פרטי המתנגד

כתובת המתנגד

 

פרטי בא כוח המתנגד

פרטי ההתנגדות