1. טופס "בקשה ראשונית בית כנסת 2019"- יש למלא בטופס את הפרטים הרלוונטיים (במחשב ולא בכתב יד)  ולהחזיר בדואר אלקטרוני כקובץ WORD (לא כקובץ PDF) לכתובת הבאה: Hak@bshemesh.co.il
לאחר מילוי הפרטים יש להדפיס, ולהחתים על הטופס את מורשה החתימה .

2. קובץ "טופס החתמת מתפללים"- יש להדפיס את הטופס כשהוא ריק, במספר עותקים כמספר בתי האב של קהילת המתפללים.
על גבי הטפסים הריקים יש להחתים את ראשי בתי האב של קהילת המתפללים תוך הקפדה על מילוי כל הפרטים בדיוק כפי שמתבקש בטופס ובכתב ברור .
עם סיום ההחתמה יש להקליד את הנתונים שנרשמו בידי המתפללים על גבי הטפסים לתוך קובץ ה- Excel האלקטרוני, את הקובץ יש לשלוח כ- Excel  (ולא כקובץ PDF) לכתובת הנ"ל: Hak@bshemesh.co.il

3. קובץ "פרופיל עמותה המבקשת הקצאה לבית כנסת 2019"- יש למלא קובץ זה על פי ההנחיות הרשומות בקובץ "הנחיות למילוי פרופיל העמותה עבור הקצאת קרקע למוסדות ציבור" המצ"ב (בשדות ריקים בקובץ חובה למלא ע"י התווים "0" או  "/" כשאין נתון רלוונטי), לאחר שמולאו הפרטים כנדרש, יש להעביר כקובץ word למייל Hak@bshemesh.co.il לבדיקה אין להדפיס את הקובץ ללא אישור על תקינותו רק עם קבלת אישור על תקינות הקובץ , ניתן להדפיס את הקובץ (בשני עותקים) ולהחתים את  מורשה החתימה ואת העו"ד במקומות הרלוונטיים.

את הקבצים המודפסים והחתומים יש להביא למשרדי מחלקת הנכסים בבניין העירייה דרך יצחק רבין 4 בניין C קומה 2 יחד עם 2 עותקים של כול המסמכים הנדרשיםוהמפורטים בטופס "בקשה ראשונית בית כנסת 2019" וכן בדף הפתיח של  "פרופיל עמותה המבקשת הקצאה  לבית כנסת 2019" ולצרף אליהם את "טופס החתמת מתפללים" המקוריים עם חתימות המתפללים.

לתשומת לב המבקשים, על מנת להימנע מעיכוב בטיפול בבקשה אנא פעלו בדיוק לפי ההנחיות הכתובות מעלה.

לשאלות הבהרה ניתן להתקשר למחלקת נכסים- 02-9909981 או לשלוח מייל Hak@bshemesh.co.il