פרסום ראשון  

תאריך הפרסום פרטי המקרקעין ( גוש / חלקה ) / ( תב"ע / מגרש) כתובת המקרקעין שם בעל העניין תאריך סיום פרסום
01/12/2013 58/52 מ/8 התפוח 5 איציק איציק 11/12/2013
22/12/2013 56/5 45/8 רמה ג דודו אהרון 24/12/2013
25/12/2013 20/56 52/51 כתובת ככתובת שם שם 25/12/2013
21/08/2016 פרסום מורכז אוגוסט 2016 - צרכי ציבור     10/10/2016
21/08/2016 פרסום מרוכז אוגוסט 2016 - צרכי חינוך     15/11/2016

 

 פרסום שני 

תאריך הפרסום פרטי המקרקעין ( גוש / חלקה ) / ( תב"ע / מגרש) כתובת המקרקעין שם בעל העניין תאריך סיום פרסום
09/12/2013 52/6 85/1 בר אילן 4 שרית חדד 26/12/2013