רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תש"פ( 2019-2020 )

אנו שמחים להודיע לכם על פתיחת הרישום לגני ילדים לקראת שנת הלימודים תש"פ ומברכים את ילדכם על הצטרפותם למערכת החינוך העירונית.

השנה הרישום יתבצע  באחת מהאפשרויות הבאות:

 1. אתר האינטרנט של העירייה  www.bshemesh.muni.il//
 2. במענה קולי בטלפון מס': 074-7601960
 3. במענה אנושי בטלפון מס': 03-9277337

חייבים ברישום:

 • גן חובה גלאי 5 – כ"ט בטבת תשע"ד ועד ט' בטבת תשע"ה ( 1 בינואר ועד 31 בדצמבר 2014)
 • גן טרום חובה גילאי 4 - י' בטבת תשע"ה ועד י"ט בטבת תשע"ו (1 בינואר ועד 31  בדצמבר 2015)
 • גן טרום חובה גיל 3 – כ' בטבת תשע"ו ועד ב' בטבת תשע" ז (1  בינואר ועד 31 בדצמבר 2016)

ילדים הנמצאים בגני ילדים בשנת תשע"ט חייבים ברישום לשנת הלימודים תש"פ

בתהליך הרישום באינטרנט ובמענה הטלפוני, עליכם לבחור שלוש אפשרויות מרשימת גני הילדים על פי סדר העדיפות שלכם.

מועד הרישום:

החל  מיום שני א' שבט תשע"ט (07 בינואר 2019) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט (27 בינואר 2019)

מרכז רישום לתושבים חדשים ועולים, באגף החינוך ברח' הגפן 26

בימים א', ב', ג', ה' 09:00 עד 13:00
בימי ד' 10:00 עד 17:00
בימי ו' אין קבלת קהל

המסמכים הדרושים:

 • לתושבים חדשים, ביטול רישום מהרשות בה גרתם, חוזה רכישה/שכירות .
 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, ספח ובו פרטי הילד/ דרכון

טלפון/מייל למידע:
מחלקת גנים : 02-9902120 ובמייל: ganim2019@gmail.com

תשלומי הורים: 344 ₪ לשנה לפי הפירוט הבא:

 • 95 ₪ סל תרבות.
 • 49 ₪ ביטוח תאונות אישיות.
 • 95 ₪ מרכז מדעים ומוסיקה
 • 105 ₪ קרן קרב. 

הסכום יגבה ב- 3  תשלומים שווים החל מחודש ספטמבר 2018

אמצעי תשלום:

 1. כרטיס אשראי
 2. המחאות או מזומן - ניתן לשלם באגף הגביה ברח' יצחק רבין קניון נעימי. טלפון: 1-700-500-521.

במקרה של ביטול רישום לאחר כ"ג אלול (2 באוקטובר 2019  לא יוחזר תשלום.)

עקרונות שיבוץ: ילדים ממשיכים לשנה שנייה בגן אשר נרשמו בזמן.
אזורי רישום וגן מזין.

תשובות שיבוץ: יוצגו באתר העירייה בתחילת חודש מאי.

ערר: ניתן להגיש ערר על שיבוץ ילדכם עד יום שישי י"ב אייר תשע"ט ( 17 במאי 2019 ) (טפסים ניתן להורדה מאתר העירייה).

מועד רישום ב':

מיום ראשון י"ד אייר תשע"ט  ( 19 במאי 2019 ) ועד יום שלישי א' תמוז תשע"ט( 04 ביוני 2019) באתר האינטרנט של עיריית בית שמש או במענה הקולי והאנושי.

* הנרשמים במועד ב' ישובצו על בסיס מקום פנוי.  

לגני המוכר שאינו רשמי:

מועד הרישום:

החל  מיום שני א' שבט תשע"ט (07 בינואר 2019) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט (27 בינואר 2019)

במענה קולי בטלפון: 074-7601960
וזאת לאחר קבלת נספח ד' במזכירות הגן.

לתשומת לבכם!!!

* רישום כוזב ואי מסירת פרטים נכונים על מקום מגוריו ומקום לימודיו של הילד הנרשם, מהווים עבירה פלילית שתביא לביטול הרישום.

הורים לילדים במשפחות חד הוריות חייבים לעדכן את הפרטים והכתובות של שני ההורים.

אנו מאחלים הצלחה לילדכם בהשתלבותם במערכת החינוך העירונית

ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר
ממונה אגף חינוך

הרב ישעיהו ארנרייך
סגן ממונה אגף חינוך

ד"ר יוחנן קירשנבוים
מנהל אגף חינוך

יהודית דרעי
מנהלת מחלקת גנים

לביצוע הרישום לחצו כאן