פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
ועדות העירייה
ועדת מכרזים
ועדת רווחה ושירותים חברתיים
ועדת היגוי קנטרי
ועדת תנועה
ועדת משנה תמיכות
ועדת תכנון ובניה ראשית
ועדת שמות
ועדת רישוי עסקים
מאבק בנגע הסמים
ועדת קליטה
ועדת קידום מעמד הילד
ועדת משנה לתכנון ובניה
ועדת מל"ח פס"ח
ועדת חינוך
ועדת מחיקת חובות
ועדה לשימור אתרים
הרכב להנצחת זכרם של נרצחי טרור
ועדת כספים
ועדת כח אדם
ועדת הנחות ומחיקת חובות
ועדת ביקורת
ועדת בטיחות בדרכים
ועדת בטחון וחרום
ועדת איכות הסביבה
ועדת תרומות
ועדת בריאות
ועדה למיגור אלימות
ועדת שלוט