פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ארכיון מכרזים

# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז פומבי מספר 72/16 תיקון מזגנים חיצוני 2016-09-25
2 מכרז חיצוני מס' 58/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
3 מכרז חיצוני מס' 59/16 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2016-09-25
4 מכרז חיצוני מס' 69/16 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2016-09-25
5 מכרז חיצוני מס' 61/16 רכז חינוך – טיפול ביחידה לקידום נוער חיצוני 2016-09-25
6 מכרז חיצוני מס'68/16 רכז תעשיות ושפכים חיצוני 2016-09-25
7 מכרז חיצוני מס' 57/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-25
8 מכרז חיצוני מס' 63/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
9 מכרז חיצוני מס' 62/16 עובד קידום נוער בסיכון חיצוני 2016-09-25
10 מכרז 55-16 אספקת ציוד משרדי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
11 מכרז מס' 16/56 פרויקט שיפוץ מתנ"ס זינמן חיצוני 2016-09-18
12 מכרז 54-16 אספקת חומרי ניקוי - תשובות לשאלות הבהרה חיצוני 2016-09-25
13 מכרז פומבי מספר 55/16 אספקת ציוד משרדי - מתוקן חיצוני 2016-09-25
14 מכרז פומבי מספר 54/16 אספקת חומרי ניקוי חיצוני 2016-09-25
15 מכרז מס' 51/16 מעבר (שביל) אהל יהושע ואדי זנוח - בית שמש חיצוני 2016-09-11
16 מכרז מס' 50/16 הפעלת פרויקט חונכים וחונכות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-09-08
17 הבהרה למכרז 47-16 חיצוני 2016-09-08
18 הבהרה למכרז 48-16 חיצוני 2016-09-08
19 מכרז חיצוני מס' 49/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-09-08
20 מכרז 48/26 הכשרת מגרש 423 והעתקת מבנים ניידים ממגרש 420 ל 423 חיצוני 2016-08-23
21 מכרז 47/16 - שיפור תנאי שהייה במוסדות החינוך חיצוני 2016-08-23
22 קול קורא למיזם משותף לצורך הקמה והפעלת מגרש בייסבול חיצוני 2016-08-30
23 קול קורא להפעלת מועדון לנוער בית שמש חיצוני 2016-08-15
24 קול קורא לקבלת זכות להפעלת עגלה ניידת לממכר קפה, משקאות ומזון חיצוני 2016-08-23
25 מכרז מס' 46/16 הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת פרויקט לקדום תלמידים )שעות טיפוליות( בבתי הספר לילדי חיצוני 2016-08-14
26 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה - טופס הצעת מחיר חיצוני 2016-07-20
27 מכרז פומבי 45 /2016 הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי רכב מהעירייה חיצוני 2016-07-20
28 מכרז חיצוני מס' 44/16 לתפקיד מזכיר בית הספר חיצוני 2016-07-03
29 מכרז חיצוני מס' 41/16 מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חיצוני 2016-06-19
30 מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי - כתב כמויות חיצוני 2016-06-15
31 הזמנה להגשת הצעות להפעלת חוגים חיצוני 2016-06-07
32 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-06-15
33 מכרז מס' 43/16 פיתוח "החווה החקלאית" בית שמש חיצוני 2016-06-22
34 מכרז 40/16 כתב כמויות חיצוני 2016-06-05
35 מכרז מס' 40/16 שיפוץ להנגשה כיתות בתי ספר. חיצוני 2016-09-01
36 קול קורא הודעה על איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור בועדת בחינה לקבלת עובדים חיצוני 2016-06-02
37 מכרז חיצוני מס' 39/16 עובד סוציאלי לזקן חיצוני 2016-05-29
38 מכרז חיצוני מס' 37/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-05-29
39 מכרז מס' 30-16 לאספקת מנוף 9.5 טון חיצוני 2016-05-03
40 מכרז מס' 31-16 לאספקת מנוף 12 טון חיצוני 2016-05-03
41 מכרז חיצוני מס' 33/16 _עובד קידום נוער בסיכון – מדריך תוכנית חיבורים חיצוני 2016-05-03
42 מכרז _חיצוני_מס' _ 32/16 _רכז שיווק והסברה לתכנית עיר ללא אלימות חיצוני 2016-05-03
43 מכרז חיצוני מס' 28/16 חשב שכר חיצוני 2016-04-17
44 מכרז חיצוני מס' 29/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-04-17
45 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק חיצוני 2016-04-10
46 תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-31
47 עירית בית שמש מכרז מס' 27/16 שיפוץ מגרש ספורט ז'בוטינסקי חיצוני 2016-04-03
48 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 18/16 שיפוץ יד לבנים חיצוני 2016-03-20
49 שאלות הבהרה מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות חיצוני 2016-03-30
50 מכרז 16/25 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה מטל- בית חם חיצוני 2016-03-30
51 מכרז פומבי מס' 26/16 שירותים משפטיים בתחום הגבייה חיצוני 2016-03-30
52 מכרז חיצוני מס' 24/16 רואה חשבון חיצוני 2016-03-30
53 מכרז מס' _ 22/16 _ נציג יחידת תקציבים (רפרנט) חיצוני 2016-03-30
54 מכרז חיצוני מס' 21/16 _עו"ס חינוך מיוחד חיצוני 2016-03-30
55 מכרז חיצוני מס' 20/16 מתאם במגזר החרדי - נערות חיצוני 2016-03-30
56 מכרז למתן שירותי יעוץ לתחום הסעות מס' 19-16 חיצוני 2016-03-20
57 18/16 מכרז לביצוע עבודות של שיפוץ בית הבנים בבית שמש חיצוני 2016-03-20
58 קול קורא פסיכולוג דלת פתוחה חיצוני 2016-03-28
59 דרושה מזכירה חיצוני 2016-03-09
60 מכרז חיצוני מס' 16/16 בקר רישוי בניה חיצוני 2016-03-16
61 מכרז חיצוני מס' 17/16 "רכז תעשיות" ביחידה האזורית לאיכות הסביבה שורק" חיצוני 2016-03-16
62 קול קורא דלת פתוחה ופסיעות ראשונות חיצוני 2016-03-13
63 מכרז לזיכיון להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים בעיר חיצוני 2016-02-29
64 מכרז להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2016-02-18
65 מכרז חיצוני מס' 10/16 מדריך/ה מוגנות לתלמידים ונוער בסיכון חיצוני 2016-02-11
66 מכרז חיצוני מס' 7/16 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2016-02-04
67 מכרז פומבי מספר 5/16 העתקות אור וצילומים חיצוני 2016-02-04
68 מכרז חיצוני מס' 8/16 ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2016-02-04
69 מכרז 4/16 בודק תוכניות חיצוני 2016-01-24
70 מכרז חיצוני מס' 2/16 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2016-01-17
71 מכרז פומבי מס' 1/16 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית בית שמש חיצוני 2016-01-28
72 מכרז מס' 3/16 להפעלת מרכז טיפול לנערים וצעירים במצוקה חיצוני 2016-01-17
73 מכרז פומבי מס' 67/2015 - הפעלת בתי הספר שש שנתיים "אהבת ישראל" חיצוני 2016-01-14
74 מכרז מס' 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך חיצוני 2015-12-06
75 מכרז מס' 65/15 שיפוץ והסבת גנים למעון יום ברח' הגפן 45 בית שמש חיצוני 2015-12-06
76 קול קורא - התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש חיצוני 2015-12-22
77 מכרז מס' 64/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
78 מכרז מס' 61/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
79 מכרז 60/15 להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-12-06
80 מכרז מס' 62/15 להפעלת מועדונית לבעיות התנהגות בבית שמש חיצוני 2015-12-06
81 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש - הבהרה חיצוני 2015-11-30
82 מכרז חיצוני מס' 58/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-11-29
83 מכרז חיצוני מס' 59/15 קצין ביטחון מוסדות חינוך‏ חיצוני 2015-11-29
84 קול קורא לליווי חשבונאי למוסדות חינוך בעיר בית שמש חיצוני 2015-11-30
85 מכרז פומבי 57/15 - שאלות ותשובות הבהרה חיצוני 2015-11-12
86 מכרז פומבי 57/15 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח השיפוט של עיריית בית שמש חיצוני 2015-11-12
87 מכרז חיצוני 56/15 מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-11-01
88 מכרז מס' 54/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-10-25
89 מכרז מס' 53/15 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2015-10-25
90 מכרז חיצוני מס 55/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-11-04
91 מפקח תכנון ובניה - 43/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
92 מידען תכנוני - 44/15 - הארכה חיצוני 2015-09-06
93 מנהל אגף לשירותים חברתיים - 51/15 חיצוני 2015-09-10
94 מכרז מס' 44/15 מידען תכנוני חיצוני 2015-08-17
95 מכרז מס' 43/15 מפקח תכנון ובניה חיצוני 2015-08-17
96 מכרז מס' 48/15 מרכז תכנית אבות חיצוני 2015-08-17
97 מכרז מס' 45/15 עובד סוציאלי קהילתי חיצוני 2015-08-17
98 מכרז מס' 46/15 רכז משפחתונים חיצוני 2015-08-17
99 מכרז מס 41/15 פרויקט עוז לתמורה חיצוני 2015-08-16
100 מכרז להעברת מנדים חיצוני 2015-08-17
101 מכרז להעברת מנדים - נספח 1 - הסכם חיצוני 2015-08-17
102 מכרז מס' 42/15 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-08-16
103 מכרז להעברת מנדים - נספח 2 - מפרט מנדים חיצוני 2015-08-17
104 מכרז 40/15 לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים חיצוני 2015-08-20
105 קול קורא-התקשרות להפעלת אקדמיה לכדורגל בשת"פ עם מחלקת ספורט עיריית בית שמש חיצוני 2015-08-02
106 מכרז - להפעלת מועדונית טיפולית משותפת בבית שמש חיצוני 2015-07-28
107 מכרז 38/15 אספקה ובניית חממת מחקר חקלאית מבוקרת חיצוני 2015-07-21
108 מכרז 20/15 - מנהל יחידת נוער ברשות חיצוני 2015-07-12
109 מכרז 37/15 שיפוץ בישיבת שעלי תורה במבנה קיים נחל שורק 16 מגרש 511 ובאולפנת גילה נחל רפאים 19 מגרש 40 חיצוני 2015-07-12
110 מכרז מס' 36/15 - תוספת משרדים לאגף הנדסה חיצוני 2015-07-09
111 מכרז מס' 36/15 - כתב כמויות חיצוני 2015-07-09
112 מכרז 23/15 - ממונה על שירותי חרום וביטחון חיצוני 2015-07-05
113 מכרז מס 25/15 לתפקיד מנהל אגף החינוך חיצוני 2015-06-28
114 מכרז 35/15 אספקה ובניית חממה חקלאית לימודית חיצוני 2015-06-23
115 מכרז 35/15 הסכם לאספקה ובניית חממה ממוחשבת חיצוני 2015-06-26
116 34/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 09.00 חיצוני 2015-06-08
117 33/15 מכרז - תיקון והבהרה - סיור הקבלנים יתקיים ביום א' 7.6.15 בשעה 11.00 חיצוני 2015-06-08
118 מכרז מס 33/15 חידוש בית ספר עדיהו בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
119 מכרז מס 34/15 חידוש בית ספר אפיקים (בנות חיל) בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-21
120 מכרז חיצוני מס' 27/15 עו"ס לנפגעות מינית חיצוני 2015-05-31
121 מכרז חיצוני מס' 30/15 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכלוסייה האתיופית חיצוני 2015-05-31
122 מכרז חיצוני מס' 29/15 עו"ס פקידת סעד לסדרי דין חיצוני 2015-05-31
123 מכרז חיצוני מס' 28/15 עו"ס משפחה נושמים לרווחה חיצוני 2015-05-31
124 מכרז מס' 19/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-06-01
125 נספח ג' כתב כמויות (לפני הנחה) תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
126 נספח ד' 2 חוברת מכרז תוספת כיתות לשני בתי ספר מגרש ב.צ. 21 בית שמש חיצוני 2015-06-01
127 21/15 מכרז - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט - קובץ שאלות ותשובות חיצוני 2015-06-10
128 מכרז להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש מכרז מס' 26/26 חיצוני 2015-06-01
129 מכרז מס' 26/26 - הסכם הפעלה מרכז נוער חרדי חיצוני 2015-06-01
130 21/15 - הסבת תיקי בניין והטמעה למערכת קומפלוט חיצוני 2015-05-31
131 מכרז 22/15 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-25
132 מכרז 24/15 מנהל ספרייה עירונית חיצוני 2015-05-25
133 פסיכולוג/ית חינוכי/ית חיצוני 2015-05-13
134 מכרז פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני מס' 16/15 חיצוני 2015-04-12
135 מכרז מס' 13/15 עו"ס/ית סדרי דין חיצוני 2015-03-29
136 ממכרז מס' 14/15 – מדריך נוער בקידום נוער חיצוני 2015-03-29
137 מכרז מס' 12/15 להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב.צ 21 בעיר בית שמש חיצוני 2015-04-14
138 ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ולגני ילדים 1.3.15 חיצוני 2015-03-19
139 עו"ס/ית למניעת אלימות חיצוני 2015-02-25
140 עו"ס/ית תוכנית גשרים לאוכולסיה האתיופית חיצוני 2015-02-22
141 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות חיצוני 2015-02-25
142 בקר רישוי ובנייה חיצוני 2015-02-16
143 מפקח תכנון ובנייה חיצוני 2015-02-16
144 פסיכולוג חינוכי חיצוני 2015-02-16
145 מכרז מס' 27-14 חידוש מבנים חיצוני 2014-12-28
146 מכרז מס' 28-14 שיפוץ גני ילדים חיצוני 2014-12-28
147 מכרז מס' 26-14-הארכה ושינוי תנאים חיצוני 2014-12-21
148 מכרז מס' 26-14, מסמך הבהרה חיצוני 2014-12-21
149 מכרז 25-14 אספקה והתקנת מנוף למוטמנים 12 טון חיצוני 2014-12-15
150 מכרז מס' 26-14, אספקת 2 דחסני 19 קוב חיצוני 2014-12-21
151 מכרז 23/14 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-12-11
152 מכרז להפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרד חיצוני 2014-12-04
153 נספח למכרז מיתר - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
154 מכרז להפעלת מרכז יום לקשיש 21_14 חיצוני 2014-12-04
155 נספח למכרז הפעלת מרכז יום לקשיש - נספח לדרישות בטיחות חיצוני 2014-12-04
156 מכרז 19/14 - עו"ס/ית משפחה חיצוני 2014-11-17
157 מכרז פיתוח כ"א מס' 20-14 חיצוני 2014-11-17
158 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה(הארכה) חיצוני 2014-11-06
159 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות - נספחים חיצוני 2014-11-06
160 נספח א-טופס הוכחת ניסיון חיצוני 2014-11-06
161 הנגשת כיתות במוסדות חינוך חיצוני 2014-09-23
162 מתן שירותי מדידות נכסים ברחבי העיר בית שמש חיצוני 2014-09-23
163 מכרז 1814, מתן שרותי מדידות נוסח הזמנה חיצוני 2014-09-23
164 נהג משאית מעל 15 טון חיצוני 2014-08-17
165 פסיכולוג/ית חינוכי/ת חיצוני 2014-07-16
166 עו"ד בלשכה המשפטית חיצוני 2014-05-08
167 ביטוח רכוש וחבויות עיריית בית שמש 2014/15 חיצוני 2014-05-08
168 בניית מקווה טהרה לנשים ושני גני ילידים ברמת בית שמש ג'. חיצוני 2014-05-19
169 הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
170 נספח למכרז הפעלת מרכז טיפול הוליסטי לנוער עולה בסיכון בבית שמש חיצוני 2013-12-08
171 הגשת הצעת מחיר מס' 365 לרכישת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-11-30
172 פקח בניה בעיריית בית שמש חיצוני 2013-11-30
173 הגשת הצעת מחיר למכירת טנדר וקטנוע חיצוני 2013-07-19
174 מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
175 פרטי מכרז גביה - בהמשך למתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים חיצוני 2013-07-05
176 אספקת ציוד חיצוני 2013-06-01
177 עוס"ית משפחה חיצוני 2013-06-01
178 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2013-06-01
179 פרוייקט אופק חדש חיצוני 2013-04-30
180 אספקת ציוד חד פעמי, חומרי ניקוי, כיבוד, ציוד משרדי חיצוני 2013-05-03
181 מדריך ראש צוות חיצוני 2013-06-30
182 הפעלת מוקד לילה רפואי חיצוני 2013-04-25
183 מנהל וזכאות חיצוני 2013-06-30
184 עוס חינוך מיוחד חיצוני 2013-06-30
185 עו"ס/ית משפחה חיצוני 2013-06-30
186 פקידת סעד לחוק נוער חיצוני 2013-06-30
187 מנהל המוקד העירוני חיצוני 2013-02-25
188 אחראי מיחזור חיצוני 2013-02-25
189 עו"ס/ית חוק ונוער חיצוני 2013-02-25
190 עו"ס/ית מנהל/ת מרכז למניעת אלימות חיצוני 2012-12-16
191 עו"ס/ית לזקן חיצוני 2012-12-16
192 מורה לחליל צד חיצוני 2012-11-22
193 עבודות פיתוח וניקוז בפארק הגפן חיצוני 2012-10-16
194 רכז/ת חינוך מיוחד חיצוני 2012-08-26
195 מכרז לפיתוח רחוב הרצל חיצוני 2012-08-12
196 נציג יחידת תקציבאים (רפרנט) חיצוני 2012-07-30
197 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח בניה פנימי 2012-07-22
198 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש חיצוני
199 עו"ס/ית למניעת אלימות במשפחה חיצוני 2012-11-04
200 מנהל היחידה לקידום נוער חיצוני 2012-11-04
201 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי חיצוני 2012-11-08
202 עובד/ת קידום נוער חיצוני 2012-11-04
203 אחזקה והפעלה של תחנת מעבר לפסולת בבית שמש חיצוני 2012-12-05
204 עו"/סית תוכנית גשרים לאוכלוסיה האתיופית חיצוני 2013-10-14
205 הפעלת מועדון חברתי לבוגרים שמתפקדים ברמת פיגור שכלי בבית שמש חיצוני 2013-10-14
206 עוס"ית לנפגעות תקיפה מינית חיצוני 2013-10-14
207 הצעות להשכרת שטחים של כ-4000 מ\"ר ברוטו לשימוש כמשרדי העירייה חיצוני
208 מכרז לאיתור שטח משרדים עיריית בית שמש - איפיון מלא חיצוני
209 מנהל מדור רישוי עסקים פנימי
210 עובד/ת קידום נוער לנערות חרדיות פנימי
211 עובד/ת קידום נוער עולה פנימי
212 מלווה הסעות פנימי
213 חידוש מעברים ציבוריים ברחובות הגפן פנימי
214 קצין/נת ביקור סדיר פנימי
215 מזכירת מדור הסעות פנימי
216 רכז/ת עולים חדשים פנימי
217 עו"ס/ית פרויקט בית חם לנערה פנימי
218 קצין ביקור סדיר למגזר החרדי פנימי
219 מדריך/ת נוער מגזר כללי - מדריך חבורת רחוב. פנימי
220 מכרז חיצוני - מדריך מוגנות בבית הספר. פנימי
221 רכזת פעולות ההעשרה באשכולות פייס. פנימי
222 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ית הגדלת משרה. פנימי
223 מכרז חיצוני - עו"ס/ית נערות ומשפחה. פנימי
224 עו"ס/ת קהילתית. פנימי
225 נהג/ת משאית אשפה פנימי
226 רכז/ת פניות ילדים בסיכון פנימי
227 ביצוע חניית רכב אבא נעמת (ליד הרבנות) בית שמש פנימי
228 מנהל/ת המחלקה לח"ן חרדי פנימי
229 רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי פנימי
230 קצין ביקור סדיר פנימי
231 עובדי נקיון פנימי
232 ליחידה לקידום הנוער - נתיב חרדי בנים ס\דרושים מורים להכנה לבחינות הבגרות פנימי
233 עו"ס/ית משפחה פנימי
234 עו"ס/ית נפגעי התמכריות עם נוער פנימי
235 עו"ס/ית קהילתית פנימי
236 מדריך מוגנות בביה"ס פנימי
237 פקח/ית עירוני פנימי
238 רכז/ת סיירת הורים פנימי
239 הגשת הצעת מחיר לרכישת טנדר טויוטה פנימי
240 עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית להקמת מסוף תחבורה בעיר בית שמש פנימי
241 הפעלת תוכניות טיפוליות - יום ארוך עבור ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי פנימי
242 מכרז חיצוני - עוזר/ת מנכ"ל פנימי
243 מכרז חיצוני - פסיכולוג חינוכי פנימי
244 מכרז חיצוני - חשמלאי מוסמך פנימי
245 פיתוח שד' יגאל אלון פנימי
246 אב בית לביה"ס פנימי
247 מתן שירותי טיטוא מכני וידני ברחבי העיר פנימי
248 עבודות חשמל ברח' המסגר ואמפיתאטרון בית-שמש פנימי
249 פקיד זכאות פנימי
250 מדריך מוגנות בבית ספר פנימי
251 מדריך נוער מגזר כללי פנימי
252 מנהל אגף חינוך פנימי
253 הוספת אלמנטים בטיחותיים ברחבי העיר פנימי
254 פיתוח מגרש ספורט ליד אולם ספורט שייבר פנימי
255 ביצוע קיר תמך - מרכז מסחרי פנימי
256 פיתוח שבילים ברחוב עמק הזיתים פנימי
257 דרוש מפקח בנייה פנימי
258 דרוש פסיכולוג חינוכי פנימי
259 דרוש פקח עירוני פנימי


מכרזים בתוקף