פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
קבצי מידע וטפסים

חיפוש וסינון:
לפי שם הקובץ:
לפי קטגוריה:
לפי סוג קובץ:


pdf תצהיר של האחראי לביצוע השלד.pdf הנדסה 26/07/2012
pdf דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה.pdf הנדסה 26/07/2012
pdf טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון.pdf הנדסה 26/07/2012
pdf בקשה לאישור להספקת חשמל מים טלפון טופס 3.pdf הנדסה 26/07/2012
pdf תהליך לקבלת טופס 4.pdf הנדסה 26/07/2012
pdf טופס ויתור זכויות.pdf הנדסה 26/07/2012
pdf היתר עבודה מצומצמת מצללה.pdf הנדסה 26/07/2012
pdf הסכמה לביצוע עבודות הטעונות היתר בניה.pdf הנדסה 26/07/2012
pdf בקשה לפתיחת תיק לדיון בועדה לבנין ערים.pdf הנדסה 26/07/2012
pdf אישור איכות הסביבה.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf אישור הגא-.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf אישור מחלקת גבייה.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf אישור מחלקת חשמל.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf אישור מחלקת פיקוח.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf אישור מחלקת שפע.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf אישור עודפי עפר ופסולת.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf אישור פרויקט שלם (תשתיות שכונה ג).pdf הנדסה 14/03/2013
pdf אישור תנועה ופיתוח.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf הנחיות חדשות לקבלת טופס4.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf הצהרת מהנדס.pdf הנדסה 18/11/2013
pdf טופס בקשה לאישור מקום ח. לנכה 3.5.16.pdf הנדסה 03/05/2016
pdf טופס בקשה לו. תנועה 20.10.10.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf טופס הודעה על מקום חנית נכה שאינו בשימוש 6.9.11.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf כתב התחייבות ושיפוי.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf מעקב תנאים.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf תאגיד מי שמש GISאישור .pdf הנדסה 14/03/2013
pdf תעודת גמר.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf תצהרים טופס 4 פיתוח.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf תצהרים טופס 4.pdf הנדסה 14/03/2013
pdf הנחיות למבקשי היתרי חפירה 4.2.14.pdf הנדסה 20/03/2014
pdf טופס הודעה על פעולות בניה.pdf הנדסה 28/07/2014
pdf פרסום ברשומות.pdf הנדסה 28/07/2014
pdf תצהיר גמר בנייה.pdf הנדסה 10/11/2016