תכנית 'עיר ללא אלימות' בית שמש בתחום החינוך בחרה להפעיל סדנת מניעה בפסיכודרמה לקבוצות בני נוער במס' בתי ספר תיכוניים בעיר הן במגזר הדתי והן במגזר החילוני.
 
הסדנה מועברת ע"י יניב גל פסיכודרמטיסת מאמן אישי וקבוצתי משל"ת (מוטיבציה, שאיפה, למידה ותוצאה).
 
הפסיכודרמה הינה שיטה טיפולית המבוססת על הנפש ע"י פעולה. פסיכו = נפש, דרמה = פעולה, חשוב מאוד לדבר ולשתף רגשות אך לא כל אחד מאתנו מסוגל להביע את אשר לליבו באמצעות השיח. ישנם דרכים נוספות לחשיפת הרגשות, עיר ללא אלימות בחרה בפסיכודרמה ככלי עזר לסייע לבני הנוער לחוות רגשות מודחקים, לשחזר מצבים לא פתורים ולהעלות דרמות פנימיות בדרך שהיא חווייתית ויצירתית הצגה ומשחק תפקידים בשיטה אומנותית בדרכים מילוליות ולא מילוליות ובניית אמון ואווירה תומכת בין כל חברי הקבוצה. אודות לסדנה מצליחים בני הנוער לגלות בכוחות עצמם את הקונפליקטים והקשיים העומדים בפניהם לחלוק אותם יחדיו ולמצוא פתרונות.
 
בגיל הבגרות בני הנוער מחפשים לדעת מי הם, בועטים במסגרות, שוברים מוסכמות, מורדים ונאבקים בסביבה הקרובה אליהם הורים, מורים ומחנכים. בסדנה ניתנת למשתתפים האפשרות לפגוש ולקבל תשובות ופתרונות על מנת להוביל לשינוי ולשיפור.
 
עיר ללא אלימות מאמינה כי הסדנאות מסייעות בהפחתת התנהגויות אנטי חברתיות בקרב בני הנוער ובהפנמת נורמות התנהגות חדשות וביצירת סביבת לימודים בטוחה, טובה ופורייה וצמצום תופעות הנשירה מבתי הספר. יניב מנחה הסדנה מציין כי בסדנה מתאפשרת לבני הנוער ההזדמנות להעלות באמצעות המשחק והתנועה את הקשיים הניצבים מולם והתחבטויות בהם הם נמצאים, בני הנוער משתפים פעולה ורואים כי יש ביכולתם לשנות גישה בכל מצב נתון אודות לזוג ה"משקפיים" שהם רוכשים במהלך הסדנה בה הם רואים את הדברים בצורה שונה. לאורך כל הסדנה זוכים בני הנוער לתמיכתי והכוונתי המלאה לבוא לידי ביטוי בדרך הטובה ביותר לקבלת סמכויות ולרכוש הבעת אמון מלא בבני אדם.

מורים ומחנכים של בני הנוער המשתתפים בסדנת הפסיכודרמה מצביעים על שינוי החל בתלמידים הבא לידי ביטוי בשינוי בהתנהגותם, בהפעלת שיקול דעת ובשימוש במילים חדשות בשפה היומיומית כמו כן ישנם תלמידים אשר כבר שואפים לשאוף גבוה יותר, ולגלות כח רצון והתמדה.

 
תוצרי הסדנה
 
תלמידי הסדנה