בכוונת העירייה לשנות את שמות הרחובות כמפורט בטבלה להלן:

 

מס'

שם ישן

שם חדש

1

אביב

יוסף טרומפלדור

2

אייר

חנה סנש

3

סיוון

ללה סוליקה

4

העונות

אהרון (ג'ימי) שמי

5

תמוז

אנה פרנק

6

סתיו

חביבה רייך

7

אדר

יוני נתניהו

8

כסליו

רמון

9

טבת

אוריאל ואלירז

10

אלול

יאיר שטרן

11

חשוון

נתן אלבז

12

שבט

משה ארנס

13

תשרי

פאבל פרנקל

14

ניסן

שרה גיבורת ניל"י

15

אב

רועי קליין

 

כל המתנגד מתבקש לצרף את פרטי התנגדותו המנומקת ולהעביר למייל:

[email protected] . פקס 02-9909863.

 

ניתן להגיש פיזית בלשכת סגן ומ"מ רה"ע משה שטרית עיריית בית שמש, דרך יצחק רבין 2 קניון נעימי בנין C  קומה 3

 

וזאת עד ליום שני ט' טבת תש"פ (6.1.20) בשעה 12:00

 

בכבוד רב,

אלי פרץ

חבר מועצת העיר

יו"ר ועדת שמות