פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז מס' 43/17 שיפוץ מבנה משרד הפנים חיצוני 2017-10-18
2 קול קורא להפעלת לונה פארק חיצוני 2017-09-18
3 מכרז 40/17 להפעלת מרכז בקרה ושליטה מרחוק למערכות השקיה ושירות שנתי בבית שמש חיצוני 2017-09-26
4 מכרז חיצוני מס' כז'/017 - בודק תכניות/בקשות חיצוני 2017-09-14
5 מכרז חיצוני מס' לא'/017 - עו"ס משפחה (במרכז למניעת אלימות) חיצוני 2017-09-14
6 מכרז חיצוני מס' לב'/017 - מרכז/ת נושא ועדת החלטה חיצוני 2017-09-14
7 מכרז חיצוני מס' לג'/017 - מרכז/ת מתנדבים ברשות מקומית חיצוני 2017-09-14
8 מכרז חיצוני מס' לד'/017 - עו"ס משפחה חיצוני 2017-09-14
9 מכרז פנימי מס' כב/017 - קצין ביקור סדיר (קב"ס) פנימי 2017-09-03
10 מכרז פנימי מס' כג/017 - רכז חינוך טיפול ביחידה לקידום נוער - היל"ה פנימי 2017-09-03
11 מכרז פנימי מס' כד/017 - אב בית/איש תחזוקה בבית ספר פנימי 2017-09-03
12 מכרז פנימי מס' כה/017 - מזכיר/ת בלשכת סמנכ"ל פנימי 2017-09-03
13 מכרז פנימי מס' כו/017 - אחראי תיאום ובקרה פנימי 2017-09-03
14 מכרז פנימי מס' ל017 - מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה פנימי 2017-09-03
15 מכרז פנימי מס' כא/017 - מפקח רישוי עסקים ברשות פנימי 2017-08-10
16 מכרז חיצוני מס' יז/017 - פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 2017-08-10
17 מכרז חיצוני מס' יח/017 - עובד/ת מנהל וזכאות חיצוני 2017-08-10
18 מכרז חיצוני מס' יט/017 - מרכז/ת נושא ועדת החלטה חיצוני 2017-08-10
19 מכרז חיצוני מס' כ/017 - ממונה על בטיחות וגיהות חיצוני 2017-08-10
20 מכרז מס' 39/17 מכרז מסגרת לעבודות כלליות חיצוני 2017-07-19
21 מכרז מס' 17/39 מסגרת לעבודות כלליות חיצוני 2017-07-19
22 קול קורא לפתיחת קבוצות פרחי ספורט תשע"ז חיצוני 2017-07-13
23 מכרז מס' 38/17 לעבודות שיפוצים ב 10- מוסדות חינוך שונים ברחבי העיר חיצוני 2017-07-18
24 הבהרה - מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי חיצוני 2017-06-29
25 תוספת תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי חיצוני 2017-06-30
26 מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 33/2017 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש חיצוני 2017-06-29
27 מכרז מס' ח/017 ממונה על בטיחות וגיהות פנימי 2017-07-06
28 מכרז מס' טו/017 עו"ס מלווה צעירים (תכנית יתד) חיצוני 2017-07-06
29 מכרז מס' טז/017 לרכז תעסוקה חיצוני 2017-07-06
30 מכרז מס' יא/017 לעו"ס משפחה חיצוני 2017-07-06
31 מכרז מס' יב/017 מרכז/ת נושא ועדות החלטה חיצוני 2017-07-06
32 מכרז מס' יג/017 מרכז/ת נושא ועדות החלטה פנימי 2017-07-06
33 מכרז מס' יד/017 עובד/ת מינהל וזכאות פנימי 2017-07-06
34 מכרז פומבי מס' 34/17 לאספקת מחשבים אישיים וציוד היקפי - מעודכן חיצוני 2017-06-29
35 מכרז פומבי מס' 33/2017 אספקה ניהול ותחזוקת אתר אינטרנט עבור עיריית בית שמש חיצוני 2017-06-29
36 מכרז מס' 35/17 הצעות לרכישת כלי רכב, שהיו בשימוש העירייה חיצוני 2017-06-25
37 מכרז חיצוני מס' ט/ 017 – פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 2017-06-29
38 מכרז פנימי מס' י/ 017 - מנהל תפעול וועדה מקומית פנימי 2017-06-19
39 מכרז חיצוני מס' ב/017 - עו"ס קהילתי למגזר החרדי- עיר ללא אלימות חיצוני 2017-05-21
40 מכרז חיצוני מס' ג/ 017 – עו"ס קהילתי -יוצאי הקהילה האתיופית- דרך חדשה חיצוני 2017-05-21
41 מכרז חיצוני מס' ד/ 017 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי למגזר החרדי חיצוני 2017-05-21
42 מכרז חיצוני מס' ה/ 017 – מדריך/ה מוגנות במרחב הציבורי למגזר הכללי חיצוני 2017-05-21
43 מכרז חיצוני מס' ו/ 017 – בודק תוכניות חיצוני 2017-05-21
44 מכרז פנימי מס' א/ 017 – פקח חניה וחוקי עזר חיצוני 2017-05-21
45 מכרז פנימי מס' ז/ 017 – מפקח/ת בניה חיצוני 2017-05-21
46 מכרז חיצוני מס' 14/17 רכזת ועדות השמה במחלקת חינוך מיוחד חיצוני 2017-05-18
47 מכרז חיצוני מס' 26/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2017-05-18
48 מכרז חיצוני מס' 21/17 מרכז מתנדבים ברשות מקומית חיצוני 2017-05-18
49 מכרז פומבי מס' 32/17 לאספקה של מנוף סל 18 מטר שיורכב על משאית דף 12 טון חיצוני 2017-05-17
50 הוועדה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור חיצוני 2017-06-07
51 מכרז חיצוני מס' 13/17 פקיד פניות הציבור לדוברי אנגלית חיצוני 2017-03-19
52 מכרז חיצוני מס' 26/17 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2017-03-19
53 מכרז חיצוני מס' 19/17 אחראי שט"י חיצוני 2017-03-12
54 מכרז חיצוני מס' 24/17 מהנדס דרכים תשתיות חיצוני 2017-03-12
55 מכרז חיצוני מס' 9/17 לתפקיד מזכיר במחלקת גני ילדים חיצוני 2017-03-12
56 מכרז חיצוני מס' 20/17 מרכז נושא משפחות במשבר ובסיכון גבוה חיצוני 2017-03-12
57 מכרז חיצוני מס' 22/17 מתאם הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות חיצוני 2017-03-12
58 מכרז חיצוני מס' 18/17 עובד נוער וצעירים במצוקה חיצוני 2017-03-12
59 מכרז חיצוני מס' 17/7 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-03-12
60 מכרז חיצוני מס' 23/17 קצין ביקור סדיר (קב"ס) חיצוני 2017-03-12
61 מכרז חיצוני מס' 21/17 מרכז מתנדבים ברשות מקומית חיצוני 2017-03-12
62 מכרז חיצוני מס' 15/17 מנהל מוקד קליטה ליוצאי אתיופיה חיצוני 2017-03-05
63 מכרז חיצוני מס' 10/17_מנהל חשבונות חיצוני 2017-03-05
64 לאגף חירום וביטחון דרוש עובד מקלטים חיצוני 2017-02-23
65 לאגף חירום וביטחון דרוש עובד מחסן חיצוני 2017-02-23
66 הזמנה לקבלת הצעת מחיר להפקת מיזם משולב בנושא 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ' חיצוני 2017-02-21
67 מכרז חיצוני מס' 12/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-02-19
68 מכרז חיצוני מס' 7/17 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2017-02-12
69 מכרז חיצוני מס' 6/17 מנהל מחלקת קליטה חיצוני 2017-02-12
70 מכרז חיצוני מס' 8/17 סגן מנהל אגף שפ"ע חיצוני 2017-02-12
71 מכרז מס' 5/2017 להריסה ופינוי מבנים במתחם היכל התרבות בית שמש חיצוני 2017-02-15
72 הודעה בדבר הארכת מכרז מס' 2/17 אספקת ציוד חשמל עד יום שלישי 7.2.17 שעה 12:00 חיצוני 2017-02-07
73 מכרז חיצוני מס' 4/17 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2017-02-07
74 ‏ מכרז חיצוני מס' 3/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-01-22
75 מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- 2017 חיצוני 2017-02-07
76 מכרז פומבי מספר 2/17 מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד חשמל- רשימת פריטים חיצוני 2017-02-07
77 מכרז פומבי 94/16 לאספקת חומרי בנייה חיצוני 2017-01-16
78 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
79 מכרז חיצוני מס' 92/16 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2016-12-25
80 מכרז חיצוני מס' 89/16 מדריך ראש צוות חיצוני 2016-12-25
81 מיכרז חיצוני 65/16 מלווה משפחות במסגרת משפחה תומכת חיצוני 2016-12-25
82 מכרז חיצוני מס' 90/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
83 מכרז חיצוני מס' 91/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
84 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
85 מכרז מספר 80/16 מתן שירותי חניה - הבהרה מטעם העירייה חיצוני 2016-12-14
86 מכרז מס 88-16 להפעלת חונכות דוברי אנגלית חיצוני 2016-12-15
87 הארכה מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירו חיצוני 2016-12-14
88 תשובות לשאלות מגישים - מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני חיצוני 2016-12-14
89 מכרז חצוני מס' 87/16 עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-12-14
90 מכרז חיצוני מס' 81/16 עובד קידום נוער בסיכון – תיקון והארכה חיצוני 2016-12-08
91 מכרז חיצוני מס' 86/16 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2016-12-14
92 מכרז פומבי מס' 75/16 להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית הבוגרים עם מגבלה שכלית התפתח חיצוני 2016-12-01
93 מכרז חיצוני מס' 82/16 מתאמת מגזר ייחודי לנערות דתיות /חרדיות חיצוני 2016-12-04
94 מכרז חיצוני מס' 83/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2016-12-04
95 מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים ב חיצוני 2016-12-07
96 מענה לשאלות ההבהרה שהוגשו ע"י החברות המציעות במכרז מס' 78/16 , אספקת שירותי ניהול רשת ותמי חיצוני 2016-11-28
97 שימו לב: מועד ההגשה למכרז - מס' 78/16 נדחה ל- 28/11 עד השעה 12:00 במשרדי הסמנכ"ל.8 חיצוני 2016-11-28
98 מכרז חיצוני מס' 79/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-11-17
99 ‏ מכרז חיצוני מס' 77/16 וטרינר חיצוני 2016-11-17
100 מכרז פומבי מס' 78/16 לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור חוץ עיריית בית שמש חיצוני 2016-11-28
101 תשובות לשאלות הבהרה-תדיראן 73-16 חיצוני 2016-11-03
102 הודעה על הארכת מועדים משתתפי מכרז 57/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
103 מכרז פומבי מספר 73/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
104 מכרז מס' 75/16 הוקפא עד להודעה חדשה על מועד הגשה חדש תפורסם הודעה חיצוני 2016-12-31
105 מכרז פומבי מספר 76/16 אספקת ציוד לגני ילדים חיצוני 2016-11-07
106 מכרז פומבי מספר 71/16 אספקת חד פעמי חיצוני 2016-09-28
107 מכרז פומבי מספר 72/16 תיקון מזגנים חיצוני 2016-09-25
108 מכרז חיצוני מס' 58/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
109 מכרז חיצוני מס' 59/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
110 מכרז חיצוני מס' 69/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2016-09-25
111 מכרז חיצוני מס' 61/16 רכז חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער חיצוני 2016-09-25
112 מכרז חיצוני מס'68/16 רכז תעשיות ושפכים חיצוני 2016-09-25
113 מכרז חיצוני מס' 57/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-25
114 מכרז חיצוני מס' 63/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
115 מכרז חיצוני מס' 62/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
116 מכרז 55-16 אספקת ציוד משרדי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
117 מכרז מס' 16/56 פרויקט שיפוץ מתנ"ס זינמן חיצוני 2016-09-18
118 מכרז 54-16 אספקת חומרי ניקוי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
119 מכרז פומבי מספר 55/16 אספקת ציוד משרדי - מתוקן חיצוני 2016-09-25
120 מכרז פומבי מספר 54/16 אספקת חומרי ניקוי חיצוני 2016-09-25
121 מכרז מס' 51/16 מעבר (שביל) אהל יהושע ואדי זנוח - בית שמש חיצוני 2016-09-11
122 מכרז מס' 50/16 הפעלת פרויקט חונכים וחונכות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-09-08
123 הבהרה למכרז 47-16 חיצוני 2016-09-08
124 הבהרה למכרז 48-16 חיצוני 2016-09-08
125 מכרז חיצוני מס' 49/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-08
126 מכרז 48/26 הכשרת מגרש 423 והעתקת מבנים ניידים ממגרש 420 ל 423 חיצוני 2016-08-23
127 מכרז 47/16 - שיפור תנאי שהייה במוסדות החינוך חיצוני 2016-08-23
128 קול קורא למיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול חיצוני 2016-08-30
129 קול קורא להפעלת מועדון לנוער בית שמש חיצוני 2016-08-15
130 קול קורא לקבלת זכות להפעלת עגלה ניידת לממכר קפה, משקאות ומזון חיצוני 2016-08-23
131 מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי חיצוני 2016-08-14
132 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר חיצוני 2016-07-20
133 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה חיצוני 2016-07-20
134 מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר חיצוני 2016-07-03
135 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
136 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
137 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
138 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
139 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
140 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
141 מכרז מס' 40/16 שיפוץ להנגשה כיתות בתי ספר. חיצוני 2016-09-01
142 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
143 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
144 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
145 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
146 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
147 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
148 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
149 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
150 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
151 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
152 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
153 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
154 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
155 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
156 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
157 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
158 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
159 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
160 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
161 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
162 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
163 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
164 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
165 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
166 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
167 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
168 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
169 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
170 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
171 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
172 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
173 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
174 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
175 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
176 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
177 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
178 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
179 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
180 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
181 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
182 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
183 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
184 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
185 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
186 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
187 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
188 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
189 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
190 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
191 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
192 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
193 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
194 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
195 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
196 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
197 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
198 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
199 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
200 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
201 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
202 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
203 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
204 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
205 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
206 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
207 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
208 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
209 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
210 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
211 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
212 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
213 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
214 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
215 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
216 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
217 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
218 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
219 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
220 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
221 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
222 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
223 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
224 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
225 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
226 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
227 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
228 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
229 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
230 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
231 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
232 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
233 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
234 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
235 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
236 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
237 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
238 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
239 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
240 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
241 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
242 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
243 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
244 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
245 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
246 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
247 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
248 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
249 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
250 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
251 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
252 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
253 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
254 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
255 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
256 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
257 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
258 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
259 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
260 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
261 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
262 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
263 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
264 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
265 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
266 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
267 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
268 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
269 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
270 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
271 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
272 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
273 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
274 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
275 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
276 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
277 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
278 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
279 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
280 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
281 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
282 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
283 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
284 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
285 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
286 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
287 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
288 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
289 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
290 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
291 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
292 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
293 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
294 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
295 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
296 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
297 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
298 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
299 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
300 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
301 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
302 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
303 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
304 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
305 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
306 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
307 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
308 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
309 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
310 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
311 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
312 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
313 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
314 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
315 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
316 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
317 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
318 מלווה הסעות פנימי
319 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
320 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
321 מזכירת מדור הסעות פנימי
322 רכז/ת עולים חדשים פנימי
323 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
324 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
325 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
326 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
327 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
328 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
329 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
330 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
331 נהג/ת משאית אשפה פנימי
332 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
333 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
334 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
335 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
336 קצין ביקור סדיר פנימי
337 עובדי נקיון פנימי
338 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
339 עו"ס/ית משפחה פנימי
340 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
341 עו"ס/ית קהילתית פנימי
342 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
343 פקח/ית עירוני פנימי
344 רכז/ת סיירת הורים פנימי
345 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
346 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
347 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
348 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
349 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
350 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
351 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
352 אב בית לביה"ס פנימי
353 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
354 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
355 פקיד זכאות פנימי
356 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
357 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
358 מנהל אגף חינוך פנימי
359 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
360 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
361 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
362 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
363 דרוש מפקח בנייה פנימי
364 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
365 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף