ההרשמה למשפחתונים של עיריית בית שמש המוכרים על ידי משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים לשנת הלימודים תש"פ

  תתקיים בין התאריכים 3.2.19 ועד 21.2.19 (כ"ח שבט-ט"ז אדר א' תשע"ט)

להלן הנחיות ראשוניות לרישום, בהתאם לנהלי המשרד :

גילאי הילדים

למשפחתון בעל סמל יתקבלו:

 • ילדים אשר נולדו החל מה- 01.01.2017
 • ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית- ילדים אשר נולדו החל מה- 01.09.2016
 • ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.07.2015-31.12.2016 ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במשפחתון.
 •  ילדים אשר נולדו בין התאריכים: 31.07.2015-31.12.2016-יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד. יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במשפחתון.
 • תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים יתקבלו בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.
 •  בכל מקרה לא יתקבלו למשפחתון ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני התמיכה ילדים מתחת לגיל שלושה חודשים.
 • שנה"ל תש"פ במגזר הכללי תיפתח בעז"ה בתאריך 1.09.2019 , א' אלול תשע"ט.

מתי ואיפה נרשמים? 

הרישום למשפחתונים אצל רכזות המשפחתונים בלבד!

קודם כל יש לשלם דמי רשום במחלקת הגבייה, בזמני קבלת הקהל, במזומן או באשראי, סך של 133 ₪ (צ'קים לא יתקבלו)

לסעיף 139 ולבקש קבלה, רק לאחר מכן יש להגיע אלינו עם הקבלה ומסמכים נוספים* בהתאם למועדים המפורטים להל"ן:

להלן מועדי הרישום ללא צורך בתיאום מראש:

מועדי הרישום למשפחתונים

מיקום

באגף הרווחה

רח' אבא נעמת 4

מתנס "גוונים"

נחל דולב 16

רמב"ש א'

באגף הרווחה

רח' אבא נעמת 4

יום בשבוע

ימי ראשון

ימי שני

ימי רביעי

ימי חמישי

שעות

12:00-14:30

12:30-15:00

08:30-10:30

10:30-12:30

תאריכים

3.2.19- כ"ח שבט

4.2.19-כ"ט שבט

6.2.19-א' אדר א'

7.2.19- ב' אדר א'

10.2.19- ה אדר א'

11.2.19- ו' אדר א'

13.2.19- ח' אדר א'

14.2.19-ט' אדר א'

17.2.19 - י"ב  אדר א'

18.2.19- י"ג אדר א'

20.2.19-ט"ו אדר א'

21.2.19- ט"ז אדר א'

 

לשאלות ובירורים ניתן לפנות אלינו בדוא"ל oracohen@gmail.com , mali3607@walla.co.il או בטלפון : 02-9909845/896.

לאחר התאריכים הנ"ל תתקיימנה ועדות קבלה ורק לאחר כחודשיים תפתח שוב ההרשמה בתאום עם הרכזות על בסיס מקום פנוי.

*מסמכים שצריך להביא לצורך הרישום:

 1. צילום ספח של ת.ז בו כל בני המשפחה מופיעים.
 2. אישורי הכנסה של שני בני הזוג :תלוש שכר אחד מתוך שלושה חודשים אחרונים לחודשים (נובמבר-ינואר)/ אישור מעסיק
 3. תצהיר לימודים/חזרה מחל"ד/ הורה עצמאי/ אמהות חד הוריות/שנת שבתון וכיו"ב. מצ"ב 
 4. קבלה ממח' הגבייה על תשלום דמי ההרשמה בסך  133₪ .
 5. למשפחות המופנות דרך מחלקת הרווחה - אישור מאגף הרווחה.

לתשומת לב ההורים!

 • משפחתון אינו מורשה לסרב לביצוע הרשמה, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל עודף ביקוש.
 • בעת הרישום ההורים נדרשים למלא שלוש אופציות לפיכך מומלץ לעיין לפני כן ברשימת המשפחתונים באזור מקום מגוריכם.
  ניתן לעיין ברשימת המשפחתונים באתר עיריית בית שמש.
 • לאחר הרישום – עליכם להקפיד לקחת טופס אישור על הרשמה חתום על ידי רכזת המשפחתונים.
 • ועדות קבלה: במשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת, יתקיימו ועדות קבלה, בהתאם לנוהל ועדות הקבלה שיקבע על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
 • תשובות ישלחו טלפונית, באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני כחודשיים לאחר סיום מועד ההרשמה .
 • דמי בטוח תאונות אישיות לתלמידים ייגבו מההורים בהמשך . דמי הבטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למשפחתון.
 • מבחני התמיכה לשנת הלימודים תש"פ, הסבר על אופן הרישום והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד, נוהל ועדות קבלה, דף זכויות הורים וכן מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים והתעשייה ומתעדכן מעת לעת.
 • דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.

רשימת המטפלות :

רשימת המטפלות

שכונה

שם

כתובת

טלפון

1.בית שמש / ג. שרת

ליאורה סלובינסקי

חיים לסקוב 46/2

(54) 572-6970

2.בית שמש / ג. שרת

אהובה אבני

התאנה 30

(50) 432-0430

3.בית שמש / ג. שרת

יהודית מלכא

ארלוזרוב 42/2

(52) 765-4464

4.בית שמש/ ג. שרת

שני אלבז

הרמב"ם 50

בעקבות מעבר דירה כרגע לא ניתן לבצע רישום למשפחתון הנ"ל.

 (54)8517499

5.קריה חרדית

חיה חוברה

אמרי אמת 7/4

(2)991-9520

6.קריה חרדית

דבורה רבין

אמרי אמת 9/2

(2)991-9183

7.קריה חרדית

הדסה רביב

חזון איש 30/13

(2)999-2693

8.קריה חרדית

פריידי גרואמן

המהריל דיסקין 9

(52)7601513

9.קריה חרדית

צביה מנדרזיצקי

חזון איש 30/10

(50)4132026

10.קריה חרדית

צביה פישמן

חזון איש 10/10

(2) 991-1880

11.קריה חרדית

דבורה אלחרר

אמרי אמת 7/2

(2)991-9193

12.קריה חרדית

מרגלית שפיצר

שער השמיים 1

(2) 992-2618

13.יפה נוף

שרה גרוסבארד

בן קסמא 9/6 ק"ב

(2) 999-4067

14. יפה נוף

מלכה לפה

בן קסמא  19

(52)7165209

15.סלונים

יוכבד חשין

בן איש חי 46

(52) 767-3070

16.סלונים

הדסה כהן

בן איש חי 63

(52) 763-6202

17.רמב"ש א

אסתר דאנה

באר שבע 4

(52)7176242

18.רמב"ש א

לוית-חן בנימין

נחל קישון 32/1

(2)999-7911

19.רמב"ש א

חני מליק

נחל דולב 46/8

(52) 768-1818

20.רמב"ש א

לבנה בר רון

נחל שורק 40/2

(2)992-3345

21.רמב"ש א

רחל בלוי

נחל קישון 15/12 ק.ב

(77) 208-0075

22.רמב"ש א

סלומה בוטבול

נחל דולב 35/10 כניסה א'

(77) 550-0229

23.רמב"ש א

מיכל דבוש

נחל רפאים 11/16 קומה ד'

(2)992-1462

24.רמב"ש א

אסתי רפופורט

נחל חבר 6/8

(2) 999-0937

25.רמב"ש א

יהודית אביטן

רח' צמח אליהו9/3, שכ' משקפיים

(2) 999-4841

26.רמב"ש א

מירב נטף

נחל דולב 15

(52) 767-1494

27.רמב"ש א

יונה אלשייך

נחל קישון 13/11 ק"ג

(77) 792-2332

28. רמב"ש א

שרה הרר

לוז 18

(54)8527274

29. רמב"ש א

יעל בוקובזה

נחל נחשון 5/16

(54)8540703

30.רמב"ש ב' .

אביגיל וייס

נהר הירדן 14/22 ק.1

(77) 719-0935

31.רמב"ש ב'

שיינדי גרוס

קדושת אהרון 14

(52) 7647423

32.רמב"ש ב'

שרה כהן רולינצקי

נהר הירדן 12/13 ק"ג

(52) 761-2584

33.רמב"ש ב'

ביילי שטרן

דובר שלום 11/9

(52) 712-4512

34.רמב"ש ב'

שיינא מאטל ברגר

הלל 21

(52)7659320

35.רמב"ש ג

אאידה שבובה

יונה בן אמיתי 49/1

(54)5652040

36.רמב"ש ג

רחל גרודזנסקי

 נריה הנביא 22

(58) 329-1303

37.רמב"ש ג

חוי כהן

אסתר המלכה 2

(77) 799-4860

38.רמב"ש ג

לימור אשכנזי

יחזקאל הנביא 61

(2)5306077

39.רמב"ש ג

שירה הכהן

ירמיהו הנביא 24

(2) 651-4062

40.רמב"ש ג

אילנית ציון

יונה בן אמיתי 13, רמה ג'

(2) 991-0506

41.רמב"ש ג

רחל שמואלי

ירמיהו הנביא 34/4.

(54) 846-3275

 

42.רמב"ש ג

 

חיה חשין

נריה הנביא 34.

בעקבות מעבר דירה כרגע לא ניתן לבצע רישום למשפחתון הנ"ל.

(54)8424826

43.רמב"ש ג

ברכה קרשנבוים

בעקבות מעבר דירה לרמה ג2 כרגע לא ניתן לבצע רישום למשפחתון הנ"ל.

(54)8532948

44. רמב"ש ג

איילה זאדה

ירמיהו הנביא 30

(52)7146901

45. רמב"ש ג

רוחמה רגינה

אחיה השילוני 24

(52)7619113

46.רמב"ש ג

חיה בירנבוים

משה רבינו 6

(52)7140780

47.רמב"ש ג

שרה נחום

ירמיהו הנביא

 24

(58)7188132

48.רמב"ש ג

סימה יסמין דהן

יחזקאל 27

(54)8499635

49.רמב"ש ג

יעל אביטוב

יונה בן אמיתי 24.

בעקבות מעבר דירה כרגע לא ניתן לבצע רישום למשפחתון הנ"ל.

(54)8458997

50.רמב"ש ג

יוכבד לוצקין

משה רבינו 6

(52)7128943

51.רמב"ש ג

לאה אליהו

יואל הנביא 24

(54)9242713

52.רמב"ש ג

תמר ליכטשטיין

ירמיהו הנביא 10

(50)4123010

53.רמב"ש ג

מרגלית אוחיון

יחזקאל 11

(54)8433870

54..רמב"ש ג2

מלכי רוזנברג

מרים הנביאה 13.

(52) 712-8343

55.רמב"ש ג2

פנינה פערל קוביטשק

מרים הנביאה 7.

(52)7151925

56.רמב"ש ג 2

שטינברג זהבה

דבורה הנביאה  16

(53)3151717

בברכת הצלחה
רכזות המשפחתונים.

ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

גב' גילה רונן
מנהלת אגף הרווחה

עו"ד רינה הולנדר
סגנית ראש העיר וממונה תיק רווחה

גב' דבורה ממן
מדר"צ –משפחתונים