בבחירת סטטוס הורים גרושים/פרודים יש להכנס לקישור הבא: הצהרת ההורה הנוסף
בסיום יש לצרף את מסמך הPDF שנשלח למייל שהוזן בהמשך לטופס המבוקש

פרטי ההורה

ת.ז רגילה או ביומטרית? (חובה) שדה חובה

פרטי התלמידים (חובה) שדה חובה
שם מלאמס' זהותתאריך לידהשם המסגרת מוסד נוכחישכבה

פרטי המוסד

לקליטת התלמידים בתחום שיפוט הרשות הקולטת

ידוע לנו שהעירייה לא תישא בתשלום אגרת לימודי חוץ עבור התלמיד/ה ועלינו להסדיר העניין מול ביה"ס או הרשות המקומית בו הוא נמצא ושהעירייה לא תשתתף בהוצאות הנסיעה לביה"ס וממנו. (חובה) שדה חובה
הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט לעיל בטופס זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה
הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בטופס זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה
Browser not supported