דלג >>
עיר ללא אלימות קיץ
פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
2 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
3 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
4 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
5 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
6 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
7 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
8 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
9 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
10 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
11 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
12 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
13 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
14 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
15 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
16 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
17 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
18 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
19 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
20 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
21 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
22 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
23 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
24 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
25 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
26 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
27 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
28 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
29 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
30 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
31 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
32 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
33 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
34 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
35 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
36 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
37 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
38 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
39 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
40 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
41 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
42 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
43 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
44 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
45 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
46 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
47 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
48 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
49 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
50 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
51 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
52 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
53 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
54 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
55 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
56 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
57 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
58 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
59 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
60 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
61 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
62 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
63 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
64 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
65 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
66 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
67 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
68 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
69 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
70 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
71 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
72 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
73 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
74 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
75 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
76 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
77 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
78 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
79 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
80 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
81 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
82 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
83 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
84 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
85 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
86 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
87 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
88 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
89 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
90 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
91 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
92 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
93 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
94 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
95 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
96 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
97 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
98 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
99 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
100 מלווה הסעות פנימי
101 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
102 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
103 מזכירת מדור הסעות פנימי
104 רכז/ת עולים חדשים פנימי
105 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
106 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
107 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
108 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
109 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
110 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
111 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
112 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
113 נהג/ת משאית אשפה פנימי
114 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
115 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
116 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
117 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
118 קצין ביקור סדיר פנימי
119 עובדי נקיון פנימי
120 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
121 עו"ס/ית משפחה פנימי
122 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
123 עו"ס/ית קהילתית פנימי
124 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
125 פקח/ית עירוני פנימי
126 רכז/ת סיירת הורים פנימי
127 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
128 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
129 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
130 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
131 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
132 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
133 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
134 אב בית לביה"ס פנימי
135 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
136 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
137 פקיד זכאות פנימי
138 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
139 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
140 מנהל אגף חינוך פנימי
141 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
142 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
143 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
144 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
145 דרוש מפקח בנייה פנימי
146 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
147 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף