פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
2 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
3 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
4 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
5 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
6 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
7 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
8 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
9 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
10 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
11 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
12 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
13 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
14 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
15 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
16 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
17 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
18 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
19 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
20 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
21 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
22 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
23 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
24 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
25 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
26 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
27 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
28 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
29 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
30 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
31 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
32 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
33 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
34 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
35 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
36 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
37 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
38 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
39 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
40 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
41 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
42 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
43 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
44 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
45 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
46 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
47 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
48 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
49 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
50 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
51 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
52 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
53 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
54 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
55 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
56 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
57 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
58 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
59 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
60 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
61 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
62 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
63 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
64 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
65 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
66 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
67 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
68 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
69 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
70 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
71 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
72 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
73 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
74 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
75 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
76 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
77 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
78 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
79 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
80 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
81 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
82 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
83 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
84 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
85 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
86 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
87 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
88 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
89 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
90 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
91 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
92 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
93 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
94 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
95 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
96 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
97 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
98 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
99 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
100 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
101 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
102 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
103 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
104 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
105 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
106 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
107 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
108 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
109 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
110 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
111 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
112 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
113 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
114 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
115 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
116 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
117 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
118 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
119 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
120 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
121 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
122 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
123 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
124 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
125 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
126 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
127 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
128 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
129 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
130 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
131 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
132 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
133 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
134 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
135 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
136 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
137 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
138 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
139 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
140 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
141 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
142 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
143 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
144 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
145 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
146 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
147 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
148 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
149 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
150 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
151 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
152 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
153 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
154 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
155 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
156 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
157 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
158 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
159 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
160 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
161 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
162 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
163 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
164 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
165 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
166 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
167 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
168 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
169 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
170 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
171 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
172 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
173 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
174 מלווה הסעות פנימי
175 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
176 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
177 מזכירת מדור הסעות פנימי
178 רכז/ת עולים חדשים פנימי
179 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
180 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
181 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
182 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
183 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
184 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
185 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
186 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
187 נהג/ת משאית אשפה פנימי
188 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
189 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
190 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
191 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
192 קצין ביקור סדיר פנימי
193 עובדי נקיון פנימי
194 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
195 עו"ס/ית משפחה פנימי
196 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
197 עו"ס/ית קהילתית פנימי
198 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
199 פקח/ית עירוני פנימי
200 רכז/ת סיירת הורים פנימי
201 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
202 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
203 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
204 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
205 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
206 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
207 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
208 אב בית לביה"ס פנימי
209 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
210 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
211 פקיד זכאות פנימי
212 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
213 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
214 מנהל אגף חינוך פנימי
215 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
216 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
217 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
218 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
219 דרוש מפקח בנייה פנימי
220 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
221 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף