רציונל

בכל אחת מהערים ישנם אפיונים ותחומים בעייתיים המחייבים התערבות מוקדמת ומיקוד מאמץ. נושאים אלה מזוהים במסגרת פורום האכיפה ומטופלים באופן ממוקד ומקיף. שיתוף פעולה טוב ויעיל בין הרשות לבין המשטרה הוא אחד הגורמים המרכזיים להצלחת התכנית.

 

מטרות

שיתוף פעולה במבצעי אכיפה עירוניים מגבירים את ההרתעה ואת תחושת הביטחון האישי, ומעבירים את המסר של שפה עירונית אחידה וגיבוי מערכתי לכל מעשה אלימות וונדליזם. השילוב בין הסמכויות של שני הגופים, הוא שעושה את ההבדל. מבצעי אכיפה יכולים להתקיים בתחומים שונים, כמו אכיפת מכירת אלכוהול לקטינים, אלימות בכבישים, הפרות סדר והקמות רעש, יום שיא לבני נוער ועוד.

 

אוכלוסיית יעד

כל תושבי העיר ואורחיה.

 

תיאור התכנית

הכנת תכנית פעולה, הגדרת משימות ומטרות, חלוקת התפקידים בין השותפים, הגדרת התפוקות הנדרשות, שיווק ודברור של הפעילות וביצוע.