פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
   
ועדת תנועה
שם: תפקיד:
שמואל גרינברג סגן ראש העיר ויו"ר
מאיר בלעיש  סגן ראש העיר
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר
שמעון גולדברג חבר מועצת העיר 
יגאל חדד חבר מועצת העיר
שלום אדרי נציג אופוזיציה
אלי כהן נציג אופוזיציה
ריצארד פרס נציג אופוזיציה
מנשה אליאס   
אנשי מקצוע
אדריכלית העיר  מזכירת הועדה
יוע"מ  
נציג תחבורה ציבורית  
נציג משרד התחבורה  
נציג משטרה  
חיים דרייפוס נציג ציבור
חיים לנדסמן נציג ציבור 
מרדכי זייל נציג ציבור 
משה ויינברג נציג ציבור
דוד ויינר נציג ציבור