אנשי קשר 

מוטי סעדון
מנהל המחלקה לקידום נוער
02-6333388
0522-442614

 

אחריות המחלקה

יחידת קידום הנוער (גל – מרכז קידום, השכלה (היל"ה), יעוץ והכוונה לנוער) עוסקת בבני נוער בגילאי 14-18 שנשרו ממסגרות החינוך הפורמליות או המתקשים לתפקד ולהסתגל בתוכה. האסטרטגיה המנחה את תפיסת העבודה של היחידה היא מניתוק לשילוב, במטרה להחזיר את הנער או הנערה לפעילות ולמעורבות במסלול החיים הנורמטיבי.

בשנת 2014 זכתה יחידת קידום נוער בית שמש בשני פרסי חינוך מחוזיים ובפרס (ארצי) שר החינוך לנוער מתנדב.

 

השירותים הניתנים ביחידה

עובדי חינוך-טיפול לקידום נוער: אנשי מקצוע לאיתור, יצירת קשר ובניית תוכנית אישית מותאמת לכל נער/ה.

מערכת השכלה (היל"ה): מסלולי לימוד ייחודיים לרכישת השכלה עם תעודה, מ-8 שנות לימוד ועד תעודת בגרות מלאה.

פעילות קבוצתית חינוכית-חברתית: תוכניות מנהיגות והעצמה, מניעת התנהגויות סיכון ותוכניות הכנה לשירות משמעותי (צה"ל, שירות לאומי, שירות אזרחי) יום בעקבות לוחמים, שבוע גדנ"ע, ימי ספורט משולבים עם משרד הבטחון ועוד.

הכנה לעולם העבודה: קורסים מקצועיים, תוכניות הכנה לעולם העבודה ושילוב במיזמים עסקיים. במסגרת היחידה פועלת עמותת גל, המהווה פלטפורמה להעסקת נערים בסיכון במיזמים עסקיים, בראשם, מיזם שילוט החוצות.

 

עקרונות הפעולה בקידום נוער  

עקרון היישוג (REACHING OUT) - להגיע אל כל נער או נערה פוטנציאליים, בכל מקום שהם נמצאים בו וללא תנאים מוקדמים.

עקרון "הנער כשלם" - השירות מהווה " כתובת " למכלול צורכי הנער והנערה המתבגרים. לגבי חלק מהצרכים הוא מהווה גורם מטפל ומתערב בעצמו, ולגבי חלקם הוא מהווה גורם מגשר ומתווך אל שירותים משלימים / מקבילים, תוך כדי ליווי הנער או הנערה אליהם.

עקרון "תחנת המעבר" - היחידה לקידום נוער מהווה תחנת "מעבר לקראת שילוב מחדש במסגרות נורמטיביות של בני הגיל.

עקרון "המכוונות לפתרון ולהעצמה" - השירות מנסה להתחבר אל הכוחות המצויים בכל נער ונערה ומהם לצאת אל מסלול של הצלחה ואתגר חדשים. השירות פועל מתוך מחויבות של העצמה אישית וקבוצתית של בני הנוער שתוביל אותם לשותפות, מעורבות ולקיחת אחריות להחלטות הנוגעות בהם ובחייהם.

עקרון "מניתוק לשילוב" (האינטגרציה) - השירות מכוון את כל פעילותיו על מנת לשלב מחדש את בני הנוער בתוך מסגרות רגילות של בני גילם ולא לייצר עבורם מסגרות מיוחדות.

עקרון "החליפה האישית" - לגבי כל נער ונערה מופעלת תוכנית אישית המותאמת לצורכיהם וליכולתם, וזאת על מנת לקדמם ולשלבם במגוון תחומי החיים הרלוונטיים לבני גילם.

קישור לדף הפייסבוק: https://www.facebook.com/kidumbs?ref=hl