• שימו לב ההרשמה למזכירי קלפי הסתיימה 
  • נושא לומדה:
    מצורף קישור ללומדה באתר היחידה לפיקוח על הבחירות.
    יש להגיע לראיון הראשון עם דף מודפס המעיד על ביצוע הלומדה וכולל את שם המועמד מספר ת.ז. והציון. 
    https://pnim.azurewebsites.net/lomda/story_html5.html