הודעת מנהל הבחירות 

 

תשלום לחברי ועדות קלפי:

פתקי הצבעה:

מזכירי קלפי:

הגשת בקשות לקבלת פנקס הבוחרים הסופי - טפסי בקשה 

הנחיות להגשת בקשה מטעם מפלגה או סיעה בכנסת לקבלת מידע פנקס בוחרים

הנחיות להגשת בקשה מטעם נציג רשימת מועמדים לקבלת מידע פנקס בוחרים

הנחיות לפתיחת הדיסק