עקרונות הפעולה של תחום הפנאי בעיר ללא אלימות מבוססים על מתן מענה רחב ככל האפשר, למספר רב של ילדים ובני נוער. התכנית פונה לבני נוער הנמצאים על פני כל הרצף במטרה לספק להם חלופות נורמטיביות להתנהגות אנטי חברתית. פעילויות אלה מאפשרות לקהילה לזמן לבני הנוער מגוון אפשרויות לבילוי שעות הפנאי בצורה קונסטרוקטיבית.

 

תכניות ליבה ופעולות מרכזיות בתחום הפנאי

ועדת פנאי עירונית

ועדת הפנאי העירונית הפועלת במסגרת עיר ללא אלימות כוללת משתתפים העוסקים בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי. הוועדה מסייעת לאגם משאבים ותיאום בין כלל הגורמים ביישוב הרלוונטיים לפעילות בני הנוער בשעות הפנאי. ועדה זו נועדה לאפשר קידום יעדים המאפיינים את תכנית "עיר ללא אלימות", כדוגמת מנגנונים להבטחת גיוס שיטתי של בני נוער שלא משתייכים למעגל המשתתפים הקבועים בחוגים ובפעילויות החינוך הבלתי פורמאליות, הבטחת מנגנונים שיאתרו בני נוער הנזקקים לסיוע ויפנו אותם לגורמי הטיפול בעיר.

 

חלופות פנאי לכלל בני הנוער בעיר

במסגרת זו תומכת תכנית עיר ללא אלימות בהרחבת שעות הפעילות במועדונים המצויים בעיר, פעילות מדריכי רחוב, הפעלת מגרשי ספורט , כמו מגרשים מוארים ועוד,  ובהפעלתן של תכניות בכוחם למשוך את בני הנוער.

 

מדריכי רחוב

במסגרת תוכנית זו פועלים מדריכי נוער בקרב נוער בסביבתם הטבעית. מדריך הרחוב משמש דמות חינוכית, משמעותית, הנוכחת בחיי הנוער ברחוב, ויוצרת בהם מוטיבציה חיובית להעצמה אישית.

המדריכים פועלים בשעות הלילה ברחובות, פארקים, מוקדי בילוי, ובאזורים בהם קיימים ריכוזי בני נוער המאופיינים בהתנהגויות סיכון, מאתרים, מקיימים ומטפחים איתם קשר אישי, בלתי אמצעי, תומך, לא שיפוטי, משמשים להם דוגמא אישית, ומתווכים ביניהם לבין המסגרות השונות (חינוך, רווחה, משטרה, צה"ל ועוד) במידת הצורך. בנוסף, מגבשים מדריכי הרחוב קבוצות בני נוער, ומפעילים עמן תוכניות חינוכיות בתחומים שונים.

המדריכים מנוהלים ברמה מקצועית ע"י מנהל קידום נוער.

 

מגרשים מוארים

תכנית זו בונה מסגרת המנתבת ילדים ובני נוער לאפיקים חיוביים שבהם יוכלו ליהנות בשעות הפנאי כשמגרש הספורט מהווה מוקד משיכה ומאפשר זמן איכות ספורטיבי בליווי מקצועי מבוקר. סוגי הפעילות משתנים במתנ"סים ובמגרשים השונים. קיים צורך בבנייה והתאמה לצרכים הקונקרטיים באזורי העיר בהם פועלת התוכנית.

 

אוכלוסיית יעד

כלל אוכלוסיית בני הנוער ביישוב.

 

מטרות

  • צמצום תופעות שוטטות, פשיעה, חיברות לגורמים שליליים, אלימות ווונדליזם

  • צריכת פנאי משמעותית, מפגש עם קבוצת השווים, עניין, אתגר ובילוי

  • איתור בני נוער בסיכון והפנייתם לגורמים המתאימים

  • גיוס בני נוער לפעילויות פנאי נוספות
     

מניעה מבוססת ספורט


תכניות ספורט מהוות קרקע אופטימאלית להקניית ערכים ומיומנויות אישיות וקבוצתיות הטבועות בעיסוק בספורט. בין ערכים ומיומנויות אלה ניתן למנות התמדה, עבודת צוות, התמודדות עם הפסד וכישלון, משמעת עצמית, שמירה על בריאות והימנעות מהתנהגויות מזיקות. בהתאם, פיתחה תכנית עיר ללא אלימות מערך של תכניות ספורט המהוות תכניות למניעת אלימות והתנהגויות סיכון אחרות. תכנית עיר ללא אלימות רואה במאמנים ובמדריכים סוכן מניעה חשוב ופועלת על מנת להבטיח להם הכשרה ואמצעים להקניית ערכים ומיומנויות חשובות אלה, והפכיתם ל"אוזן קשבת" ו"עין רגישה" בעבור בני נוער הנזקקים לסיוע וייעוץ של גורמים נוספים בקהילה.

 

נוער בקצה הרצף

בשנים האחרונות הושקעו מאמצים בהרחבת סל המענים המכוון לבני נוער בקצה הרצף, המקבלים הזדמנות ללמידה של דפוסי התנהגות בריאים ומקובלים, המבטיחים את השתלבותם בחברה. תכניות מסוג זה מאפשרות הפעלת תכניות קבוצתיות מתמשכות הכוללות בתוכן תכנים אטרקטיביים לצד עבודה שיטתית על כישורי חיים וגיבוש עמדות השוללות מעורבות באלימות ובהתנהגויות מסוכנות אחרות. הפעילות הקבוצתית תומכת גם בהשגת מטרות חשובות נוספות, כגון שילוב מחדש למערכות חינוך, רתימה לפעולות התנדבותיות בקהילה וגיוס למשטרת ישראל ולצה"ל. במסגרת זו ניתן למצוא ביישובי עיר ללא אלימות תכניות כמו אילוף כלבים, רכיבה טיפולית על סוסים, טיפול באמצעות אומנות ועוד.

 

תכנית קיץ בטוח

ימי הקיץ והחופשות מבית הספר מהווים תקופה הדורשת היערכות מיוחדת לאור היעדר תעסוקה לתלמידים. תכניות הקיץ היישוביות, הנבנות בסיוע "עיר ללא אלימות" נועדו לתת מענה רחב לבני הנוער בחודשי הקיץ החמים ולייצר מגוון של מסגרות חלופית ואטרקטיבית הפועלות בו-זמנית, ובעיקר בשעות הלילה.

דוגמאות לתכניות המופעלות בקיץ; מגרשים מוארים (הארת מגרשי ספורט הפועלים בשעות הערב והלילה והצבת מדריך ספורט שהוא גם מדריך חברתי), מחצלות, לילות לבנים ואירועי שיא במתחמים מפוקחים.