פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
   
תלונות הציבור

שם: תפקיד: טלפון: פקס: כתובת: דוא"ל
יעקב דהן מבקר העירייה 9909854 9909924 דרך יצחק רבין 2
YAKOVDA@BSHEMESH.CO.IL
זמני פעילות בימים א' עד ה' 8.00-16.30
 

מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע.

מבקר העירייה מגיש דוח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, מבקר העירייה רשאי להגיש דוח ביקורת בכל עת שייראה לו, כחלק מגישה בסיסית שבקורת פנימית צריכה להיערך ככל שאפשר בזמן "אמת".

החוק מטיל על מבקר העירייה לבדוק מכלול נושאים בעבודות העירייה, וביניהן את היעילות והחיסכון, טוהר המידות, החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם, וקיום הוראות הדין. דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים במסלול מוגדר.

עם תום הדיונים, מוצגים ממצאי דוח מבקר העירייה לעיני תושבי העיר, במסגרת זכותו של הציבור לדעת, כחלק מהפיקוח הצינורי המתקיים על עבודות העירייה.