שם:

תפקיד: טלפון: דוא"ל:
רונית רענן  יו"ר  
ראובן הדנה חבר הנהלה    
עוזי קלדרון  בר הנהלה    
הוד גדנקן חבר הנהלה    
מרדכי דירנפלד חבר הנהלה    
חנוך דרנגר חבר הנהלה    
ילנה פרוקולוב חבר הנהלה    
גפן פנינה – נציגת ויצו חברת הנהלה    
2 נציגים מהסוכנות היהודית חברי הנהלה    
2 נציגים מהחברה למתנ"סים חברי הנהלה