פייסבוק twitter youtube
עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש עיריית בית שמש
עמוד ראשי
תפריט העירייה בשבילי
גודל טקסט:  הגדל טקסט   הקטן טקסט

   
רישום למשפחתונים

ההרשמה למשפחתונים של עיריית בית שמש

המוכרים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

לשנת הלימודים תשע"ט,

 תתקיים בין התאריכים 4.2.18 ועד 22.2.18 (י"ט שבט-ז' אדר תשע"ח)

להלן הנחיות ראשוניות לרישום, בהתאם לנהלי המשרד :

 

גילאי הילדים

למשפחתון בעל סמל יתקבלו :

 • ילדים אשר נולדו החל מה- 01.01.2016

 • ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית- ילדים אשר נולדו החל מה- 01.09.2015

 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.07.2014-31.12.2015 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במשפחתון.

 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.07.2014-31.12.2015 -יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד. יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במשפחתון.

 • תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים יתקבלו בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.

 • בכל מקרה לא יתקבלו למשפחתון ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני התמיכה ילדים מתחת לגיל שלושה חודשים.

 

מתי ואיפה נרשמים?  

קודם כל יש לשלם במחלקת הגבייה, בזמני קבלת הקהל, במזומן או באשראי, סך של 133 ₪ (צ'קים לא יתקבלו)

לסעיף 139 ולבקש קבלה, רק לאחר מכן יש להגיע אלינו עם הקבלה בהתאם למועדים המפורטים להל"ן:

 

להלן מועדי הרישום ללא צורך בתיאום מראש:

מיקום

באגף הרווחה

רח' אבא נעמת 4

מתנס "גוונים"

נחל דולב 16

רמב"ש א'

באגף הרווחה

רח' אבא נעמת 4

יום בשבוע

ימי ראשון

ימי שני

ימי שלישי

ימי רביעי

שעות

12:00-15:00

13:00-15:00

10:00-12:00

8:00-10:00

תאריכים

4.2.18- י"ט שבט

5.2.18-כ' שבט

6.2.18-כ"א שבט

7.2.18-כ"ב שבט

11.2.18- כ"ו שבט

12.2.18- כ"ז שבט

13.2.18-כ"ח שבט

14.2.18- כ"ט שבט

18.2.18 -ג' אדר

19.2.18- ד' אדר

20.2.18-ה ' אדר

21.2.18-ו ' אדר

 

 

לשאלות ובירורים עדיף לפנות אלינו בדוא"ל oracohen@gmail.com , mali3607@walla.co.il     

ניתן גם לפנות אלינו בטלפון : 02-9909845/896.

 

לאחר התאריכים הנ"ל תתקיימנה ועדות קבלה ורק לאחר כחודשיים תפתח שוב ההרשמה בתאום עם הרכזות על בסיס מקום פנוי.

חשוב לציין שבשנת תשע"ט אפשר לשבץ באותו המשפחתון עד שלושה תנוקות מתחת לגיל שנה , ובלבד שאחד מהם יהיה בן עשרה חודשים ביום כניסתו למשפחתון.


מסמכים שצריך להביא לצורך הרישום:

 1. צילום ספח של ת.ז בו כל בני המשפחה מופיעים.

 2. אישורי הכנסה של שני בני הזוג :תלוש שכר אחד מתוך שלושה חודשים אחרונים לחודשים (נובמבר-ינואר)/ אישור מעסיק / תצהיר לימודים/חזרה מחל"ד/ הורה עצמאי/ אמהות חד הוריות/שנת שבתון וכיו"ב. מצ"ב קישור לרשימת המסמכים הנדרשים בקישור הבא: http://economy.gov.il/VaadotKabala

 3. קבלה ממח' הגבייה על תשלום דמי ההרשמה בסך  133₪ .

 4. למשפחות המופנות דרך מחלקת הרווחה - אישור מאגף הרווחה.

 

לתשומת לב ההורים!

 • משפחתון אינו מורשה לסרב לביצוע הרשמה, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל עודף ביקוש.

 • בעת הרישום ההורים נדרשים למלא שלוש אופציות לפיכך מומלץ לעיין לפני כן ברשימת המשפחתונים באזור מקום מגוריכם.
  חשוב לציין שישנם משפחתונים נוספים בתהליכי פתיחה וקבלת סמל ואינם מופיעים ברשימה המצ"ב.

 • לאחר הרישום – עליכם להקפיד לקחת טופס אישור על הרשמה חתום על ידי רכזת המשפחתונים.

 • ועדות קבלה: במשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת, יתקיימו ועדות קבלה, בהתאם לנוהל ועדות הקבלה שיקבע על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

 • תשובות ישלחו טלפונית, באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני כחודשיים לאחר סיום מועד ההרשמה .

 • דמי בטוח תאונות אישיות לתלמידים ייגבו מההורים בהמשך . דמי הבטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למשפחתון.

 • שנה"ל תשע"ט תיפתח אי"ה ביום ראשון, 2.09.18, (כ"ב באלול תשע"ח) בהתאם ללוח החופשות של המגזר הכללי.

 • מבחני התמיכה לשנת הלימודים תשע"ט, הסבר על אופן הרישום והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד, נוהל ועדות קבלה, דף זכויות הורים וכן מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים והתעשייה ומתעדכן מעת לעת.

 • יובהר כי דמי הרישום יוחזרו להורים במקרה שהילד לא יתקבל למשפחתון.

דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.

 

רשימת המטפלות :

שכונה

סמל

שם

כתובת

טלפון

1.בית שמש / ג. שרת

6

ליאורה סלובינסקי

חיים לסקוב 46/2

(54) 572-6970

2.בית שמש / ג. שרת

47

אהובה אבני

התאנה 30

(50) 432-0430

3.בית שמש / ג. שרת

62

יהודית מלכא

ארלוזרוב 42/2

(52) 765-4464

4.קריה חרדית

9

חיה חוברה

אמרי אמת 7/4

991-9520

5.קריה חרדית

10

דבורה אלחרר

אמרי אמת 7/2

991-9193

6.קריה חרדית

12

דבורה רבין

אמרי אמת 9/2

991-9183

7.קריה חרדית

14

צפורה ליכטמן

הרצוג 33/3

(77) 505-0223

8.קריה חרדית

15

הדסה רביב

חזון איש 30/13

999-2693

9.קריה חרדית

33

שרה גרוסבארד

בן קסמא 9/6 ק"ב

(2) 999-4067

10.קריה חרדית

38

צביה מנדרזיצקי

חזון איש 30/10

(99) 117-5502

11.קריה חרדית

39

צביה פישמן

חזון איש 10/10

(2) 991-1880

12.רמב"ש ב

40

אביגיל וייס

נהר הירדן 14/22 ק.1

(77) 719-0935

13.קריה חרדית

44

מרגלית שפיצר

שער השמיים 1

(2) 992-2618

14.חפציבה

50

יוכבד חשין

בן איש חי 46

(52) 767-3070

15.חפציבה

63

הדסה כהן

בן איש חי 63 (סלונים)

(52) 763-6202

16.רמב"ש א

19

לוית-חן בנימין

נחל קישון 32/1

999-7911

17.רמב"ש א

20

יונה אלשייך

נחל קישון 13/11 ק"ג

(77) 792-2332

18.רמב"ש א

60

חני מליק

נחל דולב 46/8

(52) 768-1818

19.רמב"ש א

24

לבנה בר רון

נחל שורק 40/2

992-3345

20.רמב"ש א

42

רחל בלוי

נחל קישון 15/12 ק.ב

(77) 208-0075

21.רמב"ש א

43

סלומה בוטבול

נחל דולב 35/10 כניסה א'

(77) 550-0229

22.רמב"ש א

52

מיכל דבוש

נחל רפאים 11/16 קומה ד'

992-1462

23.רמב"ש א

13

אסתי רפופורט

נחל חבר 6/8

(2) 990-9937

24.רמב"ש א

58

יהודית אביטן

רח' צמח אליהו9/3, שכ' משקפיים

(2) 999-4841

25.רמב"ש א

59

מירב נטף

נחל דולב 15

(52) 767-1494

26.אסתר דאנה

67

אסתר דאנה

באר שבע 4

(52)7176242

27. רמב"ש א

71

שרה הרר

לוז 18

(54)8527274

28. רמב"ש א

72

יעל בוקובזה

נחל נחשון 5/16

(54)8540703

29.רמב"ש ב'

27

אאידה שבובה

רח' רבי טרפון 3/3

(52) 715-8827

30.רמב"ש ב'

65

שיינדי גרוס

קדושת אהרון 14

(52) 7647423

31.רמב"ש ב'

56

שרה כהן רולינצקי

נהר הירדן 12/13 ק"ג

(52) 761-2584

32.רמב"ש ב'

57

ביילי שטרן

דובר שלום 11/9

(52) 712-4512

33.רמב"ש ג

35

רחל גרודזנסקי

נריה הנביא 22, רמה ג'

(58) 329-1303

34.רמב"ש ג

17

חוי כהן

אסתר המלכה 2, רמה ג

(77) 799-4860

35.רמב"ש ג

16

לימור אשכנזי

יחזקאל הנביא 61, רמה ג

(52)2609457

36.רמב"ש ג

53

שירה הכהן

ירמיהו הנביא 24, רמה ג'

(2) 651-4062

37.רמב"ש ג

36

אילנית ציון

יונה בן אמיתי 13, רמה ג'

(2) 991-0506

38.רמב"ש ג

61

רחל שמואלי

ירמיהו הנביא 34/4, רמה ג'

(54) 846-3275

39.רמב"ש ג

64

מלכי רוזנברג

יונה בן אמיתי 3/4, רמה ג'(עוברת לדבורה הנביאה, ג2)

(52) 712-8343

40.רמב"ש ג

66

חיה חשין

נריה הנביא 34, רמה ג'

(54)8424826

41.רמב"ש ג

69

ברכה קרשנבוים

נריה הנביא 19, רמה ג'

(54)8532948

42. רמב"ש ג

70

איילה זאדה

ירמיהו הנביא 30, רמה ג'

(52)7146901

43.רמב"ש ג

73

רוחמה רגינה

אחיה השילוני 24, רמה ג'

(52)7619113

44.רמב"ש ג

68

חיה בירנבוים

ירמיהו הנביא 10, רמה ג'

(עוברת למשה רבינו 6)

(52)7140780

 

 

בברכת הצלחה

הרב משה אבוטבול

ראש העיר

הרב יגאל חדד  

ממונה תיק רווחה

מר שלום בן דוד

מנהל אגף הרווחה

גב'  דבורה ממן

 מדר"צ

אורה כהן ומלי עמנואל

 רכזות משפחתונים