פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
   
ועדת משנה לתכנון ובניה
שם: תפקיד:
משה מונטג חבר מועצת העיר- ויו"ר 
אברהם פרנקל  חבר מועצת העיר
מאיר בלעיש  סגן ראש העיר 
שמואל גרינברג  סגן ראש העיר - מ"מ 
שמעון גולדברג  מ"מ 
ישעיהו ארנרייך  חבר מועצת העיר  
מרדכי דירנפלד מ"מ
ישראל סילברסטין  מ"מ
יגאל חדד חבר מועצת העיר 
חיים בן מרגי חבר מועצת העיר
סטלה וולטר  חברת האופוזיציה
שלום אדרי חבר האופוזיציה
אלי כהן  חבר האופוזיציה
אנשי מקצוע :
יועץ משפטי  
נציג משרדי ממשלה