פרטי המודיע (חסוי, אך לצורך אפשרות חזרה והשלמת בירור עתידי):

פרטי מקום החניה המדווח (שאינו בשימוש)

האם קיים (חובה) שדה חובה

יחס לנכה (חובה) שדה חובה

הריני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי נכונים לפי מיטב ידיעתי

Browser not supported

תודה על עזרתך בדיווח ועדכון מצב מקומות חנית נכים בעיר. אין בטופס הבטחה לביטול מקום החניה המדובר, הדיווח ייבדק ויישקל ברצינות.