פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר חיצוני 2016-07-20
2 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה חיצוני 2016-07-20
3 מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר חיצוני 2016-07-03
4 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
5 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
6 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
7 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
8 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
9 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
10 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
11 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
12 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
13 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
14 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
15 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
16 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
17 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
18 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
19 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
20 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
21 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
22 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
23 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
24 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
25 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
26 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
27 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
28 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
29 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
30 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
31 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
32 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
33 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
34 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
35 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
36 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
37 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
38 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
39 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
40 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
41 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
42 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
43 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
44 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
45 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
46 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
47 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
48 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
49 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
50 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
51 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
52 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
53 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
54 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
55 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
56 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
57 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
58 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
59 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
60 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
61 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
62 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
63 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
64 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
65 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
66 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
67 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
68 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
69 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
70 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
71 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
72 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
73 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
74 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
75 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
76 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
77 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
78 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
79 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
80 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
81 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
82 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
83 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
84 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
85 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
86 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
87 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
88 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
89 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
90 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
91 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
92 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
93 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
94 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
95 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
96 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
97 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
98 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
99 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
100 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
101 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
102 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
103 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
104 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
105 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
106 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
107 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
108 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
109 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
110 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
111 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
112 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
113 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
114 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
115 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
116 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
117 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
118 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
119 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
120 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
121 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
122 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
123 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
124 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
125 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
126 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
127 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
128 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
129 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
130 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
131 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
132 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
133 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
134 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
135 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
136 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
137 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
138 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
139 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
140 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
141 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
142 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
143 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
144 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
145 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
146 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
147 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
148 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
149 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
150 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
151 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
152 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
153 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
154 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
155 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
156 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
157 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
158 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
159 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
160 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
161 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
162 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
163 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
164 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
165 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
166 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
167 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
168 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
169 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
170 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
171 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
172 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
173 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
174 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
175 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
176 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
177 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
178 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
179 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
180 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
181 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
182 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
183 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
184 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
185 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
186 מלווה הסעות פנימי
187 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
188 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
189 מזכירת מדור הסעות פנימי
190 רכז/ת עולים חדשים פנימי
191 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
192 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
193 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
194 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
195 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
196 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
197 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
198 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
199 נהג/ת משאית אשפה פנימי
200 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
201 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
202 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
203 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
204 קצין ביקור סדיר פנימי
205 עובדי נקיון פנימי
206 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
207 עו"ס/ית משפחה פנימי
208 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
209 עו"ס/ית קהילתית פנימי
210 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
211 פקח/ית עירוני פנימי
212 רכז/ת סיירת הורים פנימי
213 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
214 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
215 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
216 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
217 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
218 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
219 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
220 אב בית לביה"ס פנימי
221 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
222 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
223 פקיד זכאות פנימי
224 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
225 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
226 מנהל אגף חינוך פנימי
227 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
228 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
229 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
230 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
231 דרוש מפקח בנייה פנימי
232 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
233 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף