מהו חוק חופש המידע ?

חוק חופש המידע התשנ"ח - (1998) מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצדה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, על פי הנדרש.

 

מהי רשות ציבורית ?

ההגדרה "רשות ציבורית" כוללת את הממשלה, משרדי הממשלה, יחידות הסמך של משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי משפט, בתי דין, רשויות מקומיות, תאגידים, חברה-בת ממשלתית, וכן כל גוף הממלא תפקיד ציבורי.

 

מי ממונה על חוק חופש המידע ?

העומד בראש כל רשות ציבורית ממנה את אחד מעובדי הרשות על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות החוק.

 

מי רשאי לבקש בקשה על פי חוק חופש המידע ?

כל אזרח או תושב רשאי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע על פי חוק חופש המידע

 

טבלת תעריפים 

 
שם השרות  תעריף 
אגרת בקשה (תקנה 1)  20 ש"ח 
אגרת טיפול לשעה (תקנה 2) 30 ש"ח (החל משעה רביעית)
אגרת הפקה (תקנה 3א)
לכל עמוד צילום או פלט מחשב 
לתקליטור מחשב 

0.20 ש"ח 
2.5 ש"ח 
סכום בסיס לקבל התחייבות מבקש המידע 150 ש"ח 
המידע לקוח מפורטל השרותים והמידע הממשלתי www.gov.il