מוצר מן החי - בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

5.1 מבקש רישיון לא ירכוש מוצר מן החי מחוץ לבית שמש  אלא אם כן עבר בדיקת משנה אצל הווטרינר הרשותי היושב בכניסה לאזור התעשייה הרטוב או בכל מקום אחר שייקבע וקבל מאת הווטרינר התורן חותמת נבדק והותר לתאריך הספציפי של יום הבדיקה.

5.2 מבקש הרישיון ישמור את תעודת המשלוח, החתומה על ידי הווטרינר העירוני, או העתק/צילום שלהם, בעסק למשך 3 חודשים מתאריך קניית המוצר ויציגה לביקורת הווטרינר העירוני על פי דרישה.

5.3 מבקש רישיון לא ירכוש מוצר מן החי מחוץ לבית שמש  אלא אם כן המוצר הובל ברכב ייעודי שיש לבעליו רישיון עסק תקף לרכב הקירור ושיש בו קירור לטמפרטורות הנדרשות בחוק להובלת סוג מוצר זה.

5.4 מבקש רישיון שרכש מוצר מן החי בתחומי העיר בית שמש  ישמור את הקבלה על הקנייה או העתקה בעסק כל זמן שהמוצר מן החי הרלבנטי נמצא בעסק ויציגה לביקורת הווטרינר העירוני על פי דרישה.

5.5 אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך האחרון לשיווקם פג או מוצר מזון מן החי אשר נפסל ולא הותר בעת בדיקת משנה או בדיקה אחרת.

5.6 כל מוצרי הבשר אשר מוחזקים בעסק בתפזורת או בוויטרינת קירור יהיו עם תווית מקורית של היצרן הכוללת את שם המוצר  ואת התאריך האחרון המותר למכירתם. בשר שפורק מאריזתו המקורית יסומן בתווית המציינת את תאריך תפוגתו כפי שהופיע על האריזה המקורית.

5.7 חל איסור על הקפאה מחדש של מוצר מן החי שהופשר ואסור להקפיא מוצרים מצוננים (המוחזקים בטמפרטורה של 0-4 מעלות צלזיוס), מעבר לתאריך תפוגתם.

5.8 מבקש רישיון יגיש מזון שעובד או בושל רק באותו יום בו בושל/עובד.

5.9 הדגים בעסק יהיו מכוסים בפתיתי קרח בכל עת. בעל העסק ירכוש מכונה לייצור פתיתי קרח במידה ויידרש לכך על ידי הווטרינר העירוני.

5.10 מוצרי בשר בהזמנה שהוכנו ונארזו  ללקוח יוחזק עד למסירתו ללקוח, בקירור ולא יותר מ-3 שעות ועל האריזה תוצמד תווית ובה תאריך ושעת השקילה, לפחות.

5.11 פסולת בשר תיסגר בשקית ניילון שחורה ועבה ותושלך למיכל הפסולת הציבורי בסוף כל יום עבודה, לפחות.