פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
   
הנחיות התגוננות


 
הנחיות פיקוד העורף הנוגעות לתושבי בית שמש
 
ע"פ הנחיות פיקוד העורף, הציבור נדרש שלא להיכנס לשאננות. יש לקיים שגרה אך להקפיד על הישמעות להנחיות ההתגוננות.
 
בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן בתוך דקה וחצי.
ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:
 
במבנה- יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי מוגן, בתוך דקה וחצי, ולסגור דלתות וחלונות.
בחוץ או במנ"ד/קראוון - יש להיכנס למבנה קרוב, בתוך דקה וחצי. אם אין מבנה בקרבת מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
ברכב - יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך דקה וחצי - יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.
 
*אם לא ניתנה הנחיה אחרת - לאחר 10 דקות ניתן לצאת ממיגון.
*חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ. במקרה כזה, יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.
*יש להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות באמצעי התקשורת.
 
 
הנחיות לבחירת המרחב המוגן והכנתו
 
את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או השמע קול נפץ, לפי סדר העדיפות הבא:
 
* ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת.
* מקלט
* מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי, ללא תלות בזמן ההתרעה.
* מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה.
באין ממ"ד, ממ"ק או מקלט, יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו יש מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים
 
דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.
*דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות  במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.
*אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת כניסת בניינים, מכוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינים .
 
*בעת הכניסה לממ"ד יש להקפיד לסגור את חלון הפלדה והדלת.
 
*בעת נסיעה באוטובוס:
בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש לפעול על פי ההנחיות הבאות: יש לעצור בצד הדרך, לפתוח את דלתות האוטובוס, על נוסעי האוטובוס לשכב על הרצפה בתוך האוטובוס ולהגן על הראש באמצעות הידיים. יש להמתין 10 דקות.
 


 

English
 
Instructions on how to behave when the alert siren is heard: 
When the alert siren or an explosion are heard, it is necessary to complete the process of protection, depending on the time available to you and to act according to the following instructions: 
In a building: enter the protected space, shelter,  or reinforced security room, depending on the time available, and close doors and windows.
Outside – enter the closest building, depending on the time available. If there is no building or cover/shelter nearby, or if you are in an open space, lie down on the ground and protect your head with your hands.
In a vehicle – stop at the side of the road, exit the vehicle and enter the closest building or shelter. If it is impossible to acess a building, cover or shelter during the time available – exit the vehicle, lie down on the ground and protect your head with your hands. In a case in which it is impossible to exit the car, stop at the side of the road and wait 10 minutes.
• Residents of the top floor in a building of over 3 floors without a protected space, shelter,  or reinforced security room should descend two floors down.
• Residents of the top floor in a building of 3 floors without a protected space, shelter,  or reinforced security room should descend one floor down.
• Civilians are requested not to be out in the building entrance area, since there is a risk of shrapnel and explosions as a result of missile landings in the area near the building.
• Unless otherwise instructed – after 10 minutes you may leave the protected space.
• It is important to stay away from any foreign objects or rockets lying on the ground. In such case, please keep curious by-standers away and notify the police.
• Continue listening to the instructions issued by the media.
 
For further information contact: 
(Pikud Ha'Oref) the Home Front Command on the website: www.oref.org.il, on Facebook, or contact the Informatin Center of HFC by phone no. 104

 


 

Русский
 
Указания о защитных мероприятиях, предпринимаемых по сигналу тревоги:
По сигналу тревоги или при звуке взрыва, необходимо в соответствии с имеющимся                   в Вашем распоряжении временем завершить процесс защиты и действовать 
в соответствии со следующими указаниями:
При нахождении в здании: в соответствии с имеющимся в Вашем распоряжении временем, необходимо перейти в защищенное помещение внутри квартиры («мамад») 
или на этаже («мамак»),  в общественное бомбоубежище или внутреннюю защищенную комнату и закрыть окна и двери.
При нахождении вне здания: в соответствии с имеющимся в Вашем распоряжении временем, необходимо зайти в ближайшее здание. Если вблизи нет здания, а также 
при нахождении на открытой местности, необходимо лечь на землю и прикрыть голову руками.
При нахождении в автомобиле: необходимо остановиться на обочине дороги, 
выйти из машины и зайти в ближайшее здание или укрытие. 
Если за имеющееся в Вашем распоряжении время до здания или укрытия добраться невозможно - необходимо выйти из машины, лечь на землю и прикрыть голову руками. 
В случае невозможности выйти из машины: необходимо остановиться на обочине дороги
и подождать 10 минут. 
• Жителям последнего верхнего этажа, проживающим в домах высотой более трех этажей, без защищенных помещений внутри квартир («мамад»), или на этажах («мамак»), или без внутреннего бомбоубежища в доме, необходимо спуститься на два этажа.
• Жителям последнего верхнего этажа, проживающим в домах высотой три этажа, без защищенных помещений внутри квартир («мамад»), или на этажах («мамак»), или без внутреннего бомбоубежища в доме, необходимо спуститься на один этаж.
• Ввиду наличия опасности поражения осколками и взрывной волной                         в результате падения ракет возле зданий, жителей просят не находиться                       на территории у входа в здания.
 
• Если не получены другие указания, то через 10 минут можно покинуть защитное помещение.
• Важно не приближаться к неизвестным предметам или лежащей на земле ракете. В этом случае следует удалить любопытных на безопасное расстояние и сообщить в полицию.
• Необходимо продолжать получать дальнейшие указания через средства массовой информации.
 
 
Для получения дополнительной информации:
Интернет-сайт Управления Тыла по адресу: www.oref.org.il или в Facebook
а также в Информационный Центр Управления Тыла по телефону 104


 

አማርኛ
 
የመከላከያ መመሪያዎች
የማስጠንቀቂያ ደወል ሲሰማ የሚደረጉ የመከላከያ መመሪያዎች
የማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ ያለንን ጊዜ ላይ በመጠቀም የመከላከያ ሂደቱን በሚቀጥሉት ዓይነት መመሪያዎች ማድረግ ያስፈልጋል።  
በሕንጻ ውስጥ፡ ያለንን ጊዜ ላይ በመጠቀም ወደ ሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד)፣ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ממ"ק)፣ ሚቅላጥ ወይም እንደምሽግ ወደተዘጋጀ ውስጠኛ ክፍል በመግባት በሮችንና መስኮቶችን መዝጋት ያስፈልጋል። 
ከቤት ውጭ፡ ያለንን ጊዜ በመጠቀም ቅርብ ወዳለ ሕንጻ መግባት ያስፈልጋል። በአቅራቢያችን ሕንጻ ከሌለ ወይም ሜዳ ላይ የምንገኝ ከሆነ መሬት ላይ መጋደምና ራሳችን እንዳይጐዳ/እንዳይመታ በእጃችን ሸፍኖ መያዝ ነው።
በተሽከርካሪ ለምትጓዙ፡ መንገድ ዳር ተሽከርካሪን ካቆምን በኋላ በአካባቢው ሕንጻ ወይም መሸሸጊያ ቦታ ካለ ወደዚያ መግባት ነው። ባለን ጊዜ ወደ ሕንጻው ወይም መሸሸጊያ ቦታ መግባት የማንችል ከሆነ - ከመኪናው ውስጥ ወጥቶ መሬት ላይ መጋደምና ራሳችን እንዳይጐዳ/እንዳይመታ በእጃችን ሸፍኖ መያዝ ነው። ከመኪናው ውስጥ መውጣት የማይቻል ከሆነ መኪናውን በመንገድ ዳር አቁሞ ለ10 ደቂቃዎች መጠበቅ ያስፈልጋል።      
Ä ሌላ ትእዛዝ ካልተሰጠ ከ10 ደቂቃ በኋላ ከመሸሸጊያ ክፍሉ ውስጥ መውጣት ይቻላል።  
Ä በውል ካልተለዩና ወድቀው ከሚገኙ ነገሮች ወይም ወድቆ ከሚገኝ ሮኬት ራቅ ማለት ያስፈልጋል። የዚህ ዓይነት ክስተተ ካጋጠመ ሰዎችን ከቦታው ማራቅና ጉዳዩን ለፖሊስ ደውሎ ማስታወቅ ያስፈልጋል። 
Ä መመሪያዎችን በራድዮና ቴሌቪዥን ተከታትሎ መስማት አስፈላጊ ነው።
የመሸሸጊያ ክፍል አመራረጥና አዘገጃጀት  መመሪያዎች
የማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ ያለንን ጊዜ ላይ በመጠቀም የመሸሸጊያ ክፍሉን በሚከተለው ቅደም ተከተል መሠረት መምረጥ ያስፈልጋል። 
Ä የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד) ወይም የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ממ"ק) ተመራጭነት አላቸው። 
Ä “ሚቅላጥ”፡
Ä በጋራ ሕንጻ ውስጥ የሚገኝ “ሚቅላጥ”፡ ውስጣዊ “ሚቅላጥ” ሕንጻው ውስጥ የሚገኝ ከሆነና ማስጠንቀቂያ በተሰጠበት ጊዜ ሳይወሰን ወደ “ሚቅላጡ” በውስጣዊ ደረጃዎች አማካይነት መድረስ የሚቻል ከሆነ
Ä ሕዝባዊ “ሚቅላጥ”፡ ወደ “ሚቅላጡ” የማስጠንቀቂያ ደወል እንደተሰማ በተወሰነ ጊዜ መድረስ የሚቻል ከሆነ።  
Ä ባላችሁበት ቦታ የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד) ሆነ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ממ"ק) ወይም “ሚቅላጥ” ከሌለ፥ በጣም ጥቂት ውጫዊ ግድግዳዎች፣ መስኮቶችና ክፍተቶች ያሉበትን ውስጣዊ የመሸሸጊያ ክፍል መምረጥ ያስፈልጋል። 
Ä የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד)፣ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ממ"ק) ወይም ሚቅላጥ በሌለውና ከ3 ፎቆች በላይ ባሉት ሕንጻ በላይኛው ፎቅ ላይ የሚኖሩ ሁለት ፎቆችን ወደታች ይወርዱና የፎቁን ደረጃዎች እንደመሸሸጊያ ክፍል በመምረጥ እዚያ ይሆናሉ። 
Ä የሕንጻ ውስጥ የመሸሸጊያ ክፍል (ממ"ד)፣ የፎቅ ላይ መሸሸጊያ ክፍል (ממ"ק) ወይም “ሚቅላጥ” በሌለውና 3 ፎቆች ባሉት ሕንጻ ላይ በላይኛው ፎቅ ላይ የሚኖሩ አንድ ፎቅ ወደታች ይወርዱና የፎቁን ደረጃዎች እንደመሸሸጊያ ክፍል በመምረጥ እዚያ ይሆናሉ።
 
የተሻሻሉ መመሪያዎች ማብራሪያ 
Ä መሸሸጊያ ክፍል ወይም “ሚቅላጥ” በሌለው ባለ3 ፎቅ ሕንጻ ውስጥ በጣም ጥሩ መከላከያ አለው ተብሎ የሚታመነው መሐከለኛው ፎቅ (2ኛ ፎቅ) ሲሆን በተለይም እዚያ የሚገኙት የፎቁ ደረጃዎች ናቸው።   
Ä መሸሸጊያ ክፍል ወይም “ሚቅላጥ” በሌለውና ከ3 ፎቆች በላይ ባሉት ሕንጻ ውስጥ በጣም ጥሩ መከላከያ አለው ተብሎ የሚታመኑት ሁሉም የፎቁ ደረጃዎች ናቸው (ከላይኞቹ ሁለት ፎቆችና ከምድር ቤቱ ውጪ)። 
Ä ሕዝቡ የማስጠንቀቂያ ደወል ወይም የፍንዳታ ድምጽ ሲሰማ በሕንጻ መግቢያዎችና በዚያ አካባቢ መገኘት የለበትም። ምክንያቱም ሕንጻው አጠገብ በሚወድቁት ሚሳይሎች ወይም ሮኬቶች የተነሣ ሰዎች በፍንዳታው ወይም በፍንጣሪዎቹ ምክንያት ሊጐዱ ስለሚችሉ ነው።     
 
ለተጨማሪ መረጃ
www.oref.org.il በተሰኘው በሲቪል መከላከያ (“ፒኩድ ሃዖሬፍ”) ድረ ገጽ ላይ ወይም ፌስቡክ ላይ ማየት ይቻላል። እንደዚሁም ለሲቪል መከላከያ (“ፒኩድ ሃዖሬፍ”) ማዕከላዊ የመረጃ ክፍል በስልክ ቁጥር 104 መደወል ይቻላል። 
 


 

 
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
 
ווי זיך צו פירן ביים הערן די אזעקה
 
 
ווען איר הערט די אזעקה אדער א קול פון אן אויפרייס, גייט אריין אינעם באשיצטן צימער לויט וויפיל צייט עס איז פארבליבן, און לויט די קומענדיקע אנווייזונגען:
 
די וואס געפינען זיך אין א בניין, גייט באלד אריין אין ממ"ד-צימער און פארהאקט דעם אייזערנעם פענצטער. אויב איר האט נישט קיין ממ"ד, גייט אריין אינעם באשיצטן צימער וואס איר האט צוגעגרייט פון פריער. אויב אזא צימער איז נישט פאראן, גייט ארויס צו די טרעפּ.
 
אינעם באשיצטן צימער זיצט אויף דער ערד, נידעריקער פונעם פענצטער, און נישט קעגן איבער דעם פענצטער.
 
אויב איר געפינט זיך אויף דער גאס אין א באוווינטן שטח, גייט אריין אין א בניין אדער אין אן אנדערן באשיצטן ארט. אויב איר געפינט זיך אין אן אפענעם שטח, לייגט זיך אויף דער ערד מיט די הענט אויפן קאפ.
 
די וועלכע פארן אין אן אויטא, זאלן זיך אפשטעלן אין דער זייט, ארויסגיין פון אויטא און אריינגיין אין א נאענטן בניין אדער אין א שיצארט. אויב די צייט איז צו ענג אויף אנצוקומען צו א שיצארט, גייט ארויס פונעם אויטא און לייגט זיך אויף דער ערד מיט די הענט אויפן קאפ.
 
נאך צען מינוט קענט איר פארלאזן דעם שיצארט, אויב נישט איבערגעגעבן אנדערש.
 
וויכטיג! שטייט ווייט פון אומבאקאנטע חפצים אדער פון א ראקעטע וואס ליגט אויף דער ערד. אין אזא פאל, דערווייטערט אויך אנדערע נייגעריקע מענטשן און לאזט מעלדן דער פאליציי. עס רעדט זיך וועגן פיקוח נפש!
 

 

Español
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA DEFENSA CUANDO SE ESCUCHA LA SIRENA:
 
AL ESCUCHAR LA SIRENA O RUIDO DE EXPLOSIÓN HAY QUE COMPLETAR EL PROCESO DE PROTECCION DE ACUERDO CON EL TIEMPO ASIGNADO Y ACTUAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
 
EN UN EDIFICIO: HAY QUE INGRESAR AL ESPACIO PROTEGIDO EN EL DEPARTAMENTO (“MAMAD”), ESPACIO PROTEGIDO EN EL PISO (MAMAK), REFUGIO O CUARTO INTERNO PROTEGIDO, DE ACUERDO CON EL TIEMPO ASIGNADO Y CERRAR PUERTAS Y VENTANAS.
 
EN EL EXTERIOR: HAY QUE INGRESAR AL EDIFICIO MÁS CERCANO DE ACUERDO CON EL TIEMPO ASIGNADO. SI NO HAY EDIFICIO EN LAS CERCANÍAS O SI SE ENCUENTRA EN TERRENO ABIERTO, TÍRESE AL PISO Y PROTEJA LA CABEZA CON LAS MANOS.
 
EN UN VEHÍCULO – HAY QUE DETENER EL VEHÍCULO A UN LADO DEL CAMINO, SALIR DEL VEHÍCULO E INGRESAR AL EDIFICIO O PROTECCIÓN MÁS CERCANO DE ACUERDO CON EL TIEMPO ASIGNADO. SI NO PUEDE LLEGAR AL EDIFICIO O SI SE ENCUENTRA EN TERRENO ABIERTO, TÍRESE AL PISO Y PROTEJA LA CABEZA CON LAS MANOS. SI NO PUEDE SALIR DEL VEHÍCULO, DETÉNGALO A UN LADO DEL CAMINO Y ESPERE 10 MINUTOS.
 
• LOS HABITANTES DE LOS PISOS SUPERIORES EN EDIFICIOS CON MÁS DE TRES PISOS Y QUE NO CUENTEN CON ESPACIO PROTEGIDO EN EL DEPARTAMENTO (“MAMAD”), ESPACIO PROTEGIDO EN EL PISO (MAMAK) O REFUGIO INTERNO DEBEN BAJAR DOS PISOS.
 
• LOS HABITANTES DE LOS PISOS SUPERIORES EN EDIFICIOS DE TRES PISOS Y QUE NO CUENTEN CON ESPACIO PROTEGIDO EN EL DEPARTAMENTO (“MAMAD”), ESPACIO PROTEGIDO EN EL PISO (MAMAK) O REFUGIO INTERNO DEBEN BAJAR UN PISO.
 
• SE REQUIERE QUE LOS RESIDENTES NO SE DETENGAN EN LA VEREDA DE ENTRADA AL EDIFICIO DADO QUE EXISTE EL RIESGO DE IMPACTO Y ESQUIRLAS COMO RESULTADO DE LA EXPLOSIÓN DE LOS MISILES EN LA VECINDAD DEL EDIFICIO.
 
• A MENOS QUE SE DEN OTRAS INSTRUCCIONES – SE PUEDE SALIR DE LA ZONA PROTEGIDA DESPUÉS DE 10 MINUTOS.
 
• ES IMPORTANTE MANTENERSE ALEJADO DE OBJETOS DESCONOCIDOS O DE COHETES CAÍDOS EN EL SUELO. EN ESE CASO HAY QUE ALEJAR A LOS CURIOSOS Y NOTIFICAR A LA POLICÍA.
 
• CONTINÚE ESCUCHANDO LAS INSTRUCCIONES POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.