פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט
   
נוסח להקצאת קרקע למוסדות ציבור
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג' 580601011 פרסום הקצאה באינטרנט  להורדת הקובץ לחץ כאן
נח"ת - נסיון חוזק תקוה 580552255 פרסום הקצאה באינטרנט  להורדת הקובץ לחץ כאן
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג' 580601011 פרסום הקצאה באינטרנט  להורדת הקובץ לחץ כאן
איחוד מתפללי אשכנז שכונת אבי עזרי בית שמש 580477016 פרסום הקצאה באינטרנט  להורדת הקובץ לחץ כאן
כרם ישראל בית שמש 580520799 פרסום הקצאה באינטרנט  להורדת הקובץ לחץ כאן
ברכת יעקב מוסדות ע"ש רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל  580619542 פרסום הקצאה באינטרנט  להורדת הקובץ לחץ כאן
קהילת יחד - בית שמש 580495687 פרסום הקצאה באינטרנט  להורדת הקובץ לחץ כאן 
שמחת יצחק וישראל 580577989 פרסום הקצאה באינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
בית החסידים לתורה וליראת שמים גור בית שמש 580651685 פרסום הקצאה באינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן

מוסדות תפארת אוהל משה בית שמש 580123792 פרסום הקצאה באינטרנט

להורדת הקובץ לחץ כאן 
אור יצחק אביר יעקב רמת בית שמש 580486439 -פרסום אינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
דרכי אבות בית שמש קהילת נופי השמש יהדות מרוקו 580567477  -פרסום אינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
ישיבה וכולל לאברכים תורת חיים פ"ת 580060614 -פרסום אינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש 580461457 פרסום אינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
מפעלי תורה וחסד-בית שמש 580606432 פרסום אינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
שמחת יצחק וישראל 580577989 - פרסום ראשון אינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום רצק וארוך פרסום אינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום ראשון קצר וארוך פרסום שטח להורדת הקובץ לחץ כאן
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום ראשון קצר וארוך להורדת הקובץ לחץ כאן
נוהל פרסום הקצאות 2015-תוספת פרסום אינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
קהילת אור לציון רמת בית שמש 580375947 להורדת הקובץ לחץ כאן
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש 580547511 מגרש 430 להורדת הקובץ לחץ כאן
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש 580547511 מגרש 302 תבנית לפרסום הקצאה באינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
בחסד מאירים 580504124 פרסום ראשון באיטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
דרך אמונה בית שמש 580577914 פרסום ראשון באינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן
אגודת מגן דוד אדום 589104751 פרסום שני מגרש 15  להורדת הקובץ לחץ כאן 
אגודת מגן דוד אדום 589104751 מגרש 15 פרסום שני -פרסום באינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן 
נחלת חיים שלום ע"ר 5802768062 להורדת הקובץ לחץ כאן 
נוהל פרסום הקצאות 2015 להורדת הקובץ לחץ כאן
עוללות שלמה 580563674 פרסום שני  להורדת הקובץ לחץ כאן
עוללות שלמה 580563674 מגרש 306 פרסום ראשון -פרסום שטח להורדת הקובץ לחץ כאן
עוללות שלמה נוסח פרסום שני בישיבה מס' 137 להורדת הקובץ לחץ כאן
בקשה לתוספת שטח להקצאה קיימת אהלי יוסף רמת בית שמש - 580547818 להורדת הקובץ לחץ כאן
אהלי נפתלי 580024396 פרסום שני  להורדת הקובץ לחץ כאן
מרכז קהילתי רמת בית שמש ג' - 580624625- פרסום שני להורדת הקובץ לחץ כאן
אור רמת בית שמש 580635183 פרסום שני  להורדת הקובץ לחץ כאן
בקשה להקצאה צידקת רחל בית שמש להורדת הקובץ לחץ כאן
בקשה להקצאה ארגון ובנה בית שמש להורדת הקובץ לחץ כאן
נוהל פרסום הקצאות עמותת גאון דוד להורדת הקובץ לחץ כאן
בקשה להקצאה לאיחוד מתפללי אשכנז שכונת אבי עזרי בית שמש להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 134 בתאריך 12/06/17 - דרך מצוותיך – בית שמש להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 134 בתאריך 12/06/17 - מעיין אברהם  להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 134 בתאריך 12/06/17 - זכרון תמר עדי – בית שמש להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 131 להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 128 להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 13/10/16 - מוסדות ישועות משה ויז'ניץ' בית שמש להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 21/05/17 להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 17/05/17 להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 13/10/16 - עוללות שלמה להורדת הקובץ לחץ כאן
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 119 להורדת הקובץ לחץ כאן
נוהל פרסום הקצאות - 2015  להורדת הקובץ לחץ כאן
תבנית לפרסום הקצאה באינטרנט להורדת הקובץ לחץ כאן