שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
יצחק קניזו יו"ר  9909870
 עו"ד נועם צבי  מפעיל בריכת השחייה  054-4240230 / 9923846  
מיכאל שיטרית נציג רוה"ע    
דניאל צרפתי מהנדס העיר - ממונה מקצועי    
מוטי זילבסקי נציג הציבור