שיטור משולב

השיטור המשולב הוקם עם כניסתה של תוכנית "עיר ללא אלימות" לבית שמש ומהווה סיור משולב בשכונות בשיתוף השיטור הקהילתי, טיפול בסכסוכי שכנים, מניעת ונדליזם איתור וטיפול בעבירות סמים ואלימות בשיתוף עם המשטרה, הפעילות הינה משותפת עם גורמי האכיפה ומטרתה לשדרג את רמת הביטחון האישי ושיפור איכות החיים לתושבי העיר בית שמש דבר המחזק את הקשר בין התושב לרשות.

 

רציונאל 

נוכחות מוגברת של כוח אכיפה בעיר מסייע לצמצום משמעותי באירועי האלימות והשחתת הרכוש ויוצר גורם הרתעה והגברת ביטחון אישי לתושבים. שילוב של שוטר ופקח עירוני מהווה מכפיל כוח, נותן את התחושה כי יש ריבון לעיר, ומייעל שימוש בכוח אדם משטרתי.

 

מטרות

הצבת פקח עירוני ושוטר ברכב מתויג של ניידת משולבת, הוקצה ע"י העירייה: סיור  ברחבי העיר, איתור מוקדי אלימות ורעש, מענה מיידי לקריאות התושבים ותגובה אפקטיבית ומהירה למקרי אלימות והשחתת רכוש.

 

אוכלוסיית יעד

כל תושבי העיר ואורחיה

 

תיאור התוכנית

הניידת פועלת 24 שעות ומסיירת בעיקר במוקדי בעיות בהם אין מצלמות או פעולות אכיפה ומעקב אחרות, על מנת למנוע תופעה של זליגת אלימות ממוקדם בהם הוצבו מצלמות למוקדים אחרים, ועל מנת לכסות כמה שיותר אזורים. נוכחות השוטר בניידת מגבירה את סמכויות האכיפה. מסתמנת עלייה משמעותית במספר הפניות לשיטור המשולב בכל הערים- הניידת נותנת מענה מיידי, אפקטיבי ומהיר. נוכחות פקח ושוטר מגבירה את שיתופי הפעולה בין המשטרה לגורמי האכיפה העירוניים. נוכחות הניידת מגבירה את האכיפה ואת תחושת הביטחון של התושבים. בערים בהן מתקיים שיטור משולב יש עליה של בין עד 124% במספר הפניות המטופלות על-ידי הסיור

 

עליות

השכרת רכב ותיוגו, מימון כ"א של פקחים (ע"פ מספר המשמרות – משתנה ממקום למקום).