רישום מוסדות חינוך עומד
פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 ‏ מכרז חיצוני מס' 3/17 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2017-01-22
2 מכרז פומבי 94/16 לאספקת חומרי בנייה חיצוני 2017-01-16
3 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
4 מכרז חיצוני מס' 92/16 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2016-12-25
5 מכרז חיצוני מס' 89/16 מדריך ראש צוות חיצוני 2016-12-25
6 מיכרז חיצוני 65/16 מלווה משפחות במסגרת משפחה תומכת חיצוני 2016-12-25
7 מכרז חיצוני מס' 90/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
8 מכרז חיצוני מס' 91/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-12-25
9 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שע"י עיריית בית שמש ולחברי ו חיצוני 2016-12-31
10 מכרז מספר 80/16 מתן שירותי חניה - הבהרה מטעם העירייה חיצוני 2016-12-14
11 מכרז מס 88-16 להפעלת חונכות דוברי אנגלית חיצוני 2016-12-15
12 הארכה מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירו חיצוני 2016-12-14
13 תשובות לשאלות מגישים - מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני חיצוני 2016-12-14
14 מכרז חצוני מס' 87/16 עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-12-14
15 מכרז חיצוני מס' 81/16 עובד קידום נוער בסיכון – תיקון והארכה חיצוני 2016-12-08
16 מכרז חיצוני מס' 86/16 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2016-12-14
17 מכרז פומבי מס' 75/16 להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית הבוגרים עם מגבלה שכלית התפתח חיצוני 2016-12-01
18 מכרז חיצוני מס' 82/16 מתאמת מגזר ייחודי לנערות דתיות /חרדיות חיצוני 2016-12-04
19 מכרז חיצוני מס' 83/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2016-12-04
20 מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים ב חיצוני 2016-12-07
21 מענה לשאלות ההבהרה שהוגשו ע"י החברות המציעות במכרז מס' 78/16 , אספקת שירותי ניהול רשת ותמי חיצוני 2016-11-28
22 שימו לב: מועד ההגשה למכרז - מס' 78/16 נדחה ל- 28/11 עד השעה 12:00 במשרדי הסמנכ"ל.8 חיצוני 2016-11-28
23 מכרז חיצוני מס' 79/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-11-17
24 ‏ מכרז חיצוני מס' 77/16 וטרינר חיצוני 2016-11-17
25 מכרז פומבי מס' 78/16 לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור חוץ עיריית בית שמש חיצוני 2016-11-28
26 תשובות לשאלות הבהרה-תדיראן 73-16 חיצוני 2016-11-03
27 הודעה על הארכת מועדים משתתפי מכרז 57/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
28 מכרז פומבי מספר 73/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
29 מכרז מס' 75/16 הוקפא עד להודעה חדשה על מועד הגשה חדש תפורסם הודעה חיצוני 2016-12-31
30 מכרז פומבי מספר 76/16 אספקת ציוד לגני ילדים חיצוני 2016-11-07
31 מכרז פומבי מספר 71/16 אספקת חד פעמי חיצוני 2016-09-28
32 מכרז פומבי מספר 72/16 תיקון מזגנים חיצוני 2016-09-25
33 מכרז חיצוני מס' 58/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
34 מכרז חיצוני מס' 59/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
35 מכרז חיצוני מס' 69/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2016-09-25
36 מכרז חיצוני מס' 61/16 רכז חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער חיצוני 2016-09-25
37 מכרז חיצוני מס'68/16 רכז תעשיות ושפכים חיצוני 2016-09-25
38 מכרז חיצוני מס' 57/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-25
39 מכרז חיצוני מס' 63/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
40 מכרז חיצוני מס' 62/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
41 מכרז 55-16 אספקת ציוד משרדי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
42 מכרז מס' 16/56 פרויקט שיפוץ מתנ"ס זינמן חיצוני 2016-09-18
43 מכרז 54-16 אספקת חומרי ניקוי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
44 מכרז פומבי מספר 55/16 אספקת ציוד משרדי - מתוקן חיצוני 2016-09-25
45 מכרז פומבי מספר 54/16 אספקת חומרי ניקוי חיצוני 2016-09-25
46 מכרז מס' 51/16 מעבר (שביל) אהל יהושע ואדי זנוח - בית שמש חיצוני 2016-09-11
47 מכרז מס' 50/16 הפעלת פרויקט חונכים וחונכות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-09-08
48 הבהרה למכרז 47-16 חיצוני 2016-09-08
49 הבהרה למכרז 48-16 חיצוני 2016-09-08
50 מכרז חיצוני מס' 49/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-08
51 מכרז 48/26 הכשרת מגרש 423 והעתקת מבנים ניידים ממגרש 420 ל 423 חיצוני 2016-08-23
52 מכרז 47/16 - שיפור תנאי שהייה במוסדות החינוך חיצוני 2016-08-23
53 קול קורא למיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול חיצוני 2016-08-30
54 קול קורא להפעלת מועדון לנוער בית שמש חיצוני 2016-08-15
55 קול קורא לקבלת זכות להפעלת עגלה ניידת לממכר קפה, משקאות ומזון חיצוני 2016-08-23
56 מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי חיצוני 2016-08-14
57 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר חיצוני 2016-07-20
58 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה חיצוני 2016-07-20
59 מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר חיצוני 2016-07-03
60 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
61 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
62 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
63 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
64 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
65 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
66 מכרז מס' 40/16 שיפוץ להנגשה כיתות בתי ספר. חיצוני 2016-09-01
67 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
68 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
69 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
70 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
71 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
72 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
73 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
74 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
75 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
76 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
77 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
78 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
79 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
80 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
81 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
82 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
83 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
84 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
85 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
86 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
87 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
88 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
89 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
90 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
91 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
92 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
93 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
94 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
95 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
96 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
97 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
98 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
99 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
100 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
101 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
102 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
103 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
104 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
105 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
106 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
107 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
108 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
109 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
110 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
111 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
112 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
113 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
114 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
115 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
116 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
117 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
118 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
119 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
120 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
121 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
122 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
123 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
124 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
125 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
126 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
127 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
128 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
129 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
130 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
131 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
132 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
133 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
134 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
135 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
136 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
137 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
138 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
139 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
140 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
141 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
142 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
143 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
144 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
145 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
146 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
147 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
148 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
149 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
150 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
151 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
152 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
153 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
154 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
155 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
156 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
157 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
158 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
159 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
160 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
161 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
162 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
163 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
164 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
165 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
166 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
167 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
168 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
169 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
170 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
171 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
172 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
173 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
174 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
175 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
176 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
177 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
178 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
179 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
180 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
181 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
182 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
183 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
184 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
185 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
186 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
187 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
188 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
189 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
190 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
191 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
192 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
193 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
194 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
195 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
196 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
197 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
198 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
199 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
200 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
201 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
202 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
203 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
204 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
205 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
206 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
207 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
208 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
209 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
210 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
211 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
212 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
213 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
214 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
215 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
216 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
217 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
218 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
219 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
220 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
221 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
222 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
223 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
224 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
225 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
226 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
227 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
228 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
229 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
230 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
231 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
232 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
233 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
234 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
235 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
236 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
237 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
238 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
239 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
240 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
241 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
242 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
243 מלווה הסעות פנימי
244 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
245 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
246 מזכירת מדור הסעות פנימי
247 רכז/ת עולים חדשים פנימי
248 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
249 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
250 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
251 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
252 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
253 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
254 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
255 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
256 נהג/ת משאית אשפה פנימי
257 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
258 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
259 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
260 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
261 קצין ביקור סדיר פנימי
262 עובדי נקיון פנימי
263 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
264 עו"ס/ית משפחה פנימי
265 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
266 עו"ס/ית קהילתית פנימי
267 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
268 פקח/ית עירוני פנימי
269 רכז/ת סיירת הורים פנימי
270 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
271 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
272 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
273 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
274 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
275 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
276 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
277 אב בית לביה"ס פנימי
278 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
279 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
280 פקיד זכאות פנימי
281 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
282 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
283 מנהל אגף חינוך פנימי
284 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
285 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
286 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
287 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
288 דרוש מפקח בנייה פנימי
289 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
290 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף