בקשות להקצאות זכות שימוש בקרקע או במבנה עירוני ניתן להפנות אל:

משה גרוס, רכז הקצאות 9909844 hak@Bshemesh.co.il

מוסדות חינוך נא לפנות למנחם ברוכמן, סגן מנהל מינהל חינוך 9902128 Menachem.b@Bshemesh.co.il