רישום מוסדות חינוך עומד
פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 הזמנה לקבלת הצעת מחיר להפקת מיזם משולב בנושא 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ' חיצוני 2017-02-21
2 מכרז חיצוני מס' 12/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-02-19
3 מכרז חיצוני מס' 7/17 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2017-02-12
4 מכרז חיצוני מס' 6/17 מנהל מחלקת קליטה חיצוני 2017-02-12
5 מכרז חיצוני מס' 8/17 סגן מנהל אגף שפ"ע חיצוני 2017-02-12
6 מכרז מס' 5/2017 להריסה ופינוי מבנים במתחם היכל התרבות בית שמש חיצוני 2017-02-15
7 הודעה בדבר הארכת מכרז מס' 2/17 אספקת ציוד חשמל עד יום שלישי 7.2.17 שעה 12:00 חיצוני 2017-02-07
8 מכרז חיצוני מס' 4/17 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2017-02-07
9 ‏ מכרז חיצוני מס' 3/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-01-22
10 מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- 2017 חיצוני 2017-02-07
11 מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- רשימת פריטים חיצוני 2017-02-07
12 מכרז פומבי 94/16 לאספקת חומרי בנייה חיצוני 2017-01-16
13 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
14 מכרז חיצוני מס' 92/16 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2016-12-25
15 מכרז חיצוני מס' 89/16 מדריך ראש צוות חיצוני 2016-12-25
16 מיכרז חיצוני 65/16 מלווה משפחות במסגרת משפחה תומכת חיצוני 2016-12-25
17 מכרז חיצוני מס' 90/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
18 מכרז חיצוני מס' 91/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
19 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
20 מכרז מספר 80/16 מתן שירותי חניה - הבהרה מטעם העירייה חיצוני 2016-12-14
21 מכרז מס 88-16 להפעלת חונכות דוברי אנגלית חיצוני 2016-12-15
22 הארכה מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירו חיצוני 2016-12-14
23 תשובות לשאלות מגישים - מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני חיצוני 2016-12-14
24 מכרז חצוני מס' 87/16 עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-12-14
25 מכרז חיצוני מס' 81/16 עובד קידום נוער בסיכון – תיקון והארכה חיצוני 2016-12-08
26 מכרז חיצוני מס' 86/16 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2016-12-14
27 מכרז פומבי מס' 75/16 להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית הבוגרים עם מגבלה שכלית התפתח חיצוני 2016-12-01
28 מכרז חיצוני מס' 82/16 מתאמת מגזר ייחודי לנערות דתיות /חרדיות חיצוני 2016-12-04
29 מכרז חיצוני מס' 83/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2016-12-04
30 מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים ב חיצוני 2016-12-07
31 מענה לשאלות ההבהרה שהוגשו ע"י החברות המציעות במכרז מס' 78/16 , אספקת שירותי ניהול רשת ותמי חיצוני 2016-11-28
32 שימו לב: מועד ההגשה למכרז - מס' 78/16 נדחה ל- 28/11 עד השעה 12:00 במשרדי הסמנכ"ל.8 חיצוני 2016-11-28
33 מכרז חיצוני מס' 79/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-11-17
34 ‏ מכרז חיצוני מס' 77/16 וטרינר חיצוני 2016-11-17
35 מכרז פומבי מס' 78/16 לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור חוץ עיריית בית שמש חיצוני 2016-11-28
36 תשובות לשאלות הבהרה-תדיראן 73-16 חיצוני 2016-11-03
37 הודעה על הארכת מועדים משתתפי מכרז 57/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
38 מכרז פומבי מספר 73/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
39 מכרז מס' 75/16 הוקפא עד להודעה חדשה על מועד הגשה חדש תפורסם הודעה חיצוני 2016-12-31
40 מכרז פומבי מספר 76/16 אספקת ציוד לגני ילדים חיצוני 2016-11-07
41 מכרז פומבי מספר 71/16 אספקת חד פעמי חיצוני 2016-09-28
42 מכרז פומבי מספר 72/16 תיקון מזגנים חיצוני 2016-09-25
43 מכרז חיצוני מס' 58/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
44 מכרז חיצוני מס' 59/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
45 מכרז חיצוני מס' 69/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2016-09-25
46 מכרז חיצוני מס' 61/16 רכז חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער חיצוני 2016-09-25
47 מכרז חיצוני מס'68/16 רכז תעשיות ושפכים חיצוני 2016-09-25
48 מכרז חיצוני מס' 57/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-25
49 מכרז חיצוני מס' 63/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
50 מכרז חיצוני מס' 62/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
51 מכרז 55-16 אספקת ציוד משרדי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
52 מכרז מס' 16/56 פרויקט שיפוץ מתנ"ס זינמן חיצוני 2016-09-18
53 מכרז 54-16 אספקת חומרי ניקוי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
54 מכרז פומבי מספר 55/16 אספקת ציוד משרדי - מתוקן חיצוני 2016-09-25
55 מכרז פומבי מספר 54/16 אספקת חומרי ניקוי חיצוני 2016-09-25
56 מכרז מס' 51/16 מעבר (שביל) אהל יהושע ואדי זנוח - בית שמש חיצוני 2016-09-11
57 מכרז מס' 50/16 הפעלת פרויקט חונכים וחונכות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-09-08
58 הבהרה למכרז 47-16 חיצוני 2016-09-08
59 הבהרה למכרז 48-16 חיצוני 2016-09-08
60 מכרז חיצוני מס' 49/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-08
61 מכרז 48/26 הכשרת מגרש 423 והעתקת מבנים ניידים ממגרש 420 ל 423 חיצוני 2016-08-23
62 מכרז 47/16 - שיפור תנאי שהייה במוסדות החינוך חיצוני 2016-08-23
63 קול קורא למיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול חיצוני 2016-08-30
64 קול קורא להפעלת מועדון לנוער בית שמש חיצוני 2016-08-15
65 קול קורא לקבלת זכות להפעלת עגלה ניידת לממכר קפה, משקאות ומזון חיצוני 2016-08-23
66 מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי חיצוני 2016-08-14
67 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר חיצוני 2016-07-20
68 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה חיצוני 2016-07-20
69 מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר חיצוני 2016-07-03
70 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
71 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
72 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
73 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
74 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
75 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
76 מכרז מס' 40/16 שיפוץ להנגשה כיתות בתי ספר. חיצוני 2016-09-01
77 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
78 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
79 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
80 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
81 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
82 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
83 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
84 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
85 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
86 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
87 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
88 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
89 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
90 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
91 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
92 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
93 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
94 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
95 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
96 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
97 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
98 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
99 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
100 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
101 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
102 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
103 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
104 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
105 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
106 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
107 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
108 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
109 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
110 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
111 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
112 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
113 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
114 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
115 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
116 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
117 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
118 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
119 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
120 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
121 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
122 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
123 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
124 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
125 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
126 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
127 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
128 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
129 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
130 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
131 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
132 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
133 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
134 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
135 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
136 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
137 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
138 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
139 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
140 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
141 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
142 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
143 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
144 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
145 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
146 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
147 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
148 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
149 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
150 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
151 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
152 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
153 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
154 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
155 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
156 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
157 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
158 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
159 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
160 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
161 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
162 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
163 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
164 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
165 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
166 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
167 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
168 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
169 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
170 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
171 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
172 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
173 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
174 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
175 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
176 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
177 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
178 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
179 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
180 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
181 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
182 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
183 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
184 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
185 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
186 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
187 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
188 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
189 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
190 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
191 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
192 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
193 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
194 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
195 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
196 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
197 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
198 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
199 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
200 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
201 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
202 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
203 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
204 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
205 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
206 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
207 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
208 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
209 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
210 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
211 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
212 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
213 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
214 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
215 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
216 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
217 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
218 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
219 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
220 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
221 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
222 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
223 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
224 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
225 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
226 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
227 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
228 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
229 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
230 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
231 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
232 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
233 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
234 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
235 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
236 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
237 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
238 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
239 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
240 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
241 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
242 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
243 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
244 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
245 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
246 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
247 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
248 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
249 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
250 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
251 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
252 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
253 מלווה הסעות פנימי
254 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
255 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
256 מזכירת מדור הסעות פנימי
257 רכז/ת עולים חדשים פנימי
258 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
259 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
260 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
261 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
262 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
263 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
264 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
265 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
266 נהג/ת משאית אשפה פנימי
267 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
268 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
269 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
270 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
271 קצין ביקור סדיר פנימי
272 עובדי נקיון פנימי
273 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
274 עו"ס/ית משפחה פנימי
275 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
276 עו"ס/ית קהילתית פנימי
277 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
278 פקח/ית עירוני פנימי
279 רכז/ת סיירת הורים פנימי
280 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
281 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
282 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
283 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
284 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
285 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
286 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
287 אב בית לביה"ס פנימי
288 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
289 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
290 פקיד זכאות פנימי
291 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
292 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
293 מנהל אגף חינוך פנימי
294 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
295 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
296 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
297 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
298 דרוש מפקח בנייה פנימי
299 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
300 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף