אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
מנכ"ל העירייה 02-9909854 02-9909924 mankal@bshemesh.co.il
עוזר מנכ"ל 02-9909785 9909924
מיכל שריון מזכירת לשכת מנכ"ל 02-9909854 michal@bshemesh.co.il