מה צריך לעשות? מטה שירות ורישום תושבים חדשים צהרונים  הסעות  תלמידי חוץ

גני ילדים כיתה א' חטיבות ביניים מוסדות מוכש"ר ופטור חינוך מיוחד 

עולים חדשים For instructions in English press here Para instrucciones en Español haga clic aquí Pour les instructions en Français cliquez ici Для инструкции на русском языке-нажать здесь

 
 
 
 

 

 
שניות
 
דקות
 
שעות
 
ימים
לסגירת ההרשמה
31/01/2024 | כ"א בשבט תשפ"ד

מה צריך לעשות?

איך נרשמים?

כניסה למערכת רישום למוסדות חינוך

מתי נרשמים?
החל  מיום  חמישי א' בשבט תשפ"ד (11 בינואר 2024).
ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט תשפ"ד (31 בינואר 2024).

*שימו לב ! אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום, בתנאי שייערך במהלך תקופת הרישום.

מי חייב ברישום?
עולים לכיתה א': י"ד בטבת תשע"ח ועד כ"ג בטבת תשע"ט (1 בינואר ועד 31 בדצמבר 2018).
גן חובה, גילאי 5: כ"ד בטבת תשע"ט ועד ג' בטבת תש"ף (1 בינואר ועד 31 בדצמבר 2019).
גן טרום חובה, גילאי 4: ד' בטבת תש"ף ועד ט"ז בטבת תשפ"א (1 בינואר ועד 31 בדצמבר 2020).
גן טרום חובה, גילאי 3: י"ז בטבת תשפ"א ועד כ"ז טבת תשפ"ב (1 בינואר ועד 31 בדצמבר 2021).

חטיבות ביניים: בוגרי כיתות ו'.

חריגי גיל: החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 שנים לפי חוק חינוך חובה.

רישום לשנה נוספת בגן חובה לילדים בגיל 6: 
קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של הילד שנה נוספת הוא תהליך שבו ההורים שותפים משמעותיים מאוד יחד עם הגננת, פסיכולוג הגן וגורמים חינוכיים וטפוליים. 


מוקד פניות


עבור רווחת התושבים הוקם מוקד פניות ייעודי למתן מענה בנושאי הרישום.
המוקד יהיה פתוח לאורך כל תקופת הרישום (11.1.24-31.1.24) בין השעות 17:00-9:00.

מספר המוקד: 02-9902011


תושבים חדשים

"אנחנו תושבים חדש בעיר! מה צריך להסדיר כדי להרשם?"

נא להיכנס לקישור(לחץ/י כאן למילוי הטופסלמלא את הפרטים ולצרף את המסמכים להלן:

 1. תעודות הזהות של שני בני הזוג עם הספח בו רשומים פרטי הילדים.
 2. טופס "ביטול רישום" מהרשות המקומית ממנה אתם מגיעים.
 3. חוזה רכישה/שכירות בבית שמש.
 4. להורים גרושים/פרודים יש לצרף הצהרה. ההצהרה תעשה דרך אתר העירייה באופן מקוון, לחץ/י כאן למילוי הטופס.

* אי עמידה בהנחיות הללו, לא תאפשר ביצוע רישום.

 

עולים חדשים

Registration for Kindergarten and School

Olim to be - must contact the municipality absorption department in order to register children into the education system. 

New olim - residents of the city must register through the digital registration form on the municipality website. On the form you will be asked to fill out personal details. If you need any assistance please be in touch with your contact person at the absorption department.

Tami Elmaliach (English speakers) 050-4518889 | [email protected]

Ruthy Avraham (English speakers  058-5334779 | [email protected] 

Ruchama Epstein (English speakers 054-6801542 | [email protected] 

Rachel Cohen 054-4910633 | [email protected]

 

Inscription aux  Ganim et écoles de Bet Shemesh

Nouveau olim - les habitants de la ville doivent s'inscrire via le formulaire d'inscription numérique sur le site de la commune. Sur le formulaire, il vous sera demandé de remplir des informations personnelles. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre personne de contact au service d'absorption. 

Futur Olim - vous devez contacter le service d'absorption de la municipalité afin d'inscrire les enfants dans le système éducatif (voir ci-dessous les coordonnées).

Shmouel Fischel

054-6390328 | [email protected]

 

Nuevos futuros Olim- deben ponerse en contacto con el departamento de absorcion

Del Municipio para registrar a los niños en el sistema educativo.

Nuevos olim-residentes de la ciudad deben registrarse a través del formulario de registro digital en el sitio web del municipio en el link: https://betshemesh.muni.il/100636/  En el formulario se le pedirá que complete sus datos personales.  Si necesita ayuda, póngase en contacto con su persona de contacto en el departamento de absorción.                                                                                      

Yojeved Ben zaken (habla Español):052-7669703  [email protected]

 

Регистрация в детский сад и школу

Будущие репатрианты - должны обратиться в отдел абсорбции муниципалитета, чтобы зарегистрировать детей в системе образования.

Новые репатрианты– жители города должны зарегистрироваться через цифровую регистрационную форму на сайте муниципалитета. В форме вам будет предложено заполнить личные данные. Если вам нужна помощь, свяжитесь с вашим проектором в отделе абсорбции.

Или  Батколь  Леваев 052 3779542 [email protected]

Инне Ривин тел.0548115494, [email protected]

 

እርቄ ውቤ የትምህርት እና የስፖርት ጉዳይ አስተባባሪ የቢሮ ስልክ ቁጥር

[email protected] 02-9902101 |

ሰፊነሽ አየለ የሥራ ስምሪት ጤና እና ደህንነት ጉዳይ አስተባባሪ የቢሮ ስልክ ቁጥር

[email protected] | 02-9902101


מוסדות מוכש"ר ופטור

מוסדות החינוךמוכש"ר ופטור בעיר בית שמש מנוהלים ע"י בעלויות של עמותות.

משכך, על ההורים לבצע את הרישום אך ורק בבעלות; והשיבוץ אף הוא נעשה על ידי הבעלות. קיימים בעיר ובשכונותיה מגוון רחב של מוסדות חינוך המתאימים לכלל המגזרים: ספרדי, אשכנזי, ליטאי, חסידי.

כל תושב יתאים את מוסד הלימוד לקהילה לה הוא משתייך, מה שיקל עליו את הקבלה למוסד החינוכי.

בנים: הבנים ירשמו לגנים הצמודים לתלמודי התורה וימשיכו בלימודים עד לסיום כיתה ח' ומשם יעברו ללימודים בישיבות קטנות.

בנות: הבנות תרשמנה לגנים לגילאי טרום חובה, וחובה. לאחר מכן, הבנות תרשמנה לבתי הספר כיתות א' – ח' ובסיום הלימודים בבתי הספר היסודיים, הבנות תרשמנה לבתי הספר התיכוניים (סמינרים).

הרישום לגני המוכר שאינו רשמי יתבצע לאחר קבלת נספח ד' במזכירות הגן ובאמצעות מענה קולי בטלפון: 074-7601960.


גני ילדים

תשלומי הורים:
356 ₪ לשנה לפי הפירוט הבא:
67 ₪  סל תרבות | 69 ₪ ביטוח תאונות אישיות | 95 ₪ מרכז מדעים ומוסיקה | 125 ₪ קרן קרב

* הסכום יגבה ב- 2 תשלומים שווים: התשלום הראשון בחודש ספטמבר והתשלום השני בחודש אוקטובר.

אמצעי תשלום:

אמצעי תשלום במעמד הרישום  בכרטיס אשראי בלבד.
* במקרה של ביטול רישום לאחר ז' תשרי, 9 באוקטובר 2024, לא יוחזר תשלום.

עקרונות שיבוץ:

 • ילדים ממשיכים 
 • אזורי רישום
 • גן מזין

ילדים שיקבלו זכאות לתמיכה מסל שילוב, או במסגרת ועדת זכאות ואפיון (השמה לשעבר), ישובצו ע"י הרשות בשיתוף הפיקוח והמתי"א לגנים נבחרים בהם יינתנו שירותים מתוגברים לשילוב.

תשובות השיבוץ תוצגנה באתר העירייה בתחילת חודש יוני.

* ניתן להגיש ערר על שיבוץ מיד לאחר פרסום השיבוץ למשך שבועיים בטופס המקוון

לתשומת לבכם
רישום כוזב ואי מסירת פרטים נכונים על מקום מגוריו ומקום לימודיו של הילד הנרשם, מהווים עבירה פלילית שתביא לביטול הרישום.

* הורים לילדים במשפחות חד הוריות חייבים לעדכן את הפרטים והכתובות של שני ההורים (ניתן להשיג את הטפסים דרך אתר העירייה או במשרדי העירייה).


כיתה א'

לוח זמנים לתהליך הרישום במעבר בין גן חובה לכיתה א':

נושא

עברי

לועזי

רישום באתר אינטרנט כאן >

מיום ה', א' בשבט

עד יום ד', כ"א בשבט

11/01/2024

31/01/2024

מסירת מכתבי שיבוץ 

עד יום ג', א' בניסן

09/04/2024

הגשת בקשות ערר כאן >

עד יום ב', י"ד בניסן

22/04/2024

 

דגשים לקראת הרשמה:

 • כל תהליך ההרשמה והשיבוץ ינוהל ע"י מִנהל החינוך תוך כוונה לאפשר לכל תלמידה ותלמיד ללמוד במסגרת החינוכית בו בחרו הוריו/יה, אולם, הבחירה תהיה מבוקרת וכפופה למדיניות הרישום ולמערכת החינוך העירונית.
 • בבית שמש נהוגה מערכת רישום של אזורי רישום פתוחים. מידע על תהליך הרישום בדף- 
 • אנו מקבלים בברכה תלמידי חוץ. אולם, התלמידים יידרשו תחילה להצטייד באישור לימודי חוץ מהרשות המקומית שלהם, ולהסדיר תשלום אגרת לימודי חוץ. השיבוץ יבוצע רק בסיום תהליך השיבוץ של תלמידי העיר על בסיס מקום פנוי.
 • ייתכנו שינויים קלים בלוחות הזמנים מאילוצים מערכתיים או עירוניים.

חטיבת ביניים

לוח זמנים לתהליך הרישום לכיתות ז':

נושא

מועד:

עברי 

לועזי

בחירת העדפות התלמידים באתר האינטרנט של העירייה

מיום ה',

עד יום ד'

א' בשבט

כ"א בשבט

11/01/2024

31/01/2024

שיחות הכרות בבתי-הספר

החל מיום ד'

י"ד בשבט

24/01/2024

שליחת הודעות שיבוץ לכלל תלמידי ו'

ביום ד'

י"ז באדר ב'

27/03/2024

רישום התלמידים בבתיה"ס על-פי הודעת השיבוץ

החל מיום א'

כ"א באדר ב'

31/03/2024

הגשת בקשות ערר כאן >

עד יום ב'

י"ד בניסן 

22/04/2024

 
 • כל תהליך ההרשמה והשיבוץ ינוהל ע"י מִנהל החינוך תוך כוונה לאפשר לכל תלמידה ותלמיד ללמוד במסגרת החינוכית בו בחר/ה עם הוריו/יה.
 • התיכונים בעיר מקיימים בימים אלו מפגשים וכינוסים לקראת המעבר אליהם, מומלץ מאוד להגיע אליהם על-מנת להכיר, להתרשם ולבחור את בית הספר המתאים ביותר.
 • יש לרשום 3 תיכונים לפי סדר עדיפות, ושיבוץ התלמידים יעשה, ככל הניתן, בהתאם לבחירה זו. במידה ויווצר עודף רישום לאחד התיכונים, תערך הגרלה בין התלמידים הנרשמים. אלו שלא עלו בהגרלה, ישובצו ככלל בעדיפות השנייה שלהם (או השלישית במקרים מסוימים).

חינוך מיוחד

ועדות זכאות ואפיון הן ועדות שמטרתן לתת זכאות לשירותי חינוך מיוחד לתלמידים לפי אפיון הקושי ורמתו.
הועדה מתייחסת לחומרים מקצועיים / מסמכים קבילים שאלונים חינוכיים ודיווח הורים.

מה צריך לעשות?

תלמיד הפונה בפעם הראשונה לקבלת מענה במסגרות החינוך המיוחד:

שלב 1: על ההורים להגיש בקשה לועדת זכאות ואפיון עד לתאריך 31.3.24 באופן מקוון דרך אתר העירייה.
שלב 2: ועדות זכאות ואפיון מתקיימות עד לתאריך 31.5.24. החלטת הועדה תימסר תוך שבועיים מיום הועדה במייל.
שלב 3: הרישום למסגרות החינוך מתבצע במערכת הרישום המקוונת עד לתאריך 15.6.24.
שלב 4: שיבוץ למסגרות החינוכיות - עד לתאריך 20.7.24 ויימסר במייל.

במקביל לתהליך המתקיים בעירייה על ההורים לוודא שהצוות החינוכי הגיש בקשה עם כל המסמכים הרלוונטיים דרך פורטל המשרד החינוך (למעט ילדי מעון המגיש את המסמכים הנדרשים באמצעות מערכת העירייה).

תלמיד עם זכאות לאחר קיום ועדת זכאות ואפיון:
הרישום למסגרות החינוך המיוחד - גן/ כיתה/ בית ספר כוללני - יתבצע באופן מקוון דרך אתר העירייה בלבד.
ללא רישום דרך המערכת לא ניתן יהיה לשבץ את הילד במסגרת חינוכית.

אילו טפסים נדרשים?

 1. שאלון חינוכי (ניתן להוריד באמצעות הקישורים המופיעים מעלה) מלא וחתום ע"י: הורים, הגננת/מפקחת משרד החינוך הרגיל (ביום הועדה יש להביא דו"ח מעודכן).
 2. אבחון פסיכולוגי/רפואי/פרא רפואי (תלוי בסוג הלקות ובסוג המסגרת המתאימה).
 3. פרוטוקול ועדת שילוב ותח"י (תוכנית לימודית יחידנית).
 4. תוצאות עדכניות של בדיקות ראייה ושמיעה.
 5. כל מסמך מקצועי המעיד על הצרכים והקושי של הילד (פסיכיאטרי או נוירולוגי).
 6. מסמכים חתומים מותאמים לכל לקות.

מה הקריטריונים להפניית הבקשה לועדה חריגה?
תלמיד המשתחרר מאשפוז(רפואי ו/או נפשי). | תלמיד עולה חדש בעל לקות מובהקת. | תלמיד במצב חרום/סיכון שפקיד סעד פונה בעניינו. | תלמיד בעל לקות מורכבת בתפקוד חריג במיוחד (פנייה דרך מפקח/ת משרד החינוך, העו"ס וקצין ביקור סדיר.

איך אפשר ליצור קשר?

מייל: [email protected].
טלפון: 02-9902116 (שלוחה 1) או באתר עיריית בית שמש.

הנחיות בעת רישום ילד אלרגי ברמת מסכן חיים

יש להגיש בקשה לסייעת רפואית בכל שנת לימודים.
אישור רפואי מרופא מומחה בתוקף בטווח של חצי שנה אחורה במועד הגשת המסמכים. חובה לציין זאת בהליך הרישום.
ילדים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד, אינם זכאים לסייעת רפואית.
לצורך הגשת המסמכים והמשך טיפול בבקשה יש למלא פרטים בקישור > 

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה

 1. זכאות להנגשה פרטנית מאפשרת רישום מוקדם יותר למוסדות החינוך.
 2. תנאי הזכאות; בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 3. יש למלא את הבקשה באמצעות הטופס המקוון

חוברת הנגשה פרטנית >>


צהרונים

רישום לצהרון יתאפשר באמצעות מערכת רישום ייעודית שתפורסם ובטלפון מטה הצהרונים, כפי שמופיע באתר העייריה.
הרישום יערך לאחר ובהתאם לשיבוץ ילדכם בגני הילדים ובבית הספר. הצהרון יפעל במתווה משרד החינוך ובהתאם למועדי פתיחה וסיום שנת הלימודים.
במעמד הרישום ההורים ירשמו למסגרת כללית של הגנים ובתי ספר ויסמנו באופן כללי האם הם מעוניינים בצהרון לילדיהם. לאחר קבלת הודעת השיבוץ למסגרת בוקר, התלמיד ישובץ לאחת מהאפשרויות: 
 
 • הילדים ישתבצו לצהרונים במסגרת הגנים ובתי הספר שאליהם הם משובצים בגנים בשעות הבוקר.
 • מסגרות הצהרונים תפתחנה על פי מינימום משתתפים שיקבע משרד החינוך ובהתאם לקור קורא שיפורסם.
 • במהלך חופשות החגים יופעלו הצהרונים ע"פ לוח החופשות של משרד החינוך ובהתאם לעלויות שיקבעו ויפורסם בעת פתיחת הצהרונים.
 • השתלבות בצהרונים המופעלים בחינוך הרגיל, בהתאם להחלטות מינהל החינוך (השתלבות בגן הצמוד או בגן הסמוך לאזור מגוריו).
 • השיבוץ מותנה במידת התאמתו ותפקודו של הילד להשתלב במסגרת החינוך הרגיל, שיקולים מקצועיים ולמקומות הפנויים במסגרת.
 • במידה ומתעוררים קשיים בשילוב הילד במהלך השנה, תישקל האפשרות לשינוי שיבוץ התלמיד למסגרת הצהרון ו/או השתתפותו בכלל.
 • מסגרות הצהרונים ילוו ויפקחו ע"י מדור צהרונים אשר יבקרו פיזית במסגרות ויבדקו את התנהלותו בשטח.
 • לצהרון תבנה תכנית חינוכית וסדר יום, תוך התייחסות לעולמם הרגשי והחברתי של הילדים, בדרך חווייתית ומעשירה. מתוך הבנה ששעות הצהריים דורשות סדר יום מותאם.

הסעות

נושא הסדרה זכאות להסעה לילדי מערכת החינוך יתבצע מול מחלקת היסעים במינהל חינוך, נוער וקהילה בלבד.
 

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא הסעות תלמידים:
כיתות א'-ד' הגרים במרחק של מעל 2 ק"מ מבית הספר – זכאים לרב קו המתעדכן מידי חודש.
כיתות ה'-ו' הגרים במרחק של מעל 3 ק"מ מבית הספר – זכאים לרב קו המתעדכן מידי חודש.

פרטים אודות תלמידים הזכאים יישלחו למחלקה מבתי הספר, מידע עבור עמדות טעינת הכרטייסיה ניתן למצוא כאן.
איך תדעו שאתם זכאים? ניתן  להיכנס לאתר "מידע גיאוגרפי" של משרד החינוך (GISMAP EDU).

תלמידי החינוך המיוחד בעלי לקות המזכה בהסעה על פי נהלי משרד החינוך, יוסעו ללא קשר למרחק בין מקום המגורים למסגרת החינוכית.
תלמידי החינוך המיוחד, שהלקות שלהם אינה כלולה ברשימת הזכאים של משרד החינוך, אינם זכאים להסעה. ככל ילדי החינוך הרגיל, זכאותם לרב קו על פי הנוהל לעיל.

תלמידי חוץ

רישום תלמידים ממועצה אזורית מטה-יהודה (שבית שמש לא מוגדרת כאזור הרישום שלהם), אל מוסדות החינוך בבית-שמש, מתבצע בהתאם למיפוי הרישום של משרד החינוך ועל בסיס מקום פנוי. 
יש צורך במילוי טופס ביטול רישום מהמועצה המשוייכת.