הרשמה למוסדות חינוך
פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
2 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
3 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
4 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
5 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
6 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
7 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
8 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
9 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
10 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
11 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
12 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
13 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
14 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
15 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
16 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
17 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
18 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
19 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
20 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
21 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
22 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
23 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
24 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
25 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
26 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
27 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
28 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
29 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
30 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
31 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
32 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
33 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
34 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
35 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
36 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
37 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
38 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
39 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
40 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
41 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
42 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
43 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
44 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
45 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
46 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
47 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
48 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
49 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
50 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
51 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
52 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
53 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
54 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
55 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
56 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
57 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
58 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
59 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
60 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
61 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
62 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
63 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
64 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
65 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
66 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
67 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
68 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
69 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
70 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
71 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
72 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
73 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
74 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
75 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
76 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
77 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
78 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
79 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
80 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
81 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
82 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
83 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
84 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
85 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
86 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
87 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
88 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
89 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
90 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
91 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
92 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
93 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
94 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
95 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
96 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
97 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
98 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
99 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
100 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
101 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
102 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
103 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
104 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
105 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
106 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
107 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
108 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
109 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
110 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
111 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
112 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
113 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
114 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
115 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
116 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
117 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
118 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
119 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
120 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
121 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
122 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
123 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
124 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
125 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
126 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
127 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
128 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
129 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
130 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
131 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
132 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
133 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
134 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
135 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
136 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
137 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
138 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
139 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
140 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
141 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
142 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
143 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
144 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
145 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
146 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
147 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
148 מלווה הסעות פנימי
149 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
150 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
151 מזכירת מדור הסעות פנימי
152 רכז/ת עולים חדשים פנימי
153 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
154 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
155 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
156 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
157 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
158 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
159 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
160 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
161 נהג/ת משאית אשפה פנימי
162 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
163 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
164 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
165 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
166 קצין ביקור סדיר פנימי
167 עובדי נקיון פנימי
168 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
169 עו"ס/ית משפחה פנימי
170 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
171 עו"ס/ית קהילתית פנימי
172 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
173 פקח/ית עירוני פנימי
174 רכז/ת סיירת הורים פנימי
175 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
176 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
177 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
178 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
179 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
180 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
181 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
182 אב בית לביה"ס פנימי
183 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
184 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
185 פקיד זכאות פנימי
186 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
187 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
188 מנהל אגף חינוך פנימי
189 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
190 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
191 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
192 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
193 דרוש מפקח בנייה פנימי
194 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
195 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף