דלג >>
פסטיבל חנוכה אורות בית שמש
פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 דרוש אב בית אחה"צ למרכז אשכולות פיס בית שמש חיצוני 2017-12-12
2 מכרז חיצוני מס' 59/17 מזכיר/ת המחלקה לחינוך מיוחד חיצוני 2017-12-10
3 מכרז חיצוני מס' 61/17 מזכירה פיקוח ורישוי באגף ההנדסה חיצוני 2017-12-10
4 מכרז חיצוני מס' 67/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2017-12-10
5 מכרז חיצוני מס' 56/17 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2017-12-03
6 דרוש/ה מ"מ לתובעת/עורכת דין בלשכה המשפטית חיצוני 2017-11-16
7 מכרז 53/17 הארכה - שאלות ותשובות ומידע נוסף חיצוני 2017-11-08
8 קול קורא הפקדת מזומנים מאובטחת באתר הלקוח "קומיוסייף" חיצוני 2017-11-12
9 מכרז מס' 54/17 לשיפוץ מרכז תורני מנחת יצחק חיצוני 2017-11-05
10 מכרז מס' 53/17 השלמת בית הכנסת ומקווה טהרה אהלי יוסף חיצוני 2017-11-05
11 מכרז חיצוני – הארכה - מס' 50/17_עו"ס/ית קהילתית – עיר ללא אלימות חיצוני 2017-11-12
12 מכרז חיצוני - הארכה - מס' _46/17__עו"ס/ית מיצוי זכויות קהילה - עוצמה חיצוני 2017-11-12
13 מכרז חיצוני מס' 52/17 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2017-10-29
14 מכרז חיצוני מס' 51/17 מדריך/ה מוגנות בבית ספר חיצוני 2017-10-29
15 מכרז חיצוני – הארכה - מס' 49/17_עו"ס/ית משטרה – עיר ללא אלימות חיצוני 2017-11-12
16 מכרז חיצוני מס' 48/17 לבורנט מחשבים באשכול פיס חיצוני 2017-10-29
17 מכרז חיצוני מס' 47/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-10-29
18 מכרז חיצוני מס' 45/17 עו"ס/ית עובד נוער וצעירים במצוקה חיצוני 2017-10-29
19 מכרז חיצוני מס' 44/17 מרכז/ת נושא שיקום - הארכה חיצוני 2017-11-12
20 מכרז מס' 43/17 שיפוץ מבנה משרד הפנים חיצוני 2017-10-18
21 מכרז מס' 42/17 תיקון החצר שגלשה - 416 חיצוני 2017-10-25
22 מכרז מס' 41/17 שדרוג רח' שבטי ישראל ופיתוח שצ"פ צמוד חיצוני 2017-11-02
23 קול קורא להפעלת לונה פארק חיצוני 2017-09-18
24 מכרז 40/17 להפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש חיצוני 2017-09-26
25 מכרז חיצוני מס' כז'/017 - בודק תכניות/בקשות חיצוני 2017-09-14
26 מכרז חיצוני מס' לא'/017 - עו"ס משפחה (במרכז למניעת אלימות) חיצוני 2017-09-14
27 מכרז חיצוני מס' לב'/017 - מרכז/ת נושא ועדת החלטה חיצוני 2017-09-14
28 מכרז חיצוני מס' לג'/017 - מרכז/ת מתנדבים ברשות מקומית חיצוני 2017-09-14
29 מכרז חיצוני מס' לד'/017 - עו"ס משפחה חיצוני 2017-09-14
30 מכרז פנימי מס' כב/017 - קצין ביקור סדיר (קב"ס) פנימי 2017-09-03
31 מכרז פנימי מס' כג/017 - רכז חינוך טיפול ביחידה לקידום נוער - היל"ה פנימי 2017-09-03
32 מכרז פנימי מס' כד/017 - אב בית/איש תחזוקה בבית ספר פנימי 2017-09-03
33 מכרז פנימי מס' כה/017 - מזכיר/ת בלשכת סמנכ"ל פנימי 2017-09-03
34 מכרז פנימי מס' כו/017 - אחראי תיאום ובקרה פנימי 2017-09-03
35 מכרז פנימי מס' ל017 - מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה פנימי 2017-09-03
36 מכרז פנימי מס' כא/017 - מפקח רישוי עסקים ברשות פנימי 2017-08-10
37 מכרז חיצוני מס' יז/017 - פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 2017-08-10
38 מכרז חיצוני מס' יח/017 - עובד/ת מנהל וזכאות חיצוני 2017-08-10
39 מכרז חיצוני מס' יט/017 - מרכז/ת נושא ועדת החלטה חיצוני 2017-08-10
40 מכרז חיצוני מס' כ/017 - ממונה על בטיחות וגיהות חיצוני 2017-08-10
41 מכרז מס' 39/17 מכרז מסגרת לעבודות כלליות חיצוני 2017-07-19
42 מכרז מס' 17/39 מסגרת לעבודות כלליות חיצוני 2017-07-19
43 קול קורא לפתיחת קבוצות פרחי ספורט תשע"ז חיצוני 2017-07-13
44 מכרז מס' 38/17 לעבודות שיפוצים ב 10- מוסדות חינוך שונים ברחבי העיר חיצוני 2017-07-18
45 הבהרה - מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי חיצוני 2017-06-29
46 תוספת תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי חיצוני 2017-06-30
47 מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 33/2017 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש חיצוני 2017-06-29
48 מכרז מס' ח/017 ממונה על בטיחות וגיהות פנימי 2017-07-06
49 מכרז מס' טו/017 עו"ס מלווה צעירים (תכנית יתד) חיצוני 2017-07-06
50 מכרז מס' טז/017 לרכז תעסוקה חיצוני 2017-07-06
51 מכרז מס' יא/017 לעו"ס משפחה חיצוני 2017-07-06
52 מכרז מס' יב/017 מרכז/ת נושא ועדות החלטה חיצוני 2017-07-06
53 מכרז מס' יג/017 מרכז/ת נושא ועדות החלטה פנימי 2017-07-06
54 מכרז מס' יד/017 עובד/ת מינהל וזכאות פנימי 2017-07-06
55 מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי - מעודכן חיצוני 2017-06-29
56 מכרז פומבי מס' 33/2017 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש חיצוני 2017-06-29
57 מכרז מס' 35/17 הצעות לרכישת כלי רכב, שהיו בשימוש העירייה חיצוני 2017-06-25
58 מכרז חיצוני מס' ט/ 017 – פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 2017-06-29
59 מכרז פנימי מס' י/ 017 - מנהל תפעול וועדה מקומית פנימי 2017-06-19
60 מכרז חיצוני מס' ב/017 - עו"ס קהילתי למגזר החרדי- עיר ללא אלימות חיצוני 2017-05-21
61 מכרז חיצוני מס' ג/ 017 – עו"ס קהילתי -יוצאי הקהילה האתיופית- דרך חדשה חיצוני 2017-05-21
62 מכרז חיצוני מס' ד/ 017 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי למגזר החרדי חיצוני 2017-05-21
63 מכרז חיצוני מס' ה/ 017 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי למגזר הכללי חיצוני 2017-05-21
64 מכרז חיצוני מס' ו/ 017 – בודק תוכניות חיצוני 2017-05-21
65 מכרז פנימי מס' א/ 017 – פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 2017-05-21
66 מכרז פנימי מס' ז/ 017 – מפקח/ת בניה חיצוני 2017-05-21
67 מכרז חיצוני מס' 14/17 רכזת ועדות השמה במחלקת חינוך מיוחד חיצוני 2017-05-18
68 מכרז חיצוני מס' 26/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2017-05-18
69 מכרז חיצוני מס' 21/17 מרכז מתנדבים ברשות מקומית חיצוני 2017-05-18
70 מכרז פומבי מס' 32/17 לאספקה של מנוף סל 18 מטר שיורכב על משאית דף 12 טון חיצוני 2017-05-17
71 הוועדה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור חיצוני 2017-06-07
72 מכרז חיצוני מס' 13/17 פקיד פניות הציבור לדוברי אנגלית חיצוני 2017-03-19
73 מכרז חיצוני מס' 26/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2017-03-19
74 מכרז חיצוני מס' 19/17 אחראי שט"י חיצוני 2017-03-12
75 מכרז חיצוני מס' 24/17 מהנדס דרכים תשתיות חיצוני 2017-03-12
76 מכרז חיצוני מס' 9/17 לתפקיד מזכיר במחלקת גני ילדים חיצוני 2017-03-12
77 מכרז חיצוני מס' 20/17 מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון גבוה חיצוני 2017-03-12
78 מכרז חיצוני מס' 22/17 מתאם הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות חיצוני 2017-03-12
79 מכרז חיצוני מס' 18/17 עובד נוער וצעירים במצוקה חיצוני 2017-03-12
80 מכרז חיצוני מס' 17/7 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-03-12
81 מכרז חיצוני מס' 23/17 קצין ביקור סדיר (קב"ס) חיצוני 2017-03-12
82 מכרז חיצוני מס' 21/17 מרכז מתנדבים ברשות מקומית חיצוני 2017-03-12
83 מכרז חיצוני מס' 15/17 מנהל מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה חיצוני 2017-03-05
84 מכרז חיצוני מס' 10/17_מנהל חשבונות חיצוני 2017-03-05
85 לאגף חירום וביטחון דרוש עובד מקלטים חיצוני 2017-02-23
86 לאגף חירום וביטחון דרוש עובד מחסן חיצוני 2017-02-23
87 הזמנה לקבלת הצעת מחיר להפקת מיזם משולב בנושא 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ' חיצוני 2017-02-21
88 מכרז חיצוני מס' 12/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-02-19
89 מכרז חיצוני מס' 7/17 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2017-02-12
90 מכרז חיצוני מס' 6/17 מנהל מחלקת קליטה חיצוני 2017-02-12
91 מכרז חיצוני מס' 8/17 סגן מנהל אגף שפ"ע חיצוני 2017-02-12
92 מכרז מס' 5/2017 להריסה ופינוי מבנים במתחם היכל התרבות בית שמש חיצוני 2017-02-15
93 הודעה בדבר הארכת מכרז מס' 2/17 אספקת ציוד חשמל עד יום שלישי 7.2.17 שעה 12:00 חיצוני 2017-02-07
94 מכרז חיצוני מס' 4/17 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2017-02-07
95 ‏ מכרז חיצוני מס' 3/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-01-22
96 מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- 2017 חיצוני 2017-02-07
97 מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- רשימת פריטים חיצוני 2017-02-07
98 מכרז פומבי 94/16 לאספקת חומרי בנייה חיצוני 2017-01-16
99 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
100 מכרז חיצוני מס' 92/16 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2016-12-25
101 מכרז חיצוני מס' 89/16 מדריך ראש צוות חיצוני 2016-12-25
102 מיכרז חיצוני 65/16 מלווה משפחות במסגרת משפחה תומכת חיצוני 2016-12-25
103 מכרז חיצוני מס' 90/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
104 מכרז חיצוני מס' 91/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
105 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
106 מכרז מספר 80/16 מתן שירותי חניה - הבהרה מטעם העירייה חיצוני 2016-12-14
107 מכרז מס 88-16 להפעלת חונכות דוברי אנגלית חיצוני 2016-12-15
108 הארכה מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירו חיצוני 2016-12-14
109 תשובות לשאלות מגישים - מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני חיצוני 2016-12-14
110 מכרז חצוני מס' 87/16 עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-12-14
111 מכרז חיצוני מס' 81/16 עובד קידום נוער בסיכון – תיקון והארכה חיצוני 2016-12-08
112 מכרז חיצוני מס' 86/16 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2016-12-14
113 מכרז פומבי מס' 75/16 להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית הבוגרים עם מגבלה שכלית התפתח חיצוני 2016-12-01
114 מכרז חיצוני מס' 82/16 מתאמת מגזר ייחודי לנערות דתיות /חרדיות חיצוני 2016-12-04
115 מכרז חיצוני מס' 83/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2016-12-04
116 מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים ב חיצוני 2016-12-07
117 מענה לשאלות ההבהרה שהוגשו ע"י החברות המציעות במכרז מס' 78/16 , אספקת שירותי ניהול רשת ותמי חיצוני 2016-11-28
118 שימו לב: מועד ההגשה למכרז - מס' 78/16 נדחה ל- 28/11 עד השעה 12:00 במשרדי הסמנכ"ל.8 חיצוני 2016-11-28
119 מכרז חיצוני מס' 79/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-11-17
120 ‏ מכרז חיצוני מס' 77/16 וטרינר חיצוני 2016-11-17
121 מכרז פומבי מס' 78/16 לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור חוץ עיריית בית שמש חיצוני 2016-11-28
122 תשובות לשאלות הבהרה-תדיראן 73-16 חיצוני 2016-11-03
123 הודעה על הארכת מועדים משתתפי מכרז 57/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
124 מכרז פומבי מספר 73/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
125 מכרז מס' 75/16 הוקפא עד להודעה חדשה על מועד הגשה חדש תפורסם הודעה חיצוני 2016-12-31
126 מכרז פומבי מספר 76/16 אספקת ציוד לגני ילדים חיצוני 2016-11-07
127 מכרז פומבי מספר 71/16 אספקת חד פעמי חיצוני 2016-09-28
128 מכרז פומבי מספר 72/16 תיקון מזגנים חיצוני 2016-09-25
129 מכרז חיצוני מס' 58/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
130 מכרז חיצוני מס' 59/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
131 מכרז חיצוני מס' 69/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2016-09-25
132 מכרז חיצוני מס' 61/16 רכז חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער חיצוני 2016-09-25
133 מכרז חיצוני מס'68/16 רכז תעשיות ושפכים חיצוני 2016-09-25
134 מכרז חיצוני מס' 57/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-25
135 מכרז חיצוני מס' 63/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
136 מכרז חיצוני מס' 62/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
137 מכרז 55-16 אספקת ציוד משרדי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
138 מכרז מס' 16/56 פרויקט שיפוץ מתנ"ס זינמן חיצוני 2016-09-18
139 מכרז 54-16 אספקת חומרי ניקוי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
140 מכרז פומבי מספר 55/16 אספקת ציוד משרדי - מתוקן חיצוני 2016-09-25
141 מכרז פומבי מספר 54/16 אספקת חומרי ניקוי חיצוני 2016-09-25
142 מכרז מס' 51/16 מעבר (שביל) אהל יהושע ואדי זנוח - בית שמש חיצוני 2016-09-11
143 מכרז מס' 50/16 הפעלת פרויקט חונכים וחונכות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-09-08
144 הבהרה למכרז 47-16 חיצוני 2016-09-08
145 הבהרה למכרז 48-16 חיצוני 2016-09-08
146 מכרז חיצוני מס' 49/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-08
147 מכרז 48/26 הכשרת מגרש 423 והעתקת מבנים ניידים ממגרש 420 ל 423 חיצוני 2016-08-23
148 מכרז 47/16 - שיפור תנאי שהייה במוסדות החינוך חיצוני 2016-08-23
149 קול קורא למיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול חיצוני 2016-08-30
150 קול קורא להפעלת מועדון לנוער בית שמש חיצוני 2016-08-15
151 קול קורא לקבלת זכות להפעלת עגלה ניידת לממכר קפה, משקאות ומזון חיצוני 2016-08-23
152 מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי חיצוני 2016-08-14
153 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר חיצוני 2016-07-20
154 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה חיצוני 2016-07-20
155 מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר חיצוני 2016-07-03
156 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
157 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
158 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
159 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
160 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
161 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
162 מכרז מס' 40/16 שיפוץ להנגשה כיתות בתי ספר. חיצוני 2016-09-01
163 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
164 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
165 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
166 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
167 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
168 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
169 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
170 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
171 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
172 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
173 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
174 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
175 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
176 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
177 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
178 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
179 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
180 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
181 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
182 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
183 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
184 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
185 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
186 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
187 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
188 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
189 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
190 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
191 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
192 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
193 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
194 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
195 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
196 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
197 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
198 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
199 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
200 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
201 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
202 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
203 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
204 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
205 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
206 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
207 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
208 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
209 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
210 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
211 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
212 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
213 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
214 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
215 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
216 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
217 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
218 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
219 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
220 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
221 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
222 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
223 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
224 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
225 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
226 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
227 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
228 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
229 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
230 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
231 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
232 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
233 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
234 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
235 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
236 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
237 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
238 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
239 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
240 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
241 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
242 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
243 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
244 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
245 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
246 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
247 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
248 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
249 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
250 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
251 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
252 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
253 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
254 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
255 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
256 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
257 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
258 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
259 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
260 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
261 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
262 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
263 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
264 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
265 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
266 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
267 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
268 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
269 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
270 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
271 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
272 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
273 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
274 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
275 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
276 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
277 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
278 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
279 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
280 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
281 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
282 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
283 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
284 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
285 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
286 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
287 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
288 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
289 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
290 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
291 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
292 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
293 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
294 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
295 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
296 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
297 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
298 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
299 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
300 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
301 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
302 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
303 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
304 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
305 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
306 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
307 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
308 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
309 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
310 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
311 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
312 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
313 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
314 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
315 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
316 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
317 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
318 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
319 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
320 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
321 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
322 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
323 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
324 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
325 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
326 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
327 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
328 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
329 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
330 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
331 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
332 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
333 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
334 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
335 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
336 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
337 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
338 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
339 מלווה הסעות פנימי
340 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
341 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
342 מזכירת מדור הסעות פנימי
343 רכז/ת עולים חדשים פנימי
344 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
345 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
346 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
347 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
348 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
349 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
350 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
351 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
352 נהג/ת משאית אשפה פנימי
353 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
354 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
355 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
356 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
357 קצין ביקור סדיר פנימי
358 עובדי נקיון פנימי
359 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
360 עו"ס/ית משפחה פנימי
361 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
362 עו"ס/ית קהילתית פנימי
363 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
364 פקח/ית עירוני פנימי
365 רכז/ת סיירת הורים פנימי
366 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
367 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
368 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
369 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
370 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
371 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
372 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
373 אב בית לביה"ס פנימי
374 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
375 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
376 פקיד זכאות פנימי
377 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
378 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
379 מנהל אגף חינוך פנימי
380 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
381 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
382 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
383 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
384 דרוש מפקח בנייה פנימי
385 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
386 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף