פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז חיצוני מס' 81/16 עובד קידום נוער בסיכון – תיקון והארכה חיצוני 2016-12-08
2 מכרז פומבי מס' 75/16 להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית הבוגרים עם מגבלה שכלית התפתח חיצוני 2016-12-01
3 מכרז חיצוני מס' 82/16 מתאמת מגזר ייחודי לנערות דתיות /חרדיות חיצוני 2016-12-04
4 מכרז חיצוני מס' 83/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך חיצוני 2016-12-04
5 מכרז פומבי מס' 80/2016 לאספקת שרותי הפעלת מערך החניה העירוני וסיוע באכיפת חוקי העזר העירוניים ב חיצוני 2016-12-07
6 מענה לשאלות ההבהרה שהוגשו ע"י החברות המציעות במכרז מס' 78/16 , אספקת שירותי ניהול רשת ותמי חיצוני 2016-11-28
7 שימו לב: מועד ההגשה למכרז - מס' 78/16 נדחה ל- 28/11 עד השעה 12:00 במשרדי הסמנכ"ל.8 חיצוני 2016-11-28
8 מכרז חיצוני מס' 79/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-11-17
9 ‏ מכרז חיצוני מס' 77/16 וטרינר חיצוני 2016-11-17
10 מכרז פומבי מס' 78/16 לאספקת שירותי ניהול רשת ותמיכת מחשוב במיקור חוץ עיריית בית שמש חיצוני 2016-11-28
11 תשובות לשאלות הבהרה-תדיראן 73-16 חיצוני 2016-11-03
12 הודעה על הארכת מועדים משתתפי מכרז 57/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
13 מכרז פומבי מספר 73/16 אספקת והתקנת מזגנים חיצוני 2016-11-03
14 מכרז פומבי מספר 76/16 אספקת ציוד לגני ילדים חיצוני 2016-11-07
15 מכרז פומבי מספר 71/16 אספקת חד פעמי חיצוני 2016-09-28
16 מכרז פומבי מספר 72/16 תיקון מזגנים חיצוני 2016-09-25
17 מכרז חיצוני מס' 58/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
18 מכרז חיצוני מס' 59/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
19 מכרז חיצוני מס' 69/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2016-09-25
20 מכרז חיצוני מס' 61/16 רכז חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער חיצוני 2016-09-25
21 מכרז חיצוני מס'68/16 רכז תעשיות ושפכים חיצוני 2016-09-25
22 מכרז חיצוני מס' 57/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-25
23 מכרז חיצוני מס' 63/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
24 מכרז חיצוני מס' 62/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
25 מכרז 55-16 אספקת ציוד משרדי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
26 מכרז מס' 16/56 פרויקט שיפוץ מתנ"ס זינמן חיצוני 2016-09-18
27 מכרז 54-16 אספקת חומרי ניקוי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
28 מכרז פומבי מספר 55/16 אספקת ציוד משרדי - מתוקן חיצוני 2016-09-25
29 מכרז פומבי מספר 54/16 אספקת חומרי ניקוי חיצוני 2016-09-25
30 מכרז מס' 51/16 מעבר (שביל) אהל יהושע ואדי זנוח - בית שמש חיצוני 2016-09-11
31 מכרז מס' 50/16 הפעלת פרויקט חונכים וחונכות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-09-08
32 הבהרה למכרז 47-16 חיצוני 2016-09-08
33 הבהרה למכרז 48-16 חיצוני 2016-09-08
34 מכרז חיצוני מס' 49/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-08
35 מכרז 48/26 הכשרת מגרש 423 והעתקת מבנים ניידים ממגרש 420 ל 423 חיצוני 2016-08-23
36 מכרז 47/16 - שיפור תנאי שהייה במוסדות החינוך חיצוני 2016-08-23
37 קול קורא למיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול חיצוני 2016-08-30
38 קול קורא להפעלת מועדון לנוער בית שמש חיצוני 2016-08-15
39 קול קורא לקבלת זכות להפעלת עגלה ניידת לממכר קפה, משקאות ומזון חיצוני 2016-08-23
40 מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי חיצוני 2016-08-14
41 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר חיצוני 2016-07-20
42 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה חיצוני 2016-07-20
43 מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר חיצוני 2016-07-03
44 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
45 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
46 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
47 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
48 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
49 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
50 מכרז מס' 40/16 שיפוץ להנגשה כיתות בתי ספר. חיצוני 2016-09-01
51 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
52 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
53 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
54 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
55 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
56 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
57 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
58 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
59 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
60 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
61 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
62 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
63 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
64 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
65 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
66 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
67 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
68 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
69 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
70 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
71 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
72 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
73 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
74 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
75 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
76 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
77 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
78 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
79 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
80 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
81 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
82 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
83 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
84 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
85 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
86 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
87 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
88 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
89 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
90 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
91 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
92 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
93 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
94 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
95 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
96 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
97 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
98 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
99 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
100 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
101 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
102 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
103 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
104 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
105 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
106 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
107 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
108 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
109 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
110 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
111 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
112 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
113 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
114 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
115 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
116 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
117 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
118 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
119 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
120 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
121 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
122 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
123 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
124 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
125 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
126 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
127 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
128 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
129 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
130 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
131 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
132 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
133 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
134 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
135 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
136 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
137 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
138 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
139 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
140 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
141 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
142 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
143 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
144 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
145 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
146 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
147 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
148 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
149 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
150 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
151 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
152 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
153 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
154 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
155 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
156 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
157 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
158 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
159 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
160 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
161 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
162 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
163 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
164 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
165 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
166 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
167 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
168 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
169 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
170 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
171 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
172 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
173 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
174 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
175 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
176 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
177 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
178 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
179 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
180 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
181 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
182 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
183 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
184 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
185 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
186 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
187 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
188 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
189 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
190 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
191 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
192 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
193 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
194 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
195 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
196 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
197 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
198 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
199 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
200 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
201 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
202 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
203 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
204 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
205 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
206 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
207 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
208 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
209 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
210 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
211 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
212 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
213 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
214 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
215 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
216 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
217 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
218 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
219 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
220 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
221 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
222 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
223 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
224 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
225 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
226 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
227 מלווה הסעות פנימי
228 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
229 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
230 מזכירת מדור הסעות פנימי
231 רכז/ת עולים חדשים פנימי
232 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
233 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
234 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
235 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
236 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
237 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
238 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
239 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
240 נהג/ת משאית אשפה פנימי
241 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
242 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
243 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
244 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
245 קצין ביקור סדיר פנימי
246 עובדי נקיון פנימי
247 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
248 עו"ס/ית משפחה פנימי
249 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
250 עו"ס/ית קהילתית פנימי
251 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
252 פקח/ית עירוני פנימי
253 רכז/ת סיירת הורים פנימי
254 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
255 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
256 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
257 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
258 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
259 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
260 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
261 אב בית לביה"ס פנימי
262 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
263 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
264 פקיד זכאות פנימי
265 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
266 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
267 מנהל אגף חינוך פנימי
268 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
269 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
270 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
271 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
272 דרוש מפקח בנייה פנימי
273 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
274 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף