התכנסות וועדת היגוי עירונית במסגרת תכנית 'עיר ללא אלימות' בית שמש בנוכחות ראש העיר משה אבוטבול, סגן ומ"מ רה"ע מאיר בלעיש, מנהל תכנית 'עיר ללא אלימות' של המשרד לביטחון הפנים דני שחר, מת"ח בית שמש סנ"צ שלומי טולדנו, מנהל אזורי עיר ללא אלימות אסף אלון, מנהלת תכנית עיר ללא אלימות בית שמש מורן יצחק, מנהלת אגף רווחה איריס צור, מנהלת אגף חינוך רונית רענן וצוות אנשי מקצוע תכנית עיר ללא אלימות בית שמש. מטרות הוועדה הצגת נתוני הערכה ומדידה של המשרד לביטחון הפנים אודות תכנית עיר ללא אלימות בבית שמש, סיכום פעילות שנת 2014  והפקת לקחים, סקירת תכנית עבודה לשנת 2015 הבאה לידי ביטוי בחמשת תחומי הפעילות.

אריאל כדורי ראש תחום מדידה והערכה עיר ללא אלימות הציג בפני ראש העיר, נציגי התכנית ומנהלי האגפים את תוצאות מערך מדידה והערכת התכנית בעיר עד לשנת 2014 במס' מיזמים בתכנית, תחום חינוך מדריכי מוגנות, תחום אכיפה סיירת הורים ועוד. הנתונים שהוצגו בפני המשתתפים הראו כי פעילות תכנית עיר ללא אלימות בעיר יעילה וישנה השגה מלאה של יעדי התכנית כפי שנקבע ע"י המשרד לביטחון הפנים ומטה התכנית.

במסגרת תחום החינוך בתכנית עיר ללא אלימות, משולבים בבתי הספר מדריכי מוגנות אשר מהווים גורם סמכות בוגרת המסייע למערכת החינוך בהתמודדות עם אלימות ועם התנהגויות אנטי חברתיות המתרחשות בין כתלי בית הספר, ניתן להבחין כי 96% מהצוות החינוכי מכיר בתרומתם הגדולה של מדריכי המוגנות ומביע הסכמה כי מדריך המוגנות, מהווה חלק משמעותי מאוד ותורם להעלאת תחושת המוגנות של התלמידים. עצם נוכחותם בשטח בית הספר מסייעת בצמצום מקרי האלימות המתרחשים בין כתלי בית הספר.  במסגרת תחום האכיפה סיירת הורים עירונית בית שמש 85 הורים מתנדבים המסיירים באזורי בילוי של בני נוער בישוב, מדובר בכמות מתנדבים מרשימה מאוד ביחס לכמות האוכלוסייה בעיר, כמו כן נבחנה השגת מטרות הסיירת בעיני ההורים המסיירים 97% מהמתנדבים מסכימים במידה גבוהה כי סיירת ההורים מגבירה את הנוכחות הבוגרת בזירות קהילתיות ומסייעת לבני נוער במתן הקשבה, אמפתיה ומתן עצה. מנתוני דוח הערכה ומדידה בנושא סל עבירות אלימות העולות בקנה אחד עם פעילות עיר ללא אלימות עולה כי החל מכניסתה של תכנית עיר ללא אלימות לבית שמש חלה ירידה משמעותית מבחינת סל עבירות הרכוש ועבירות נגד גוף.
ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול: "תכנית 'עיר ללא אלימות' נמצאת בראש סדר העדיפויות העירוני, ופועלת בשיתוף פעולה של כלל הגורמים העירוניים והממשלתיים, לפיכך אנו שמחים לראות את תוצאות הדו"חות החיוביים והמשמעותיים ולהיווכח כי אכן הפעילות והמאמצים נושאים פרי".

סגן ומ"מ ראש העיר וממונה תכנית עיר ללא אלימות בית שמש: "המפתח להצלחה טמון בנתינה ועשייה, נתוני הערכה ומדידה של תכנית על"א מציגים בפנינו תוצאות רבות רושם, מה שממלא אותי בגאווה גדולה, ברצוני להודות אישית לכל אחד ואחת מהשותפים לעשייה לכל המתנדבים הפעילים המגלים אחריות ומסירות, זה לא מובן מאליו, עצם מעורבותכם האישית תורמת רבות לחוסנה האישי והקהילתי של כל תושבי העיר בית שמש.

אריאל כדורי ראש תחום מדידה והערכה: "ניתן לראות כי הפעילות המשמעותית והענפה של עיר ללא אלימות בבית שמש באה לידי ביטוי בממצאי המדידה והערכה כפי שהוצגו וניתן לומר כי מדובר בהשגת היעדים בצורה מלאה ומרשימה מאוד.


קישור למצגת עיר ללא אלימות בנושא - מדידה והערכה