פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
2 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
3 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
4 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
5 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
6 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
7 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
8 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
9 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
10 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
11 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
12 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
13 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
14 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
15 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
16 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
17 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
18 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
19 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
20 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
21 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
22 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
23 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
24 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
25 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
26 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
27 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
28 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
29 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
30 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
31 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
32 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
33 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
34 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
35 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
36 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
37 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
38 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
39 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
40 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
41 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
42 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
43 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
44 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
45 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
46 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
47 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
48 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
49 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
50 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
51 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
52 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
53 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
54 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
55 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
56 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
57 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
58 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
59 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
60 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
61 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
62 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
63 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
64 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
65 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
66 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
67 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
68 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
69 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
70 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
71 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
72 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
73 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
74 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
75 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
76 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
77 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
78 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
79 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
80 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
81 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
82 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
83 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
84 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
85 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
86 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
87 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
88 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
89 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
90 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
91 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
92 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
93 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
94 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
95 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
96 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
97 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
98 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
99 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
100 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
101 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
102 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
103 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
104 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
105 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
106 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
107 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
108 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
109 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
110 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
111 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
112 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
113 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
114 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
115 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
116 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
117 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
118 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
119 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
120 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
121 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
122 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
123 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
124 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
125 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
126 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
127 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
128 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
129 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
130 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
131 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
132 מלווה הסעות פנימי
133 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
134 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
135 מזכירת מדור הסעות פנימי
136 רכז/ת עולים חדשים פנימי
137 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
138 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
139 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
140 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
141 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
142 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
143 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
144 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
145 נהג/ת משאית אשפה פנימי
146 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
147 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
148 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
149 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
150 קצין ביקור סדיר פנימי
151 עובדי נקיון פנימי
152 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
153 עו"ס/ית משפחה פנימי
154 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
155 עו"ס/ית קהילתית פנימי
156 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
157 פקח/ית עירוני פנימי
158 רכז/ת סיירת הורים פנימי
159 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
160 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
161 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
162 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
163 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
164 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
165 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
166 אב בית לביה"ס פנימי
167 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
168 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
169 פקיד זכאות פנימי
170 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
171 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
172 מנהל אגף חינוך פנימי
173 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
174 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
175 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
176 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
177 דרוש מפקח בנייה פנימי
178 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
179 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף