החזקת בע"ח בניגוד לחוק עלולה לגרום למטרד לסובבים. תלונות על מפגעים ומטרדים מבע"ח יש להפנות לשירות הווטרינרי דרך מוקד 106.

מטרדי נביחות בשעות המנוחה: מהשעה 23.00 ועד 7.00 ובימי שבת וחג יש להפנות למשטרת ישראל - 100.

כמו כן, החזקה לא נאותה כגון החזקת כלב בשמש ללא צל, או ברוח ובגשם ללא מחסה מתאים, קשירת הכלב 24/7 או רצועה קצרה וכו' עלולים לעלות לכדי התעללות - תלונות בעניין יש להפנות למוקד 106.