תחומי הפעילות בתוכנית

בבסיס התפיסה של תכנית" עיר ללא אלימות " קיימת ההכרה בתופעת האלימות כבעיה מורכבת הדורשת מענה מורכב ורב מערכתי. לפיכך גיבשה התכנית אסטרטגית פעולה להתמודדות עם האלימות בישראל בחמישה תחומי פעולה של המרחב העירוני והם:   
אכיפה , חינוך , רווחה , פנאי . הקשר עירוני

התכנית מבקשת לייצר שיתופי פעולה רוחביים בין חמשת תחומי הפעילות הללו מתוך ראייה הוליסטית, אופקית ואינטגרטיבית של הפתרונות. להבדיל מהראייה הטריטוריאלית המסורתית והאנכית של ההתערבויות בכל תחום ותחום.

 

אסטרטגית הפעולה בכל תחום כולל

  • עקרונות מנחים לפעולה
  • תוכניות חובה שיש לקיים בכל ישוב
  • תוכניות המבוססות על המיפוי העירוני.
  • תוכניות המבוססות על ה-"אני מאמין" היישובי.
  • התכניות והפרויקטים שמתבצעים ב'עיר ללא אלימות' נגזרים גם מתהליך אבחון ולמידה יסודי של המאפיינים הייחודיים בכל יישוב ושל צרכיו.

 

התוכניות המרכזיות בכל אחד מתחומי הפעילות :

תוכניות בתחום האכיפה

מערך שליטה ובקרהסיירת הוריםשיטור משולבמתחמים מפוקחיםמבצעי אכיפה משותפים .
 


תוכניות בתחום החינוך 

מוגנות בבתי ספר , אילנות בגני הילדים

 

תוכניות בתחום הרווחה 

מרכז רב תחומי לטיפול באלימות במשפחה , הרחבת השירותים במרכזים למניעת אלימות במשפחה , סל תכניות והכשרות משלימות וכו'

 

תוכניות בתחום הפנאי 

מגרשים מוארים , מדריכי חבורות רחוב , תכניות לקיץ ולחופשות (קיץ בטוח ) , מניעה מבוססת ספורט , חינוך בלתי פורמאלי .

 

תכניות בתחום ההקשר העירוני הרחב:

פעילות שיווק והסברה של התכנית ,  הדרכות והכשרות להגברת המודעות לבעיות האלימות , מניעת אלימות ברשת