רישום למשפחתונים לחצו לפרטים
פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
2 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
3 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
4 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
5 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
6 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
7 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
8 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
9 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
10 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
11 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
12 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
13 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
14 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
15 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
16 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
17 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
18 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
19 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
20 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
21 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
22 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
23 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
24 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
25 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
26 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
27 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
28 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
29 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
30 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
31 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
32 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
33 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
34 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
35 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
36 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
37 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
38 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
39 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
40 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
41 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
42 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
43 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
44 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
45 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
46 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
47 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
48 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
49 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
50 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
51 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
52 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
53 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
54 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
55 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
56 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
57 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
58 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
59 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
60 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
61 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
62 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
63 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
64 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
65 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
66 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
67 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
68 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
69 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
70 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
71 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
72 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
73 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
74 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
75 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
76 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
77 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
78 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
79 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
80 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
81 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
82 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
83 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
84 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
85 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
86 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
87 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
88 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
89 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
90 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
91 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
92 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
93 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
94 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
95 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
96 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
97 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
98 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
99 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
100 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
101 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
102 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
103 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
104 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
105 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
106 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
107 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
108 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
109 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
110 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
111 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
112 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
113 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
114 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
115 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
116 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
117 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
118 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
119 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
120 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
121 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
122 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
123 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
124 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
125 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
126 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
127 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
128 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
129 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
130 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
131 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
132 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
133 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
134 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
135 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
136 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
137 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
138 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
139 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
140 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
141 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
142 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
143 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
144 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
145 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
146 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
147 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
148 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
149 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
150 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
151 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
152 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
153 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
154 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
155 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
156 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
157 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
158 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
159 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
160 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
161 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
162 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
163 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
164 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
165 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
166 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
167 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
168 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
169 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
170 מלווה הסעות פנימי
171 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
172 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
173 מזכירת מדור הסעות פנימי
174 רכז/ת עולים חדשים פנימי
175 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
176 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
177 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
178 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
179 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
180 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
181 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
182 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
183 נהג/ת משאית אשפה פנימי
184 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
185 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
186 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
187 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
188 קצין ביקור סדיר פנימי
189 עובדי נקיון פנימי
190 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
191 עו"ס/ית משפחה פנימי
192 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
193 עו"ס/ית קהילתית פנימי
194 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
195 פקח/ית עירוני פנימי
196 רכז/ת סיירת הורים פנימי
197 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
198 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
199 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
200 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
201 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
202 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
203 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
204 אב בית לביה"ס פנימי
205 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
206 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
207 פקיד זכאות פנימי
208 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
209 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
210 מנהל אגף חינוך פנימי
211 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
212 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
213 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
214 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
215 דרוש מפקח בנייה פנימי
216 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
217 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף