10 מפגשים לפעילות החל מנובמבר ללא עלות לאזרחים וותקים