פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
   
רישום לכיתה א' תשע"ט
לינק רישום לחינוך

 

 הורים וילדים יקרים,

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו" (הרב שלמה קרליבך)

זו השנה החמישית שבתי הספר במגזר הממלכתי והממלכתי דתי משתתפים בתכנית "מרחבי חינוך- אזורי בחירה מבוקרת פיתוח ייחודיות בית ספרית" של אגף מו"פ ניסויים ויזמות במשרד החינוך. מטרת התכנית באגף החינוך, היא להגדיל את מגוון בתי הספר ולפתח מרחב חינוכי, פדגוגי מיטבי בהלימה לצרכי הציבור בעיר. בשנה שעברה, פתחנו את אזורי הרישום בכל העיר. השנה תוכלו לבחור כל מוסד חינוכי בו תרצו שילדכם ילמד בו, מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי - תורני עפ"י דרוג העדפותיכם.

רישום לכיתה א':

הרישום יתבצע באחת מהאפשרויות הבאות:
באתר האינטרנט : www.betshemesh.muni.il
במענה קולי: 074-7601960
במענה אנושי בטלפון: 072-2705153

מועדי הרישום:
 
מיום רביעי, א' בשבט תשע"ח, ( 17 בינואר 2018) עד יום שלישי, כ"א בשבט תשע"ח, (6 בפברואר 2018)

חייבי רישום:

ילדים שנולדו בין התאריכים ו' בטבת התשע"ב  (1 בינואר 2012 ) עד י"ח בטבת התשע"ג  (31 בדצמבר 2012)

מרכז רישום:
תושבים חדשים ועולים יוכלו להירשם באגף החינוך ברחוב הגפן 26 בית שמש,

יום א' - 09:00-13:00
יום ב' - 10:00-17:00
יום ג' - 09:00-13:00
יום ד' - 10:00-17:00
יום ה' - 09:00-13:00


טלפונים למידע:

מחלקת גנים: 02-9901120 
מחלקת בתי ספר יסודיים: 02-9902118/9

המסמכים הדרושים:
 • תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, ספח ובו פרטי הילד.
 • תושבים חדשים- אישור  "ביטול רישום" מהרשות המקומית בה גרתם , חוזה רכישה/שכירות.
 
שלבי רישום ע"פ בחירה

בתהליך הרישום באינטרנט יש לדרג שלוש אפשרויות (לפי סדר בחירתכם) מרשימת בתי הספר מהמגזר הממלכתי והממלכתי דתי – תורני. על פי סדר העדפתכם. 
 
בתהליך השיבוץ נעשה מאמצים להענות לבקשתכם הראשונה, בהתחשב בעקרונות השיבוץ העירונית:
 • שמירה על 2 כיתות בכל אחד מבתי-הספר
 • הפרדה בין בנים לבנות במגזר הממלכתי דתי - תורני
 • מספר אופטימלי של תלמידים לכיתה
 • מתן שוויון הזדמנויות

בכל מקרה בו מכסת התלמידים המיועדת לבית הספר תהיה גבוהה מהנדרש, הרשות המקומית תשבץ על פי קריטריונים הבאים:

 1. אינטגרציה ושוויון הזדמנויות ) 20% מהנרשמים בכל בית ספר יוקצו לאוכלוסיות מוחלשות(.
 2. קרבה גיאוגרפית לבית הספר.
 3. איחוד אחים

תשובות השיבוץ:
יוצגו באתר האינטרנט של העירייה במהלך חודש יוני 2018.

ערר על שיבוץ לכיתה א' ובקשות העברה מבית ספר אחד למשנהו

ניתן להגיש עד יום ראשון, ג' באב תשע"ח (15 ביולי 2018), למחלקת בתי הספר היסודיים. (טפסים ניתן להוריד מאתר העירייה או לקבלם באגף החינוך).

מידע מפורט על בתי הספר תמצאו בחוברת עירונית שתישלח אליכם ובאתר עיריית בית שמש.

 1. אינטגרציה ושוויון הזדמנויות (20% מהנרשמים בכל בית ספר יוקצו לאוכלוסיות מוחלשות).
 2. קרבה גיאוגרפית לבית הספר.
 3. איחוד אחים.

תשובות השיבוץ:

יוצגו באתר  האינטרנט של העירייה מיום ראשון יג' ניסן תשע"ז, 9 באפריל 2017.

ערר על שיבוץ לכיתה א' ובקשות העברה מבית ספר אחד למשנהו-

ניתן להגיש עד יום ראשון, ג' באב תשע"ח  (15 ביולי 2018), למחלקת בתי הספר היסודיים. (טפסים ניתן להוריד מאתר העירייה או לקבלם באגף החינוך).

מידע מפורט על בתי הספר תמצאו בחוברת עירונית שתישלח אליכם ובאתר עיריית בית שמש.

אירועים לקראת הרישום :
 
 • חלוקת חוברת מידע עירוניות  ואיגרות לגנים ובתי הספר יום ראשון, ו' בטבת תשע"ח (24 בדצמבר 2017)
 • כנס הורים עירוני והרצאת נציגת השרות הפסיכולוגי יום שני, ז' בטבת תשע"ח (25 בדצמבר 2017) בשעה: 20:00
 • כנס עירוני להורים ולילדים יום שלישי, טו' בטבת תשע"ח (2 בינואר 2018 ) בשעה: 16:45 באשכול פיס.
 • מפגש הורים בגני "לב העיר" סדנא והנחייה יום רביעי, טז' בטבת תשע"ח (3 בינואר 2018 ) בשעה: 20:00
 
ימים פתוחים בבתי הספר:
 • יום פתוח מס' 1 -יום שישי, יח' בטבת תשע"ח (5 בינואר 2018)
 • יום פתוח מס' 2 - יום שישי, כה' בטבת (12 בינואר 2018)
 לינק רישום לחינוך