בקשות להקצאות זכות שימוש בקרקע או במבנה עירוני ניתן להפנות אל:

משה גרוס, רכז הקצאות 9909844 [email protected]

מוסדות חינוך נא לפנות למנחם ברוכמן, סגן מנהל מינהל חינוך 9902128 [email protected]