פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
2 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
3 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
4 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
5 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
6 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
7 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
8 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
9 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
10 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
11 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
12 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
13 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
14 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
15 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
16 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
17 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
18 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
19 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
20 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
21 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
22 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
23 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
24 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
25 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
26 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
27 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
28 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
29 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
30 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
31 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
32 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
33 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
34 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
35 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
36 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
37 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
38 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
39 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
40 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
41 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
42 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
43 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
44 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
45 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
46 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
47 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
48 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
49 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
50 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
51 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
52 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
53 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
54 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
55 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
56 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
57 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
58 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
59 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
60 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
61 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
62 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
63 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
64 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
65 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
66 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
67 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
68 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
69 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
70 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
71 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
72 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
73 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
74 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
75 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
76 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
77 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
78 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
79 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
80 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
81 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
82 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
83 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
84 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
85 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
86 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
87 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
88 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
89 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
90 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
91 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
92 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
93 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
94 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
95 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
96 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
97 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
98 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
99 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
100 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
101 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
102 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
103 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
104 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
105 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
106 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
107 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
108 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
109 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
110 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
111 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
112 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
113 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
114 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
115 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
116 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
117 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
118 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
119 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
120 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
121 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
122 מלווה הסעות פנימי
123 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
124 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
125 מזכירת מדור הסעות פנימי
126 רכז/ת עולים חדשים פנימי
127 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
128 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
129 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
130 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
131 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
132 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
133 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
134 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
135 נהג/ת משאית אשפה פנימי
136 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
137 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
138 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
139 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
140 קצין ביקור סדיר פנימי
141 עובדי נקיון פנימי
142 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
143 עו"ס/ית משפחה פנימי
144 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
145 עו"ס/ית קהילתית פנימי
146 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
147 פקח/ית עירוני פנימי
148 רכז/ת סיירת הורים פנימי
149 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
150 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
151 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
152 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
153 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
154 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
155 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
156 אב בית לביה"ס פנימי
157 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
158 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
159 פקיד זכאות פנימי
160 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
161 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
162 מנהל אגף חינוך פנימי
163 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
164 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
165 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
166 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
167 דרוש מפקח בנייה פנימי
168 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
169 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף