פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
2 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
3 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
4 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
5 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
6 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
7 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
8 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
9 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
10 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
11 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
12 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
13 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
14 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
15 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
16 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
17 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
18 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
19 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
20 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
21 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
22 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
23 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
24 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
25 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
26 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
27 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
28 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
29 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
30 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
31 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
32 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
33 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
34 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
35 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
36 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
37 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
38 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
39 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
40 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
41 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
42 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
43 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
44 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
45 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
46 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
47 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
48 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
49 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
50 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
51 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
52 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
53 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
54 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
55 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
56 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
57 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
58 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
59 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
60 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
61 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
62 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
63 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
64 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
65 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
66 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
67 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
68 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
69 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
70 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
71 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
72 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
73 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
74 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
75 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
76 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
77 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
78 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
79 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
80 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
81 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
82 מלווה הסעות פנימי
83 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
84 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
85 מזכירת מדור הסעות פנימי
86 רכז/ת עולים חדשים פנימי
87 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
88 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
89 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
90 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
91 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
92 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
93 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
94 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
95 נהג/ת משאית אשפה פנימי
96 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
97 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
98 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
99 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
100 קצין ביקור סדיר פנימי
101 עובדי נקיון פנימי
102 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
103 עו"ס/ית משפחה פנימי
104 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
105 עו"ס/ית קהילתית פנימי
106 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
107 פקח/ית עירוני פנימי
108 רכז/ת סיירת הורים פנימי
109 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
110 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
111 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
112 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
113 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
114 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
115 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
116 אב בית לביה"ס פנימי
117 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
118 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
119 פקיד זכאות פנימי
120 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
121 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
122 מנהל אגף חינוך פנימי
123 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
124 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
125 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
126 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
127 דרוש מפקח בנייה פנימי
128 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
129 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף