החזון

לאפשר לכל ילד לממש את עצמו ולבטא את ייחודו בצורה המלאה שרק אפשר, לטובתו ולטובת החברה.

 

תאור המחלקה

 • טיפוח אוכלוסיות תלמידים חלשות ומניעת נשירתן ממסגרות לימודיות.
 • שילוב ההורים בעשייה החינוכית.
 • גיוס ואיגום משאבים ייזום ושילוב תוכניות במערכת, ייעול והכוונה, לווי ופיקוח.

 

הנחות יסוד

 • קיימים באדם היכולת לשינוי וקידום.
 • חברה בריאה מחויבת לסייע לחלשים שבתוכה זו גם טובתה.

 

העקרונות המנחים

 • העדפה מתקנת
 • הרבה למעט
 • אינטנסיביות ומאסיביות

 

אוכלוסיית היעד

 • ילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הלומדים בבתי ספר ממדרג טיפוח 5.5 ומעלה: עדיהו, אליקים, ז'בוטינסקי, עוזיאל, לוין, אשכול
 • תלמידים ממרכזי חינוך, כתות מב"ר, הכוון-אתג"ר.
 • הורים, משפחה וקהילה.

 

התקציב 

עירית בית שמש, משרד החינוך- אגף שח"ר (שירותי חברה-רווחה), משרד השיכון והבינוי פרוייקט שקום שכונות, גבייה מהמשתתפים

 

המטרות 

 • שפור הישגים לימודיים ומניעת פיגור מצטבר בכתות הנמוכות במיומנויות היסוד.
 • הגדלת מספר התלמידים הזכאים לתעודות בגרות.
 • הגדלת מספר התלמידים הפונים ללימודים אקדמיים.
 • מניעת נשירה.
 • הקניית מיומנויות נחוצות-הכרחיות להורים להתמודדות טובה.
 • הבנה, הערכה ושיתוף פעולה עם הילד ועם מערכות החינוך.

 

דרכי ההפנייה 

מנהלים ומפקחים במערכת החינוך

 

התכניות הפועלות 

 • גירוי ילדים ללמידה תקינה.
 • תוכנית אתג"ר - הדרכה תוכניתית לילדים בגיל הרך.
 • מורות סייעות בכתות א'.
 • פרוייקט פר"ח-חונכות אישית סטודנט- ילד.
 • פרוייקט מעברים - תגבור לימודי באנגלית, חשבון ועברית לקראת חט"ב.
 • תוכניות יח"ד של האוניברסיטה העברית- המכון לחקר הטיפוח בחינוך.

 

יח"ד מדע, עוצמה לכל 

 • מרכז למידה.
 • חוגי העשרה - לתלמידים מוכשרים.
 • קורסי קיץ - מוכנות לכתה א' לריכוך המעבר.
 • פרוייקט בגרות- אופק, חונכות אישית: סטודנט-תלמיד להצלחה באחד ממקצועות הבגרות בהם התלמיד מתקשה.
 • כתות מב"ר - וכיתות הכוון.
 • סיוע ברכישת עזרים דידקטיים, ספרי לימוד ועיון, קריאה, אחר לבתי הספר.
 • תוכנית שח"מ - שרותי חונכות משפחתיים / עולי אתיפיה.
 • אבחונים דידקטים.
 • מברעים לימודים.
 • תוכנית אור בגנים.
 • אומנות בגיל הרך.
 • טפוח מיומניות שפה.