אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - לשכת מנכ"ל
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
יוחנן מאלי מנכ"ל העירייה 02-9909983 052-3456228 yochananm@Bshemesh.co.il
יעל שוקרון עוזרת מנכ"ל 02-9909856 02-9909924 yael@Bshemesh.co.il
מיכל בן חיים מנהלת לשכת מנכ"ל 02-9909983 michal@bshemesh.co.il