שם: תפקיד: טלפון: דוא"ל:
משה אבוטבול ראש העיר ויו"ר  
ישעיהו ארנרייך חבר הוועדה    
 ישראל ברין
 חבר הוועדה    
 הדסה רוזנברג  חברת הוועדה    
 דוד שפירא  חבר הוועדה    
אנשי מקצוע :
עו"ד רינה הולדנר חברת התאגיד    
 דוד סיטבון  סמנכ"ל הערייה