פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
2 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
3 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
4 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
5 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
6 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
7 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
8 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
9 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
10 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
11 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
12 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
13 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
14 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
15 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
16 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
17 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
18 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
19 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
20 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
21 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
22 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
23 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
24 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
25 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
26 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
27 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
28 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
29 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
30 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
31 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
32 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
33 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
34 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
35 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
36 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
37 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
38 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
39 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
40 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
41 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
42 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
43 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
44 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
45 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
46 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
47 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
48 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
49 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
50 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
51 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
52 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
53 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
54 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
55 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
56 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
57 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
58 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
59 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
60 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
61 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
62 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
63 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
64 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
65 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
66 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
67 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
68 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
69 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
70 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
71 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
72 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
73 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
74 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
75 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
76 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
77 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
78 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
79 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
80 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
81 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
82 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
83 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
84 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
85 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
86 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
87 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
88 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
89 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
90 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
91 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
92 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
93 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
94 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
95 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
96 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
97 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
98 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
99 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
100 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
101 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
102 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
103 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
104 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
105 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
106 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
107 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
108 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
109 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
110 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
111 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
112 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
113 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
114 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
115 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
116 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
117 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
118 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
119 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
120 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
121 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
122 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
123 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
124 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
125 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
126 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
127 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
128 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
129 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
130 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
131 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
132 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
133 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
134 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
135 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
136 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
137 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
138 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
139 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
140 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
141 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
142 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
143 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
144 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
145 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
146 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
147 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
148 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
149 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
150 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
151 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
152 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
153 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
154 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
155 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
156 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
157 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
158 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
159 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
160 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
161 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
162 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
163 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
164 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
165 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
166 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
167 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
168 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
169 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
170 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
171 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
172 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
173 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
174 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
175 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
176 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
177 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
178 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
179 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
180 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
181 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
182 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
183 מלווה הסעות פנימי
184 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
185 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
186 מזכירת מדור הסעות פנימי
187 רכז/ת עולים חדשים פנימי
188 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
189 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
190 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
191 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
192 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
193 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
194 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
195 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
196 נהג/ת משאית אשפה פנימי
197 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
198 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
199 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
200 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
201 קצין ביקור סדיר פנימי
202 עובדי נקיון פנימי
203 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
204 עו"ס/ית משפחה פנימי
205 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
206 עו"ס/ית קהילתית פנימי
207 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
208 פקח/ית עירוני פנימי
209 רכז/ת סיירת הורים פנימי
210 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
211 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
212 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
213 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
214 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
215 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
216 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
217 אב בית לביה"ס פנימי
218 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
219 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
220 פקיד זכאות פנימי
221 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
222 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
223 מנהל אגף חינוך פנימי
224 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
225 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
226 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
227 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
228 דרוש מפקח בנייה פנימי
229 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
230 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף