בעלי ובעלות עסקים יקרים,

עיריית בית שמש שמחה לבשר כי תעניק שלושה חודשי פטור מלאים מתשלום הארנונה לעסקים הזכאים על פי תקנות הממשלה שפורסמו בתאריך 21.4.20.

ההקלות מעניקות פטור מתשלום ארנונה לעסקים הזכאים, למשך 3 חודשים - מרץ, אפריל ומאי 2020.

הנכסים שאינם זכאים לפטור מפורטים בתקנות המצורפות וכוללים בין היתר בנקים וחברות ביטוח, מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, נכסי מדינה, קופות חולים, חברות ממשלתיות ועוד,

והכל כפוף לאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תיקון מס' 2, התש"ף – 2020 המצ"ב.

הפטור יעודכן בחיובי ארנונה באופן אוטומטי בעסקים הזכאים ואין כל צורך לפנות אלינו.

הפטור יזוכה באופן הבא:

  • עסקים זכאים ששילמו ארנונה מראש –(עבור כל שנת 2020) - יקבלו החזר לחשבונם (יש להעביר את פרטי החשבון כאן).
  • עסקים זכאים שהסדירו תשלום ארנונה לכל שנת 2020 בהוראת קבע- לא יחויבו בארנונה בחשבון הקרוב עבור מאי-יוני ותישאר לזכותם יתרת זכות עבור חודש נוסף שתקוזז מהחיוב לתקופה יולי -אוגוסט.
  • עסקים זכאים שלא הסדירו את תשלום הארנונה עבור שנת 2020 וכן עסקים זכאים שיש להם יתרת חוב קודמת- סכום הפטור יקוזז כנגד החוב.

לתשומת הלב בהתאם להוראות התקנות זכאי להנחה שלא יפרע במלואם חיובי ארנונה לשנת 2020 עד ליום 31.12.2020 תהיה הנחה זו בטלה ותתווסף ליתרת הארנונה.