פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז 48/26 הכשרת מגרש 423 והעתקת מבנים ניידים ממגרש 420 ל 423 חיצוני 2016-08-23
2 מכרז 47/16 - שיפור תנאי שהייה במוסדות החינוך חיצוני 2016-08-23
3 קול קורא להפעלת מועדון לנוער בית שמש חיצוני 2016-08-15
4 קול קורא לקבלת זכות להפעלת עגלה ניידת לממכר קפה, משקאות ומזון חיצוני 2016-08-23
5 מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי חיצוני 2016-08-14
6 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר חיצוני 2016-07-20
7 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה חיצוני 2016-07-20
8 מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר חיצוני 2016-07-03
9 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
10 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
11 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
12 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
13 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
14 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
15 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
16 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
17 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
18 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
19 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
20 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
21 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
22 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
23 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
24 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
25 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
26 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
27 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
28 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
29 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
30 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
31 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
32 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
33 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
34 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
35 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
36 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
37 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
38 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
39 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
40 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
41 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
42 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
43 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
44 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
45 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
46 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
47 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
48 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
49 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
50 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
51 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
52 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
53 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
54 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
55 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
56 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
57 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
58 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
59 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
60 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
61 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
62 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
63 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
64 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
65 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
66 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
67 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
68 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
69 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
70 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
71 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
72 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
73 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
74 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
75 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
76 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
77 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
78 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
79 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
80 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
81 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
82 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
83 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
84 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
85 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
86 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
87 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
88 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
89 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
90 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
91 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
92 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
93 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
94 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
95 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
96 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
97 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
98 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
99 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
100 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
101 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
102 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
103 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
104 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
105 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
106 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
107 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
108 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
109 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
110 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
111 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
112 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
113 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
114 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
115 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
116 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
117 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
118 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
119 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
120 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
121 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
122 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
123 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
124 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
125 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
126 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
127 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
128 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
129 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
130 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
131 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
132 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
133 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
134 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
135 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
136 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
137 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
138 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
139 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
140 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
141 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
142 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
143 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
144 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
145 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
146 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
147 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
148 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
149 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
150 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
151 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
152 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
153 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
154 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
155 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
156 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
157 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
158 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
159 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
160 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
161 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
162 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
163 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
164 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
165 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
166 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
167 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
168 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
169 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
170 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
171 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
172 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
173 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
174 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
175 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
176 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
177 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
178 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
179 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
180 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
181 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
182 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
183 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
184 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
185 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
186 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
187 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
188 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
189 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
190 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
191 מלווה הסעות פנימי
192 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
193 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
194 מזכירת מדור הסעות פנימי
195 רכז/ת עולים חדשים פנימי
196 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
197 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
198 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
199 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
200 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
201 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
202 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
203 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
204 נהג/ת משאית אשפה פנימי
205 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
206 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
207 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
208 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
209 קצין ביקור סדיר פנימי
210 עובדי נקיון פנימי
211 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
212 עו"ס/ית משפחה פנימי
213 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
214 עו"ס/ית קהילתית פנימי
215 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
216 פקח/ית עירוני פנימי
217 רכז/ת סיירת הורים פנימי
218 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
219 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
220 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
221 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
222 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
223 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
224 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
225 אב בית לביה"ס פנימי
226 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
227 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
228 פקיד זכאות פנימי
229 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
230 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
231 מנהל אגף חינוך פנימי
232 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
233 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
234 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
235 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
236 דרוש מפקח בנייה פנימי
237 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
238 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף