1
פרטי העובד
2
פרטי דו"ח הנוכחות

שם מלא

פרטי דו"ח הנוכחות

 

שעות נוכחות
תאריךיום בשבועשעת כניסהשעת יציאהסה"כ שעות

Browser not supported