העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין
העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין