הגדרות לפרק זה:
מוצר מן החי – בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל   שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

  1. מבקש רישיון לא ירכוש מוצר מן החי מחוץ לבית שמש  אלא אם כן המוצר הובל ברכב ייעודי שיש לבעליו רישיון עסק תקף לרכב הקירור ושיש בו קירור לטמפרטורות הנדרשות בחוק להובלת סוג מוצר זה.
  2. מבקש רישיון שרכש מוצר מן החי בתחומי העיר בית שמש  ישמור את הקבלה על הקנייה או העתקה בעסק כל זמן שהמוצר מן החי הרלבנטי נמצא בעסק ויציגה לביקורת הווטרינר העירוני על פי דרישה.
  3. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך האחרון לשיווקם פג או מוצר מזון מן החי אשר נפסל ולא הותר בעת בדיקת משנה או בדיקה אחרת.
  4. כל מוצרי הבשר אשר מוחזקים בעסק בתפזורת או בוויטרינת קירור יהיו עם תווית מקורית של היצרן הכוללת את שם המוצר  ואת התאריך האחרון המותר למכירתם. בשר שפורק מאריזתו המקורית יסומן בתווית המציינת את תאריך תפוגתו כפי שהופיע על האריזה המקורית.
  5. חל איסור הפשרה של מוצרים קפואים מן החי חל איסור להקפיא מוצרים מצוננים (המוחזקים בטמפרטורה של 0-4 מעלות צלזיוס), מעבר לתאריך תפוגתם.
  6. מבקש רישיון יגיש מזון שעובד או בושל רק באותו יום בו בושל / עובד.
  7. הדגים בעסק יהיו מכוסים בפתיתי קרח בכל עת. בעל העסק ירכוש מכונה לייצור פתיתי קרח במידה ויידרש לכך על ידי הווטרינר העירוני.
  8. מוצרי בשר בהזמנה שהוכנו ונארזו  ללקוח יוחזק עד למסירתו ללקוח, בקירור ולא יותר מ-3 שעות ועל האריזה תוצמד תווית ובה תאריך ושעת השקילה, לפחות.
  9. פסולת בשר תיסגר בשקית ניילון שחורה ועבה ותושלך למיכל הפסולת הציבורי בסוף כל יום עבודה ו או אם יוחלט אחרת .

תקנות והנחיות לפיקוח על מוצרים מן החי