מכרזי כ"א

> הורדת טופס - שאלון אישי - בקשה למשרה פנויה

מכרזי כ"א
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז חיצוני מס' כז/18 לתפקיד מנהל מחלקת הסעים - הארכה חיצוני 22/07/2018 31/07/2018
מכרז חיצוני מס' ל/18 – פרויקטור לעידוד עליה מארצות דוברות אנגלית חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לא/18 – פרויקטור לעידוד עליה מארצות דוברות צרפתית חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לב/18 – פרויקטור כללי לעידוד עליה חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לג/18 – רכז תכנון, קיימות ואקולוגיה חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לד/18 – רכז תעשיות ותשתיות חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' לה/18 – פקח סביבתי חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' מט/18 – מנהל/ת אדמיניסטרטיבי חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' נ/18 – רכז חינוך תרבות וספורט חיצוני 15/07/2018 26/07/2018
מכרז חיצוני מס' נא/18 – רכז רווחה בריאות ותעסוקה חיצוני 15/07/2018 26/07/2018

מכרזי טובין

מכרזי טובין
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא להפעלת מוקד ליזמות עסקית טכנולוגית 11/07/2018 09/08/2018
ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז צהרונים לילדים 01/07/2018 01/09/2018

עבור לארכיון המכרזים