רישום למשפחתונים לחצו לפרטים
פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט

   
הנחייה ופיקוח סביבתי

 

פסולת מוצקה
 • אכיפת חוקי הניקיון וחוקי העזר העירוניים.
 • תכנון מעקב ופקוח על האתר האזורי לאיסוף פסולת "חרובית".
 • סיוע בבניית תוכניות אב לטיפול בפסולת.
חומרים מסוכנים 
 • מתן הנחיות לאחסנה של החומרים וטיפול נאות בהם.
 • ניידת טיפול לקריאות חירום של אירועי חומרים מסוכנים
שפכים
 • ניטור שפכים ואכיפת חוק הזרמת שפכי תעשייה.
 • מניעת יציאת תשטיפים לסביבת המפעל, למניעת זיהום קרקע
איכות אוויר
 • ייעוץ ומידע בנושא מזהמי- אוויר ומניעתם.
 • ניטור וטיפול במזהמי אוויר כולל מחצבות ואזורי תעשיה.
 • ניתן להיכנס לאתר המשרד לאיכות הסביבה ולראות את תוצאות ניטור האוויר בתחנה המוצבת בבית שמש www.avir.sviva.gov.il/map.asp
רעש ואקוסטיקה 
 • ביצוע מדידות רעש .
 • מתן הנחיות ואכיפת תקנות למניעת רעש.
מגזר חקלאי
 • הדרכה ומעקב אחר טיפול בפסולת במגזר החקלאי , שימוש נכון בחומרי הדברה.
 • ניטור יתושים (ספירת כמות זחלי יתושים) במקורות המים לאורך העונה ומעקב אחר פעילות המדביר העירוני.
 • גידול בעלי חיים, ניקיון שטחים פתוחים, ופעילות לא חקלאית במושבים.
 • הדברה ביולוגית – מידי שנה בתחילת הקיץ מפזרת היח' לאיכות הסביבה בנחל שורק דגי גמבוזיה,דגים אלו טורפים את זחלי היתושים בעודם קטנים וכך מתבצעת הדברה ביולוגית .דגים אלו מגיעים גם למקומות אליהם קשה למדביר להגיע, וגם חוסכת שימוש בחומרי הדברה המזיקים לסביבה. כמו כן מתבצעת הסדרה בנחל על מנת לשפר את הזרימה כך שלזחלי היתושים אין מקום להתרבות.
תכנון סביבתי
 • הכוונת עסקים, עוד בשלב היתר הבניה, להקמת תשתיות מתאימות למניעת זיהום ומפגעים
 • דרישת נספחים סביבתיים ותכניות סביבתיות ובדיקת תסקירי השפעה.
 • הגשת סיוע בתכנון ומתן הנחיות לוועדות התכנון והבניה המקומיות ולרשויות המקומיות.
רישוי עסקים
 • בדיקת בקשות על עסקים לקבלת רישיון עסק, הוצאת תנאים מיוחדים למפעלים בנושא שמירה על איכות הסביבה.
רישוי בנייה
 • אישור לטופס 4 לאחר הצגת אישורי השלכת פסולת באתר מוסדר

          טפסים מצורפים לפי החלטת / דרישת וועדת תכנון ובניה:

תעשייה
 • ביצוע ביקורות וסיורי פתע בעסקים ובמפעלים.
 • אכיפת עמידת העסקים בתנאים הנוספים ברשיון העסק ובחוקים סביבתיים, בכלל הנושאים: תשתיות, רעש, זיהום אוויר, איכות שפכים, זיהום קרקע, פסולת, חומרים מסוכנים וכו'.
 • הכוונת והסדרת עסקים חדשים לשמירה על איכות הסביבה
קרינה
 • ביצוע מדידות קרינה לקרינת ELF, RF.
 • המלצות לועדת תכנון ובניה לגבי מיקום ואופי הפעלה של אנטנות סלולאריות.
 • מפת מיקומים של אנטנות סלולאריות, לרבות אישורים להקמה ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה : http://gis.sviva.gov.il/website/moe/html/gis/interactivemap1.htm