פרטי המתנגד

כתובת המתנגד

פרטי בא כוח המתנגד

פרטי ההתנגדות