דלג >>
יוצרים בכיכר 2
פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
2 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
3 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
4 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
5 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
6 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
7 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
8 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
9 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
10 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
11 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
12 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
13 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
14 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
15 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
16 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
17 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
18 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
19 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
20 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
21 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
22 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
23 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
24 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
25 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
26 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
27 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
28 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
29 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
30 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
31 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
32 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
33 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
34 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
35 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
36 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
37 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
38 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
39 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
40 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
41 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
42 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
43 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
44 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
45 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
46 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
47 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
48 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
49 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
50 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
51 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
52 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
53 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
54 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
55 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
56 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
57 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
58 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
59 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
60 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
61 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
62 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
63 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
64 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
65 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
66 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
67 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
68 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
69 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
70 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
71 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
72 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
73 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
74 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
75 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
76 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
77 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
78 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
79 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
80 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
81 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
82 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
83 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
84 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
85 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
86 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
87 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
88 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
89 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
90 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
91 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
92 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
93 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
94 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
95 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
96 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
97 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
98 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
99 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
100 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
101 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
102 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
103 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
104 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
105 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
106 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
107 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
108 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
109 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
110 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
111 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
112 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
113 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
114 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
115 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
116 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
117 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
118 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
119 מלווה הסעות פנימי
120 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
121 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
122 מזכירת מדור הסעות פנימי
123 רכז/ת עולים חדשים פנימי
124 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
125 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
126 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
127 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
128 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
129 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
130 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
131 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
132 נהג/ת משאית אשפה פנימי
133 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
134 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
135 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
136 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
137 קצין ביקור סדיר פנימי
138 עובדי נקיון פנימי
139 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
140 עו"ס/ית משפחה פנימי
141 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
142 עו"ס/ית קהילתית פנימי
143 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
144 פקח/ית עירוני פנימי
145 רכז/ת סיירת הורים פנימי
146 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
147 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
148 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
149 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
150 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
151 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
152 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
153 אב בית לביה"ס פנימי
154 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
155 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
156 פקיד זכאות פנימי
157 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
158 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
159 מנהל אגף חינוך פנימי
160 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
161 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
162 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
163 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
164 דרוש מפקח בנייה פנימי
165 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
166 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף