פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט

   
ההרשמה למשפחתונים תשע"ח

ההרשמה למשפחתונים של עיריית בית שמש

המוכרים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

לשנת הלימודים תשע"ח,

 תתקיים בין התאריכים 23.4.17 ועד4.5.17 (כ"ז ניסן-ח' אייר תשע"ז)

להלן הנחיות ראשוניות לרישום, בהתאם לנהלי המשרד :

 
גילאי הילדים

למשפחתון בעל סמל יתקבלו :

 • ילדים אשר נולדו החל מה- 1.1.15 .
 • תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים יתקבלו בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.
 • בכל מקרה לא יתקבלו למשפחתון ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני התמיכה ילדים מתחת לגיל שלושה חודשים.
 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים  31.12.2014 – 31.7.2013 , ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במעון/ משפחתון.
   

מתי ואיפה נרשמים?

להל"ן מועדי הרישום המעודכנים בהתאם להנחיית משרד הכלכלה:
הרישום באגף הרווחה רחוב אבא נעמת 4, בית שמש.
בתאריכים שעות
יום א' :  23.4 (כ"ז ניסן) 15:00-17:30
יום ב' :   24.4(כ"ח ניסן) 9:00-11:00
יום ג'  : 25.4  (כ"ט ניסן) 11:00-14:00
יום ה : 27.4 (א' אייר) 8:00-10:00
יום א':30.4 (ד' אייר) 9:00-13:00
יום ב: 1.5 (ה אייר) 9:00-11:00
יום ד' : 3.5 (ז' אייר) 10:00-14:00
יום ה: 4.5 (ח' אייר) 8:00-14:00

לשאלות ובירורים ניתן לפנות אלינו בדוא"ל oracohen@gmail.com, mali3607@walla.co.il או בטלפון : 02-9909845/896.

לאחר התאריכים הנ"ל תתקיימנה ועדות קבלה ורק לאחר כחודשיים תפתח שוב ההרשמה בתאום עם הרכזות על בסיס מקום פנוי.

חשוב לציין שמשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים אינו מאפשר לרשום יותר משני ילדים מתחת לגיל שנה באותו המשפחתון.

 
אלו מסמכים צריך להביא לרישום:

 1. צילום ת"ז של שני ההורים כולל ספח.
 2. אישורי הכנסה של שני בני הזוג (3 תלושי שכר אחרונים  ינואר עד מרץ 2017 / אישור כולל וכדומה)
 3. 170 ₪ (במזומן ובמדויק) לפי הפירוט הבא: 133 ₪ עבור דמי רישום + 37 ₪ עבור ביטוח תאונות אישיות .
 4. למשפחות המופנות דרך מחלקת הרווחה - אישור מאגף הרווחה.

 

לתשומת לב ההורים!

 • משפחתון אינו מורשה לסרב לביצוע הרשמה, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל עודף ביקוש.
 • בעת הרישום ההורים נדרשים למלא שלוש אופציות לפיכך מומלץ לעיין לפני כן ברשימת המשפחתונים באזור מקום מגוריכם.
 • לאחר הרישום – עליכם להקפיד לקחת טופס אישור על הרשמה חתום על ידי רכזת המשפחתונים.
 • תשובות ישלחו בדואר או בדואר אלקטרוני כחודשיים לאחר סיום מועד ההרשמה .
 • דמי הרישום והתשלום עבור הביטוח יוחזרו להורים רק במידה שהילד לא יתקבל למשפחתון על בסיס ההחלטה של ועדת הקבלה.  בכל מקרה אחר הסכום הנ"ל לא יוחזר.
 • ועדות קבלה: במשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת, יתקיימו ועדות קבלה, בהתאם לנוהל ועדות הקבלה שיקבע על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותיים החברתיים.
 • שנה"ל תשע"ח תיפתח אי"ה בתאריך 1.9.17 (י' באלול תשע"ז) בהתאם ללוח החופשות של המגזר הכללי.
 • מבחני התמיכה לשנת הלימודים תשע"ח, הסבר על אופן הרישום והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד  וכן פרטים נוספים  יפורסמו בקרוב ע"י משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים.

 

רשימת המטפלות
שכונה סמל שם כתובת טלפון טלפון
בית שמש / ג. שרת 6 ליאורה סלובינסקי חיים לסקוב 46/2 (54) 572-6970  
בית שמש / ג. שרת 47 אהובה אבני התאנה 30 (50) 432-0430  
בית שמש / ג. שרת 62 יהודית מלכא ארלוזרוב 42/2 (52) 765-4464  
קריה חרדית 9 חיה חוברה אמרי אמת 7/4 991-9520  
קריה חרדית 10 דבורה אלחרר אמרי אמת 7/2 991-9193  
קריה חרדית 12 דבורה רבין אמרי אמת 9/2 991-9183  
קריה חרדית 14 צפורה ליכטמן הרצוג 33/3 (77) 505-0223  
קריה חרדית 15 הדסה רביב חזון איש 30/13 999-2693  
קריה חרדית 33 שרה גרוסבארד בן קסמא 9/6 ק"ב (2) 999-4067  
קריה חרדית 38 צביה מנדרזיצקי חזון איש 30/10 (99) 117-5502  
קריה חרדית 39 צביה פישמן חזון איש 10/10 (2) 991-1880  
קריה חרדית 40 אביגיל וייס נהר הירדן 14/22 ק.1 (77) 719-0935  
קריה חרדית 44 מרגלית שפיצר שער השמיים 1 (2) 992-2618  
קריה חרדית 50 יוכבד חשין בן איש חי 46 (52) 767-3070  
חפציבה 63 הדסה כהן בן איש חי 63 (סלונים) (52) 763-6202  
רמב"ש א 19 לוית-חן בינמין נחל קישון 32/1 999-7911 (77) 757-5776
רמב"ש א 20 יונה אלשייך נחל קישון 13/11 ק"ג (77) 792-2332  
רמב"ש א 60 חני מליק נחל דולב 46/8 (52) 768-1818  
רמב"ש א 24 לבנה בר רון נחל שורק 40/2 992-3345 (58) 677-7909
רמב"ש א 42 רחל בלוי נחל קישון 15/12 ק.ב (77) 208-0075  
רמב"ש א 43 סלומה בוטבול נחל דולב 35/10 כנ' ב (77) 550-0229  
רמב"ש א 52 מיכל דבוש נחל רפאים 11/16 ק"4 992-1462  
רמב"ש א 13 אסתי רפופורט נחל חבר 6/8 (2) 990-9937  
רמב"ש א 58 יהודית אביטן נחל דולב 13/8 ב' (2) 999-4841  
רמב"ש א 59 מירב נטף נחל דולב 15 (52) 767-1494 02-9972528
רמב"ש ב' 27 אאידה שבובה רח' רבי טרפון 3/3 (52) 715-8827  
רמב"ש ב' 35 רחל גרודזנסקי ריב"ז 2 / 3 (58) 329-1303  
רמב"ש ב' 65 שיינדי גרוס קדושת אהרון 14 (52) 7647423  
רמב"ש ב' 56 שרה כהן רולינצקי נהר הירדן 12/13 ק"ג (52) 761-2584  
רמב"ש ב' 57 ביילי שטרן דובר שלום 11/9 (52) 712-4512  
רמב"ש ג 17 חוי כהן אסתר המלכה 2 פינת חבקוק (77) 799-4860  
רמב"ש ג 16 לימור אשכנזי יחזקאל הנביא61/2 (2) 530-6077  
רמב"ש ג 53 שירה הכהן ירמיהו הנביא 24 ב (2) 651-4062 (52) 712-4203
רמב"ש ג 36 אילנית ציון יונה בן אמיתי 13 (2) 991-0506  
רמב"ש ג 61 רחל שמואלי ירמיהו הנביא 34/4 (54) 846-3275  
רמב"ש ג 64 מלכי רוזנברג יונה בן אמיתי 3/4 (52) 712-8343