על מנת להעביר זכויות בנכס כלשהו, עליכם להמציא אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין- טאבו.

האישור לרשם המקרקעין מאשר שכל החובות הנוגעים לבעל הנכס בגין הנכס שולמו במלואם לעירייה.

מה מטרת האישור?

אישור זה מעיד על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, מים, ביוב היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח). לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין ולהמשיך את תהליך העברת הזכויות בנכס. תוקף תחולת האישור ירשם על גביו והינו בהתאם למועד האחרון בגינו שולם חשבון הארנונה. קבלת האישור אינה מהווה אסמכתא לביצוע העברת הבעלות בספרי העירייה. החלפת מחזיקים או העברת בעלות תתבצע אך ורק לבקשת אחד מהצדדים לעסקה, באמצעות מסמכים רלוונטיים.

כיצד מגישים את הבקשה?

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע באתר העירייה בקישור הבא - למעבר לקישור לחצו כאן.

וכן מול מחלקת הגבייה בזימון תור מראש, קבלת האישור כרוכה בתשלום החובות החלים על הנכס ותשלום עבור האישור בסך של 80 שקלים.
לביצוע תשלום לחצו כאן.

אילו מסמכים עליכם לצרף לטופס הבקשה?

  • צילום נסח רישום טאבו עדכני מרשם המקרקעין / אישור זכויות מרשות הפיתוח או מחברה משכנת.
  • לעסקת מכר- נדרש עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים .
  • להעברה ללא תמורה- נדרש תצהיר של שני הצדדים חתום לפני עורך דין.  יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס.
  • לחכירה / הארכת חכירה- נדרש תצלום חוזה חכירה או שטר חכירה.
  • לרישום / תיקון בית משותף- נדרש תצלום התקנון המוסכם. 
  • חוזה שכירות – במידה ויש שוכר בנכס נא להציג חוזה שכירות בתוקף.

חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, מספר טלפון נייד ליצירת קשר, ומספר חשבון לקוח (ארנונה).

הנפקת אישור
הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)