פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז פנימי מס' כא/017 - מפקח רישוי עסקים ברשות פנימי 2017-08-10
2 מכרז חיצוני מס' יז/017 - פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 2017-08-10
3 מכרז חיצוני מס' יח/017 - עובד/ת מנהל וזכאות חיצוני 2017-08-10
4 מכרז חיצוני מס' יט/017 - מרכז/ת נושא ועדת החלטה חיצוני 2017-08-10
5 מכרז חיצוני מס' כ/017 - ממונה על בטיחות וגיהות חיצוני 2017-08-10
6 מכרז מס' 39/17 מכרז מסגרת לעבודות כלליות חיצוני 2017-07-19
7 מכרז מס' 17/39 מסגרת לעבודות כלליות חיצוני 2017-07-19
8 קול קורא לפתיחת קבוצות פרחי ספורט תשע"ז חיצוני 2017-07-13
9 מכרז מס' 38/17 לעבודות שיפוצים ב 10- מוסדות חינוך שונים ברחבי העיר חיצוני 2017-07-18
10 הבהרה - מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי חיצוני 2017-06-29
11 תוספת תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי חיצוני 2017-06-30
12 מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 33/2017 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש חיצוני 2017-06-29
13 מכרז מס' ח/017 ממונה על בטיחות וגיהות פנימי 2017-07-06
14 מכרז מס' טו/017 עו"ס מלווה צעירים (תכנית יתד) חיצוני 2017-07-06
15 מכרז מס' טז/017 לרכז תעסוקה חיצוני 2017-07-06
16 מכרז מס' יא/017 לעו"ס משפחה חיצוני 2017-07-06
17 מכרז מס' יב/017 מרכז/ת נושא ועדות החלטה חיצוני 2017-07-06
18 מכרז מס' יג/017 מרכז/ת נושא ועדות החלטה פנימי 2017-07-06
19 מכרז מס' יד/017 עובד/ת מינהל וזכאות פנימי 2017-07-06
20 מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי - מעודכן חיצוני 2017-06-29
21 מכרז פומבי מס' 33/2017 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש חיצוני 2017-06-29
22 מכרז מס' 35/17 הצעות לרכישת כלי רכב, שהיו בשימוש העירייה חיצוני 2017-06-25
23 מכרז חיצוני מס' ט/ 017 – פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 2017-06-29
24 מכרז פנימי מס' י/ 017 - מנהל תפעול וועדה מקומית פנימי 2017-06-19
25 קול קורא - השתתפות בפעילויות עבור בני נוער באמצעות עמותות חיצוני 2017-07-04
26 מכרז חיצוני מס' ב/017 - עו"ס קהילתי למגזר החרדי- עיר ללא אלימות חיצוני 2017-05-21
27 מכרז חיצוני מס' ג/ 017 – עו"ס קהילתי -יוצאי הקהילה האתיופית- דרך חדשה חיצוני 2017-05-21
28 מכרז חיצוני מס' ד/ 017 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי למגזר החרדי חיצוני 2017-05-21
29 מכרז חיצוני מס' ה/ 017 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי למגזר הכללי חיצוני 2017-05-21
30 מכרז חיצוני מס' ו/ 017 – בודק תוכניות חיצוני 2017-05-21
31 מכרז פנימי מס' א/ 017 – פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 2017-05-21
32 מכרז פנימי מס' ז/ 017 – מפקח/ת בניה חיצוני 2017-05-21
33 מכרז חיצוני מס' 14/17 רכזת ועדות השמה במחלקת חינוך מיוחד חיצוני 2017-05-18
34 מכרז חיצוני מס' 26/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2017-05-18
35 מכרז חיצוני מס' 21/17 מרכז מתנדבים ברשות מקומית חיצוני 2017-05-18
36 מכרז פומבי מס' 32/17 לאספקה של מנוף סל 18 מטר שיורכב על משאית דף 12 טון חיצוני 2017-05-17
37 הוועדה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור חיצוני 2017-06-07
38 מכרז חיצוני מס' 13/17 פקיד פניות הציבור לדוברי אנגלית חיצוני 2017-03-19
39 מכרז חיצוני מס' 26/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2017-03-19
40 מכרז חיצוני מס' 19/17 אחראי שט"י חיצוני 2017-03-12
41 מכרז חיצוני מס' 24/17 מהנדס דרכים תשתיות חיצוני 2017-03-12
42 מכרז חיצוני מס' 9/17 לתפקיד מזכיר במחלקת גני ילדים חיצוני 2017-03-12
43 מכרז חיצוני מס' 20/17 מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון גבוה חיצוני 2017-03-12
44 מכרז חיצוני מס' 22/17 מתאם הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות חיצוני 2017-03-12
45 מכרז חיצוני מס' 18/17 עובד נוער וצעירים במצוקה חיצוני 2017-03-12
46 מכרז חיצוני מס' 17/7 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-03-12
47 מכרז חיצוני מס' 23/17 קצין ביקור סדיר (קב"ס) חיצוני 2017-03-12
48 מכרז חיצוני מס' 21/17 מרכז מתנדבים ברשות מקומית חיצוני 2017-03-12
49 מכרז חיצוני מס' 15/17 מנהל מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה חיצוני 2017-03-05
50 מכרז חיצוני מס' 10/17_מנהל חשבונות חיצוני 2017-03-05
51 לאגף חירום וביטחון דרוש עובד מקלטים חיצוני 2017-02-23
52 לאגף חירום וביטחון דרוש עובד מחסן חיצוני 2017-02-23
53 הזמנה לקבלת הצעת מחיר להפקת מיזם משולב בנושא 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ' חיצוני 2017-02-21
54 מכרז חיצוני מס' 12/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-02-19
55 מכרז חיצוני מס' 7/17 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2017-02-12
56 מכרז חיצוני מס' 6/17 מנהל מחלקת קליטה חיצוני 2017-02-12
57 מכרז חיצוני מס' 8/17 סגן מנהל אגף שפ"ע חיצוני 2017-02-12
58 מכרז מס' 5/2017 להריסה ופינוי מבנים במתחם היכל התרבות בית שמש חיצוני 2017-02-15
59 הודעה בדבר הארכת מכרז מס' 2/17 אספקת ציוד חשמל עד יום שלישי 7.2.17 שעה 12:00 חיצוני 2017-02-07
60 מכרז חיצוני מס' 4/17 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2017-02-07
61 ‏ מכרז חיצוני מס' 3/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-01-22
62 מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- 2017 חיצוני 2017-02-07
63 מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- רשימת פריטים חיצוני 2017-02-07
64 מכרז פומבי 94/16 לאספקת חומרי בנייה חיצוני 2017-01-16
65 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
66 מכרז חיצוני מס' 92/16 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2016-12-25
67 מכרז חיצוני מס' 89/16 מדריך ראש צוות חיצוני 2016-12-25
68 מיכרז חיצוני 65/16 מלווה משפחות במסגרת משפחה תומכת חיצוני 2016-12-25
69 מכרז חיצוני מס' 90/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
70 מכרז חיצוני מס' 91/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
71 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
72 מכרז מספר 80/16 מתן שירותי חניה - הבהרה מטעם העירייה חיצוני 2016-12-14
73 מכרז מס 88-16 להפעלת חונכות דוברי אנגלית חיצוני 2016-12-15
74 הארכה מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירו חיצוני 2016-12-14
75 תשובות לשאלות מגישים - מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני חיצוני 2016-12-14
76 מכרז חצוני מס' 87/16 עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-12-14
77 מכרז חיצוני מס' 81/16 עובד קידום נוער בסיכון – תיקון והארכה חיצוני 2016-12-08
78 מכרז חיצוני מס' 86/16 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2016-12-14
79 מכרז פומבי מס' 75/16 להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית הבוגרים עם מגבלה שכלית התפתח חיצוני 2016-12-01
80 מכרז חיצוני מס' 82/16 מתאמת מגזר ייחודי לנערות דתיות /חרדיות חיצוני 2016-12-04
81 מכרז חיצוני מס' 83/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2016-12-04
82 מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים ב חיצוני 2016-12-07
83 מענה לשאלות ההבהרה שהוגשו ע"י החברות המציעות במכרז מס' 78/16 , אספקת שירותי ניהול רשת ותמי חיצוני 2016-11-28
84 שימו לב: מועד ההגשה למכרז - מס' 78/16 נדחה ל- 28/11 עד השעה 12:00 במשרדי הסמנכ"ל.8 חיצוני 2016-11-28
85 מכרז חיצוני מס' 79/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-11-17
86 ‏ מכרז חיצוני מס' 77/16 וטרינר חיצוני 2016-11-17
87 מכרז פומבי מס' 78/16 לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור חוץ עיריית בית שמש חיצוני 2016-11-28
88 תשובות לשאלות הבהרה-תדיראן 73-16 חיצוני 2016-11-03
89 הודעה על הארכת מועדים משתתפי מכרז 57/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
90 מכרז פומבי מספר 73/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
91 מכרז מס' 75/16 הוקפא עד להודעה חדשה על מועד הגשה חדש תפורסם הודעה חיצוני 2016-12-31
92 מכרז פומבי מספר 76/16 אספקת ציוד לגני ילדים חיצוני 2016-11-07
93 מכרז פומבי מספר 71/16 אספקת חד פעמי חיצוני 2016-09-28
94 מכרז פומבי מספר 72/16 תיקון מזגנים חיצוני 2016-09-25
95 מכרז חיצוני מס' 58/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
96 מכרז חיצוני מס' 59/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
97 מכרז חיצוני מס' 69/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2016-09-25
98 מכרז חיצוני מס' 61/16 רכז חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער חיצוני 2016-09-25
99 מכרז חיצוני מס'68/16 רכז תעשיות ושפכים חיצוני 2016-09-25
100 מכרז חיצוני מס' 57/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-25
101 מכרז חיצוני מס' 63/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
102 מכרז חיצוני מס' 62/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
103 מכרז 55-16 אספקת ציוד משרדי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
104 מכרז מס' 16/56 פרויקט שיפוץ מתנ"ס זינמן חיצוני 2016-09-18
105 מכרז 54-16 אספקת חומרי ניקוי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
106 מכרז פומבי מספר 55/16 אספקת ציוד משרדי - מתוקן חיצוני 2016-09-25
107 מכרז פומבי מספר 54/16 אספקת חומרי ניקוי חיצוני 2016-09-25
108 מכרז מס' 51/16 מעבר (שביל) אהל יהושע ואדי זנוח - בית שמש חיצוני 2016-09-11
109 מכרז מס' 50/16 הפעלת פרויקט חונכים וחונכות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-09-08
110 הבהרה למכרז 47-16 חיצוני 2016-09-08
111 הבהרה למכרז 48-16 חיצוני 2016-09-08
112 מכרז חיצוני מס' 49/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-08
113 מכרז 48/26 הכשרת מגרש 423 והעתקת מבנים ניידים ממגרש 420 ל 423 חיצוני 2016-08-23
114 מכרז 47/16 - שיפור תנאי שהייה במוסדות החינוך חיצוני 2016-08-23
115 קול קורא למיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול חיצוני 2016-08-30
116 קול קורא להפעלת מועדון לנוער בית שמש חיצוני 2016-08-15
117 קול קורא לקבלת זכות להפעלת עגלה ניידת לממכר קפה, משקאות ומזון חיצוני 2016-08-23
118 מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי חיצוני 2016-08-14
119 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר חיצוני 2016-07-20
120 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה חיצוני 2016-07-20
121 מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר חיצוני 2016-07-03
122 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
123 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
124 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
125 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
126 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
127 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
128 מכרז מס' 40/16 שיפוץ להנגשה כיתות בתי ספר. חיצוני 2016-09-01
129 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
130 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
131 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
132 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
133 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
134 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
135 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
136 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
137 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
138 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
139 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
140 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
141 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
142 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
143 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
144 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
145 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
146 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
147 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
148 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
149 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
150 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
151 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
152 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
153 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
154 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
155 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
156 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
157 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
158 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
159 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
160 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
161 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
162 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
163 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
164 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
165 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
166 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
167 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
168 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
169 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
170 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
171 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
172 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
173 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
174 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
175 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
176 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
177 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
178 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
179 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
180 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
181 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
182 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
183 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
184 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
185 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
186 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
187 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
188 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
189 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
190 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
191 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
192 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
193 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
194 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
195 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
196 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
197 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
198 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
199 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
200 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
201 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
202 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
203 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
204 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
205 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
206 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
207 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
208 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
209 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
210 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
211 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
212 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
213 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
214 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
215 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
216 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
217 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
218 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
219 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
220 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
221 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
222 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
223 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
224 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
225 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
226 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
227 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
228 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
229 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
230 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
231 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
232 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
233 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
234 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
235 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
236 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
237 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
238 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
239 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
240 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
241 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
242 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
243 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
244 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
245 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
246 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
247 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
248 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
249 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
250 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
251 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
252 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
253 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
254 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
255 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
256 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
257 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
258 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
259 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
260 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
261 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
262 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
263 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
264 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
265 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
266 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
267 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
268 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
269 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
270 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
271 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
272 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
273 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
274 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
275 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
276 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
277 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
278 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
279 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
280 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
281 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
282 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
283 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
284 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
285 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
286 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
287 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
288 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
289 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
290 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
291 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
292 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
293 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
294 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
295 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
296 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
297 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
298 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
299 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
300 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
301 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
302 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
303 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
304 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
305 מלווה הסעות פנימי
306 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
307 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
308 מזכירת מדור הסעות פנימי
309 רכז/ת עולים חדשים פנימי
310 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
311 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
312 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
313 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
314 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
315 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
316 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
317 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
318 נהג/ת משאית אשפה פנימי
319 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
320 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
321 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
322 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
323 קצין ביקור סדיר פנימי
324 עובדי נקיון פנימי
325 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
326 עו"ס/ית משפחה פנימי
327 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
328 עו"ס/ית קהילתית פנימי
329 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
330 פקח/ית עירוני פנימי
331 רכז/ת סיירת הורים פנימי
332 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
333 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
334 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
335 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
336 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
337 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
338 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
339 אב בית לביה"ס פנימי
340 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
341 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
342 פקיד זכאות פנימי
343 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
344 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
345 מנהל אגף חינוך פנימי
346 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
347 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
348 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
349 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
350 דרוש מפקח בנייה פנימי
351 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
352 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף