דלג לתוכן העמוד
מוקד עירוני
מרחב אישי
טפסים מקוונים
חדש בעיר
GIS
תשלומים
צור קשר
זימון תורים
מכרזים
מידע לפי רחוב

 

שם הטופס קטגוריה נושא טופס מקוון הדפסת קובץ
שם הטופס: הגשת בקשת לוועדת זכאות ואפיון עבור תלמיד חדש/ הוספת או שינוי אפיון/ הגדלת סל קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה לקליטת תושב חדש עם זכאות לשירותי חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה ללמוד מחוץ לעיר עבור תלמידי חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: נספח 14- בחירת הורים את סוג המסגרת בחינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: למילוי עבור רשויות בלבד - בקשה לשיבוץ במוסדות החינוך המיוחד לתלמידי חוץ קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: שינוי/ ערעור על שיבוץ במחלקת חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת ועדת זכאות ואפיון - חריגים קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה לחידוש זכאות שירותי חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת סייע/ת אישי/ת טיפול בפרט קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: רישום ושיבוץ - חינוך מיוחד קטגוריה: חינוך נושא: חינוך מיוחד טופס מקוון:
שם הטופס: רישום תלמידי חוץ בתי ספר בבית שמש קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: הצהרת הורים גרושים/פרודים לגבי רישום תלמידים למוסדות חינוך קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה ללימודים מחוץ לעיר - על יסודי קטגוריה: חינוך נושא: על יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשה ללימודים מחוץ לעיר – יסודי קטגוריה: חינוך נושא: יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: טופס רישום אשירה- לכיתה א' בנות קטגוריה: חינוך נושא: יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: טופס רישום לממלכתי חרדי קטגוריה: חינוך נושא: ממלכתי חרדי טופס מקוון:
שם הטופס: טופס רישום ממ"ח בנים קטגוריה: חינוך נושא: ממלכתי חרדי טופס מקוון:
שם הטופס: ערעור שיבוץ - גני ילדים קטגוריה: חינוך נושא: גני ילדים טופס מקוון:
שם הטופס: רישום תלמידי חוץ גנים בבית שמש קטגוריה: חינוך נושא: גני ילדים טופס מקוון:
שם הטופס: פניות הציבור - מנהל חינוך, נוער וקהילה קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: ערעור שיבוץ - יסודי קטגוריה: חינוך נושא: יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: ערעור שיבוץ - על יסודי קטגוריה: חינוך נושא: על יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת סייעית אישית קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: הצהרת הורה נוסף גרוש/ פרוד קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו - חינוך חרדי קטגוריה: חינוך נושא: חרדי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו - יסודי קטגוריה: חינוך נושא: יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת העברה מבית ספר אחד למשנהו - על יסודי קטגוריה: חינוך נושא: על יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת ביטול רישום - גני ילדים קטגוריה: חינוך נושא: גני ילדים טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת ביטול רישום - יסודי קטגוריה: חינוך נושא: יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: בקשת ביטול רישום - על יסודי קטגוריה: חינוך נושא: על יסודי טופס מקוון:
שם הטופס: טופס בקשת סייעות/ים להעברה בין מוסדות קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: טופס דיווח לקב"ס על תלמיד שאינו במסגרת לימודים קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: טופס דיווח לקב"ס בית ספר קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: טופס פנייה למחלקת הסעות קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: עדכון פרטי רב-קו קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: טופס קליטת משפחות חדשות ועולים חדשים קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
שם הטופס: חתימה על תקנון ספרייה עירונית קטגוריה: חינוך טופס מקוון:
האתר בהרצה