות, אלימות בקרב ילדים, התעללות בקשישים ועוד) – הדרכה זו תינתן במצבים בהם היא תאפשר הרחבה של המענים הטיפוליים הניתנים לאוכ' נוספות וסוגי אלימות נוספים שלא טופלו עד כה.

פעילות להחדרה ומיסוד תהליכים לשם הערכת סיכון ומסוכנות בקרב כלל אנשי המקצוע שעוסקים באלימות ברשות המקומית. לרבות, ימי עיון מרכזיים לקהילה בנושא, הדרכה על כלי ההערכה והטמעתם בשגרת העבודה של הרשות.

 

תפוקות והצלחות מיוחדות

עליה במודעות אנשי מקצוע לאיתור ומניעת מקרי אלימות, שיתוף ידע בין גורמים שונים, הידוק הקשר הטיפולי בין הגורמים העוסקים בכך בעיר, העלאת רמת ההתמחות של העובדים, מתן כלי התערבות נוספים וליווי הגורמים המתערבים.

 

פעולות שימומנו

א. שעות לביצוע ימי עיון, הדרכות והכשרות
ב. סדנאות
ג. שעות הדרכה

 

רציונל ומטרות

מניעה של התנהגות אלימה ואנטי-חברתית בקרב קהלי יעד שונים בקהילה באמצעות פרויקטים ופעולות שונות עפ"י הצרכים היישוביים.

 

דרכי פעולה

הפעלה באמצעות עו"ס קהילתי – גישה ישירה לקהילה, קיום סדנאות להורים, לתלמידים ולבני נוער, קיום ימי היערכות, כנסים להעלאת המודעות ועוד. הסדנאות יפנו לקהל רחב ומגוון ככל הניתןמבחינה מגדרית (נשים וגברים), גילאית (ילדים, בני נוער, מבוגרים וקשישים), וקבוצות אוכלוסיה (אנשים בעלי נכויות). הפעילות תכלול סדנאות, ימי עיון, הכשרות וימים להגברת המודעות בתחום זיהוי מסוכנות והתמודדות עם אלימות.

פרויקטים לאיתור וזיהוי אוכלוסייה מעורבת באלימות (קורבנות ופוגעים) – מתן כלים ומיומנויות לגורמי הקהילה השונים לאתר מצבי אלימות ולהפנות אותם לטיפול וקבלת סיוע.

פרויקטים ופעילות קהילתית והסברתית – ביצוע תהליכי הסברה, הגברת מודעות, גיוס קהילה, גיוס מתנדבים, יצירת שפה בקרב קבוצות שונות בקהילה ובכלל הקהילה לטובת קידום ההתמודדות עם האלימות בקהילה, קידום הדיווח על אלימות לגורמים המוסמכים וקידום הרעיונות והעקרונות של תוכנית 'עיר ללא אלימות' בקהילה.

פרויקטים לקידום נושא הקשור באלימות בקרב אוכלוסייה ספציפית (מגזרים מיוחדים) – פיתוח רצף של התערבות עבור אוכלוסיית יעד שצריכה לקבל התאמת מענים למאפיינים ייחודיים. למשל, אוכ' עולים חדשים, עובדים זרים וכו'.

 

תפוקות והצלחות מיוחדות

עליה במודעות הקהילה לחשיבות ההתמודדות עם אלימות, מתן כלים לבני נוער והורים, הפצת המסר והשפה האחידה ישירות לקהילה.

 

עלויות למימון

א. שעות ייעוץ, שעות פרויקטים
ב. שעות הדרכה
ג. תקציבי פעולה לפעולות נלוות

 

תוכניות תומכות לפעילות תחומים אחרים

רציונל ומטרות

תוכניות רווחתיות תומכות לפעילות התוכנית בתחומי החינוך, האכיפה והפנאי לצורך יצירת ראייה מערכתית ויצירת רצפים של התערבות.

 

דרכי פעולה

מימון פעילות שמהווה חלק מתוך תוכנית רחבה יותר אשר מחברת בין תחומי פעילות שונים ברשות ומוסיפה את ההיבט הטיפולי, ייעוצי, אבחוני, חירומי לתוך מערך פעילות רחב יותר (למשל, פעילות איתור ומתן מעני חירום מקצועיים כחלק מתוכנית הקיץ או מימון שעות ייעוץ והדרכת הורים כחלק מתוכנית אילנות ועוד

 

תפוקות והצלחות מיוחדות

יצירת ממשקי עבודה קבועים בתוך שגרת העבודה של הארגונים, הגעה לאוכלוסיות שנמצאות בתוך המערכות הנורמטיביות ולא יגיעו באופן טבעי לצרום שירותי רווחה. סיוע לאנשי מקצוע מדיסציפלינות אחרות להתמודד עם בעיות האלימות ביישוב.

 

עלויות למימון

א. שעות ייעוץ, שעות פרויקטים
ב. שעות הדרכה
ג. תקציבי פעולה לפעולות נלוות