חברי מועצת העיר
סיעה
שם
טלפון
דוא"ל
ע
עליזה בלוך
02-9909803
ע
אלי פרץ
0505241060
מחל
שלום שרלי אדרי
0529599954
מחל
משה שיטרית
0526182288
מחל
צבי שלמה ווליצקי
0523503589
מחל
אסצ'לאו מולה
0546632057
ג
אברהם פרנקל
0533155610
ג(נ)
שמואל גרינברג
כיהן מ 10.18  עד 01.20 והוחלף על ידי יוסי גולדהירש.
0527133555
ג(נ) יוסי גולדהריש 0533196224 [email protected]
ג
ישעיהו מנחם ארנרייך
0527130990
ג(נ)
זמורה חיים יהודה    
ג
שמעון גולדברג
0504150844
ג(נ)
ישראל מרדכי סילברסטין
0587638093
ג
ישעיהו יצחק ויסמן
0547166553
ג(נ)
שלמה ברילנט
0527022340
טב
רינה הולנדר
0504914375
טב
ניסים בריח
כיהן מ 10.18 עד 08.20 והוחלף על ידי אלישיב גוטמן.
0508997663
טב אלישיב גוטמן 0527710313 [email protected]
טב
ישראל מנדלסון
0527707158
ש"ס
ישראל עזרי רמתי
0527160691
ש"ס
יגאל דרור חדד
0544017209
ש"ס
יצחק אלמליח
0527665802
עץ
מלאכי כי טוב
0527622297