תוכנית "עיר ללא אלימות" בית שמש בשיתוף  אגף ח"ן חרדי מובילה סדנא להנחיית נשים. התוכנית מקיימת את הסדנא זאת השנה השנייה וזוכה להדים ותגובות חיוביות. משתתפות שסיימו הנחייה ראשונה, ציינו כי יצאו מצוידות באינפורמציה חשובה וקיבלו כלים ותשובות להתמודדות קלה יותר עם מצבים שונים בחיים.
                                         
 תוכנית "עיר ללא אלימות" מאמינה כי ההורים מהווים חלק גדול מהקהילה ועל ידי הגשת הכלים הנכונים להתמודדות עם מצבים במשפחה ניתן יהיה להגביר את חוסנה של הקהילה כולה.
 
אחד מהתהליכים בסדנא, לייצור במסגרת הקבוצתית חוויה משותפת בהצגת משברים וקשיים ותוך כדי בהקניית כלים חינוכיים והתנהגותיים להתמודדות מול סיטואציות ובהחזרת תחושת הסמכות והביטחון ההורית.
 
בתאריך 10/11/13 התקיימה הפגישה הראשונה, הסדנא כוללת חמישה עשר מפגשים חד שבועיים שמועברים ע"י מדריכות מוסמכות הגב' לאה ויגדרוביץ והגב' ברכה אדלר.  נציין כי הייתה הענות גדולה של נשים לרישום להנחיה. הפגישה הראשונה הסתיימה לשביעות רצון המדריכות והמשתתפות, נאחל לכולן הנאה מרובה.