פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט

   
תעשיות ורישוי עסקים

רישוי עסקים

היחידה בודקת בקשות של עסקים לקבלת רישיון עסק, ומוציאה תנאים מיוחדים למפעלים בנושא שמירה על איכות הסביבה.

 

תעשייה    

היחידה מבצעת ביקורות וסיורי פתע בעסקים ובמפעלים.
ומבצעת אכיפה של עמידת העסקים בתנאים הנוספים ברישיון העסק ובחוקים סביבתיים, להבטחת איכות הסביבה ולמניעת מפגעים.
התנאים הניתנים לעסקים מתייחסים להשלכות הסביבתיות של פעילותם: תשתיות, רעש, איכות האוויר, איכות שפכים, זיהום קרקע, טיפול בפסולת, אסבסט, קרינה, רעש וחומרים מסוכנים.


קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה –צו רישוי עסקים
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/General/klali20.pdf

 

היתרי בניה לתעשייה

היחידה נותנת חוות דעת  ואישורים להקמה של מבני תעשייה חדשים כדי להקטין מפגעים ומטרדים עתידיים.

רישוי עסקים