דלג >>
קמפיין חניה
פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
2 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
3 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
4 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
5 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
6 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
7 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
8 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
9 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
10 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
11 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
12 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
13 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
14 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
15 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
16 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
17 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
18 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
19 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
20 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
21 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
22 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
23 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
24 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
25 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
26 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
27 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
28 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
29 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
30 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
31 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
32 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
33 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
34 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
35 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
36 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
37 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
38 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
39 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
40 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
41 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
42 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
43 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
44 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
45 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
46 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
47 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
48 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
49 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
50 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
51 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
52 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
53 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
54 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
55 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
56 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
57 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
58 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
59 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
60 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
61 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
62 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
63 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
64 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
65 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
66 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
67 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
68 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
69 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
70 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
71 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
72 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
73 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
74 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
75 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
76 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
77 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
78 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
79 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
80 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
81 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
82 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
83 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
84 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
85 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
86 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
87 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
88 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
89 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
90 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
91 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
92 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
93 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
94 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
95 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
96 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
97 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
98 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
99 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
100 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
101 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
102 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
103 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
104 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
105 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
106 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
107 מלווה הסעות פנימי
108 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
109 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
110 מזכירת מדור הסעות פנימי
111 רכז/ת עולים חדשים פנימי
112 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
113 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
114 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
115 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
116 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
117 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
118 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
119 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
120 נהג/ת משאית אשפה פנימי
121 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
122 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
123 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
124 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
125 קצין ביקור סדיר פנימי
126 עובדי נקיון פנימי
127 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
128 עו"ס/ית משפחה פנימי
129 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
130 עו"ס/ית קהילתית פנימי
131 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
132 פקח/ית עירוני פנימי
133 רכז/ת סיירת הורים פנימי
134 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
135 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
136 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
137 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
138 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
139 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
140 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
141 אב בית לביה"ס פנימי
142 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
143 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
144 פקיד זכאות פנימי
145 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
146 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
147 מנהל אגף חינוך פנימי
148 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
149 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
150 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
151 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
152 דרוש מפקח בנייה פנימי
153 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
154 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף